Pràctiques Professionals Externes [43147]
Molina González, José Luis
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres

Additional title: External Work Experience
Additional title: Prácticas Profesionales Externas
Date: 2020-21
Abstract: Els estudiants hauran de participar en un projecte d'intervenció social en alguna de les institucions amb les que s'ha establert conveni aprenent a establir relacions interculturals adequades amb els destinataris del programa. Són finalitats preferents el desenvolupament de les capacitats d'interacció, l'escolta empàtica i la col·laboració interprofessional, combinant, en funció de les circumstàncies treball presencial i en línia. Objectius generals: Facilitar la posada en pràctica dels coneixements teòrics, metodològics i tècnics adquirits en el Màster. Contribuir a la capacitació dels alumnes per a realitzar propostes i accions d'intervenció social, en diferents àmbits i des de l'Antropologia aplicada. Facilitar als alumnes la realització del treball de recerca que se'ls exigeix per obtenir la titulació del Màster, sempre que sigui possible. Contribuir a capacitar els alumnes per a mostrar a les entitats col·laboradores la utilitat del treball antropològic per els seus àmbits específics de treball. Objectius específics: Contribuir a capacitar els alumnes per a l'aplicació d'aquells coneixements teòrics adquirits durant la seva formació en el Màster i disponibles des de l'Antropologia tant en la investigació sobre problemes socioculturals com en la realització d'accions d'intervenció social en contextos reals. Destacar la rellevància de dissenys d'investigació i intervenció adaptats, flexibles i emergents, adequadament orientats tècnica i metodològicament al coneixement de les poblacions i situacions que es pretenen abordar. Contribuir a dotar els alumnes de les competències necessàries per desenvolupar-se adequadament amb les diferents poblacions i en les diferents situacions que puguin presentar-se en l'àmbit de la investigació i la intervenció social. Contribuir a dotar els alumnes d'instruments conceptuals i pràctics necessaris per encarar les diferents situacions d'investigació i intervenció d'una manera ètica i intel·lectualment crítiques. Contribuir a dotar els alumnes de les competències necessàries per incorporar-se a equips multidisciplinaris de recerca i intervenció social. Afavorir l'adquisició de competències que els prepari per a l'exercici d'activitats professionals en 1 Afavorir l'adquisició de competències que els prepari per a l'exercici d'activitats professionals en aquests àmbits i amb aquests criteris. Contribuir a capacitar els alumnes per mostrar als membres d'administracions, institucions o entitats la importància de l'Antropologia Social i Cultural a la investigació i la intervenció fonamentada en ella, amb els criteris abans esmentats. Mostrar als alumnes la necessitat d'una presentació de resultats d'investigacions i accions d'intervenció de manera coherent amb els fonaments metodològics, tècnics i ètics de l'Antropologia Aplicada, amb les demandes i bagatge disciplinar dels responsables de les administracions o entitats sol·licitants o destinatàries així com amb les necessitats i demandes de les poblacions implicades i amb la necessitat de proveir a la població general d'informació científicament fonamentada. Contribuir a capacitar els alumnes per avaluar críticament els resultats d'accions d'intervenció social tant sobre les poblacions directament implicades com sobre la societat en general.
Abstract: Los estudiantes deberán participar en un proyecto de intervención social en alguna de las instituciones con las que se ha establecido convenio aprendiendo a establecer relaciones interculturales adecuadas con los destinatarios del programa. Son finalidades preferentes el desarrollo de las capacidades de interacción, escucha empática y colaboración interprofesional, combinando actividades presenciales y online. Objetivos generales: • Facilitar la puesta en práctica de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos adquiridos en el Máster. • Contribuir a la capacitación de los alumnos para realizar propuestas y acciones de intervención social, en diferentes ámbitos y desde la Antropología aplicada. • Facilitar a los alumnos la realización del trabajo de investigación que se les exige para obtener la titulación del Máster, siempre que sea posible. • Contribuir a capactiar a los alumnos para mostrar a las entidades colaboradoras la utilidad del trabajo antropológico para sus ámbitos específicos de trabajo. Objetivos específicos: • Contribuir a capacitar a los alumnos para la aplicación de aquellos conocimientos teóricos adquiridos durante su formación en el Máster y disponibles desde la Antropología tanto en la investigación sobre problemas socioculturales como en la realización de acciones de intervención social en contextos reales. • Destacar la relevancia de diseños de investigación e intervención adaptados, flexibles y emergentes, adecuadamente orientados técnica y metodológicamente al conocimiento de las poblaciones y situaciones que se pretenden abordar. • Contribuir a dotar a los alumnos de las competencias necesarias para desenvolverse adecuadamente con las diferentes poblaciones y en las diferentes situaciones que puedan presentarse en el ámbito de la investigación y la intervención social. • Contribuir a dotar a los alumnos de instrumentos conceptuales y prácticos necesarios para encarar las diferentes situaciones de investigación e intervención de una manera ética e intelectualmente críticas. 1 diferentes situaciones de investigación e intervención de una manera ética e intelectualmente críticas. • Contribuir a dotar a los alumnos de las competencias necesarias para incorporarse a equipos multidisciplinares de investigación e intervención social. • Favorecer la adquisición de competencias que los prepare para el ejercicio de actividades profesionales en estos ámbitos y con estos criterios. • Contribuir a capacitar a los alumnos para mostrar a los miembros de administraciones, instituciones o entidades la importancia de la Antropología Social y Cultural en la investigación y la intervención fundamentada en ella, con los criterios antes mencionados. • Mostrar a los alumnos la necesidad de una presentación de resultados de investigaciones y acciones de intervención de manera coherente con los fundamentos metodológicos, técnicos y éticos de la Antropología Aplicada, con las demandas y bagaje disciplinar de los responsables de las administraciones o entidades solicitantes o destinatarias así como con las necesidades y demandas de las poblaciones implicadas y con la necesidad de proveer a la población general de información científicamente fundamentada. • Contribuir a capacitar a los alumnos para evaluar críticamente los resultados de acciones de intervención social tanto sobre las poblaciones directamente implicadas como sobre la sociedad en general.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català, anglès, castellà
Studies: Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [4313769]
Study plan: Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]Català
5 p, 123.3 KB

Anglès
5 p, 121.6 KB

Castellà
5 p, 122.0 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2020-07-31, last modified 2020-08-01   Favorit i Compartir