000023800 001 __ 23800
000023800 005 __ 20200906192530.0
000023800 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:23800
000023800 035 __ $a oai:raco.cat:article/103921
000023800 041 __ $a cat
000023800 100 __ $a González, Francesc
000023800 245 __ $a El Camp de Tarragona : frens, possibilitats i planejament territorial
000023800 260 __ $c 2003
000023800 520 3_ $a El Camp de Tarragona mostra una estructura social i econòmica consolidada i força diversificada, producte del procés de desenvolupament experimentat durant les dècades precedents. En l'actualitat, els objectius se centren en mitigar els efectes perniciosos provocats per aquell desenvolupament accelerat, tot reconduint-los a partir de criteris de sostenibilitat, al mateix temps que s'estenen els seus efectes positius a les àrees geogràfiques i els col·lectius socials que fins ara se n'han vist al marge.
000023800 520 3_ $a El Camp de Tarragona muestra una estructura social y económica consolidada y muy diversificada, producto del proceso de desarrollo experimentado durante las décadas precedentes. En la actualidad, los objetivos se centran en mitigar los efectos perniciosos originados por aqueldesarrollo acelerado y en reconducirlos a partir de criterios de sostenibilidad, al mismo tiempo que sus efectos positivos se extienden a las áreas geográficas y los colectivos sociales que hasta ahora se han visto al margen.
000023800 520 3_ $a The Camp de Tarragona shows a social and economic structure consolidated and quite diversified, product of the development process showed during the former decades. Nowadays, the objectives focus on mitigating the pernicious effects caused by that accelerated development, reconducting them from sustainability criteria, at the same time that the positive effects are spread to those geographic areas and social groups that have been kept out so far.
000023800 520 3_ $a Le Camp de Tarragona montre une structure sociale et économique consolidée et très diversifiée, produit du procés de développement expérimenté durant les dernières décennies. Actuellement, les objectifs se centrent à mitiger les effets pernicieux provoqués par ce développement accéléré, en les reconduisant à travers des critères de sustantabilité à la fois que ses effets positifs s'étendent aux aires géographiques et aux collectifs sociaux qui, jusqu'à présent ont été laissés en marge.
000023800 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats $u https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
000023800 546 __ $a Català
000023800 599 __ $a recerca
000023800 653 1_ $a Desenvolupament territorial del Camp de Tarragona
000023800 653 1_ $a Competitivitat
000023800 653 1_ $a Zones industrials
000023800 653 1_ $a Comerç
000023800 653 1_ $a Port i aeroport
000023800 653 1_ $a Port Aventura i el turisme
000023800 653 1_ $a Universitat Rovira i Virgili
000023800 653 1_ $a Sostenibilitat ambiental
000023800 653 1_ $a Creixement urbà
000023800 653 1_ $a Conflictes pels usos del sòl
000023800 653 1_ $a Metabolisme urbà
000023800 653 1_ $a Fluxos d'energia
000023800 653 1_ $a Aigua i residus
000023800 653 1_ $a Accessibilitat exterior
000023800 653 1_ $a Vertebració interior
000023800 653 1_ $a Equitat social
000023800 653 1_ $a Habitatge
000023800 653 1_ $a Serveis educatius
000023800 653 1_ $a Serveis sanitaris
000023800 653 1_ $a Serveis i equipaments culturals
000023800 653 1_ $a Governació del territori
000023800 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000023800 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000023800 700 __ $a Oliveras, Josep
000023800 773 __ $g N. 39 (2003) p. 75-99 $t Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament $x 1888-3621
000023800 856 40 $p 25 $s 1122811 $u https://ddd.uab.cat/pub/prmb/18883621n39/18883621n39p75.pdf
000023800 856 41 $3 Adreça alternativa $u https://www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/view/103921
000023800 973 __ $f 075 $l 99 $m Maig $n 39 $x 18883621n39 $y 2003
000023800 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b PRMB