Contaminació ramadera en zones rurals : tractament anaerobi en purins de porc en digestors convencionals, i en planta pilot digestor-fossa a temperatura ambient - Rieradevall, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; París Molina, Josep Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Vicent i Huguet, Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
 
Comments (0) | Reviews (0)
Be the first to review this document.

Add review

Rate this article:
Give a title to your review:
Write your review:
Note: you have not defined your nickname.
N/D will be displayed as the author of this comment.