Internet una nova manera de fer i comunicar la política : reflexions sobre els canvis que provoca la utilització de la xarxa en l'activitat política i social - Turiera-Puigbó Bergadà, Teresa ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
 
Comments (0) | Reviews (0)
Be the first to review this document.

Add review

Rate this article:
Give a title to your review:
Write your review:
Note: you have not defined your nickname.
N/D will be displayed as the author of this comment.