Anàlisi de les competències transversals des de la carpeta d’estudiant
Barrera Fusté, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Batlle Rull, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal)

Data: 2007
Resum: Un dels debats més importants en l’àmbit de la pedagogia en l’Educació Superior avui en dia és el generat per les competències transversals. No resulta gaire difícil ubicar les competències específiques a cada una de les assignatures d’una àrea, però, com fer-ho en aquelles competències transversals i que per tant afecten a totes o quasi totes aquestes assignatures? Quina relació tenen les competències transversals amb la transdiciplinarietat i la interdisciplinarietat? Les respostes a aquestes preguntes tindran molt a veure amb que l’alumne futur estigui capacitat per a la societat del canvi i de la mobilitat, i per a creure realment que l’aprenentatge/ensenyament prepara per la vida i la professió, i fa adquirir coneixements i actituds vàlids per quelcom més enllà de la unidimensionalitat d’una disciplina acadèmica. Des de la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques ens hem preguntem com resoldre aquest problema i establir estratègies per a fer-ho a partir de les “carpetes d’estudiant” com evidència. A partir de la declaració de Bolonya (1999) i del projecte Tuning apareixen dos conjunts de competències diferents, les específiques i les genèriques. L’ANECA (2005)1 va establir una selecció d’aquestes per la seva aplicació en la titulació de Grau per Mestres d’Infantil i Primària de les quals es desprenien unes competències transversals – per altre cantó totalment discutibles- comunes a totes elles: instrumentals, sistèmiques i personals2. Aquestes competències transversals s’ha convertit des de fa temps en un debat molt importat per tots els agent implicats en el canvi pedagògic vers l’EEES: “¿Por qué nos empeñamos en encontrar unas competencias que sean «tranversales» a las disciplinas escolares? Es probable que esta nueva noción aporte una respuesta a un problema muy antiguo: el problema de saber para qué sirve lo que se aprende en la escuela. ” Bernard Rey (2000) La situació és realment fonamental i te implicacions no sols en l’ensenyament / aprenentatge sinó també en la empleabilitat i el model de vida: els alumnes que surten de les nostres titulacions ( titulacions de mestre) seran formadors i la seva activitat no sols pot consistir en donar habilitats mecàniques, sinó més bé, en ajudar a construir una capacitat de crear sentit al món on es viu i a les vides que es viuen. I en aquesta tasca les competències transversals tenen una funció essencial. Així doncs, hi ha tres treballs a fer, identificar aquest tipus de competències, definir-les i ubicar la seva situació dins del currículum de la titulació a partir de les assignatures que la formen. L’estudi que hem realitzat parteix de les carpetes d’estudiant (portfolis) per a identificar, definir i ubicar aquestes competències transversals.
Resum: One of the most important debates in the area of the pedagogy in the Higher Education is nowadays the one generated by the transversal competences. It is not very difficult to place the specific competences to each one of the subjects of an area, however, like making it in those competences transversal and that therefore they affect to all or almost all these subjects ¿Which relation do the transversal competences have with the transdiciplinarty and the interdisciplinarity? The answers to these questions will have a lot to do with that the pupil future will be qualified for the society of the change and of the mobility, and to believe really that the learning prepares for the life and the profession, and makes acquire knowledge and attitudes valid for something beyond the unidimensionality of an academic discipline. From the Unit of Didactics of the Plastic Arts us have we ask like solving this problem and establishing strategies to make it from the "folders of student" like evidence. From the declaration of Bologne (1999) and of the project Tuning two sets of different competences the specific ones and the generic ones turn up. The ANECA (2005) established a selection of these for their application in the qualifications of Degree for Teachers of Childish and Primary of which some transversal competences were detached - for another side totally debatable- common to all them: instrumental, systemically and personal. These transversal competences it.
Drets: Tots els drets reservats
Llengua: Català.
Document: conferenceObject ; recerca
Matèria: Competències ; Transversalitat ; Transdisciplinarietat
Publicat a: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 20076 p, 36.9 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Contribucions a jornades i congressos > Jornades d’Innovació Docent de la UAB
Contribucions a jornades i congressos > Ponències i comunicacions

 Registre creat el 2011-02-01, darrera modificació el 2019-02-09   Favorit i Compartir