@article{ddd.uab.cat:772,
   author = {Gallego Ayala, Juana},
    title = {Introducció. Els serials catalans : un nou producte amb
        denominació d'origen},
   journal = {Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura},
    year = {1999},
   number = {23},
    pages = {17--24},
  abstract = {La introducció d'aquest dossier pretén situar els serials
        catalans en el context en què es produeixen. A més de presentar
        els diferents articles que el componen, intenta fer una reflexió
        sobre les diferències fonamentals amb el culebrón
        llatinoamericà, així com donar algunes hipòtesis sobre les
        causes de l'èxit popular i l'acceptació intel·lectual
        d'aquests productes. Segons l'autora, el serial català deu gran
        part del seu èxit a la presentació d'una societat oberta,
        integradora i normalitzada, amb la seva pròpia llengua i els
        seus costums, que la diferencien com a país dins el marc de
        l'Estat espanyol. La resta de l'èxit popular es basa en la
        sàvia combinació d'elements de la pròpia cultura i les
        passions humanes més universals.},
  abstract = {The introduction to this dossier intends to locate Catalan soap
        operas within the context where they are produced. Apart from
        introducing the different articles that form this report, this
        introduction tries to reflect on the basic differences between
        Catalan daytime serials and the so-called Latin-American
        culebrón (telenovela, serial drama) . Furthermore, this dossier
        suggests some hypotheses about the causes of the popular success
        and intel·lectual approval of these products. According to the
        author, the Catalan daytime drama success is due, to a large
        extent, to the presentation of an open society, integrative and
        normalized, with its own language, manners and customs. This
        society makes a difference as a country within the frame of the
        Spanish state. The rest of this popular success is based upon the
        wise combination of elements from own culture and the most
        universal human passions.},
     url = {https://ddd.uab.cat/record/772},
}