• Consultes: 8
  • Descàrregues: 5

Estadístiques globals del DDD: http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/estadistiques-1345756787773.html

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2020
1 0
   
2019
1 0
   
2016
2 2
   
2014
1 1
   
2012
3 2
Download: 78306.csv
Accessos per àmbit geogràfic
Geogràfic Consultes Descàrregues
   
Espanya
4 3
   
Estats Units
2 2
   
Singapur
2 0
Download: 78306.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país usem l'API de GeoIP.
  • El sistema de detecció de robots que executem periòdicament pot fer que es modifiquin algunes de les xifres donades a les estadístiques.