Analisi espacial del canvi climàtic al continent europeu. Incerteses i exposicions principals
Povedano Pérez, Mònica
Ninyerola i Casals, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Serra Díaz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Date: 2011
Description: 122 p.
Abstract: El canvi climàtic del segle XXI és una realitat, hi ha moltes evidències científiques que indiquen que l'escalfament del sistema climàtic és inequívoc. Malgrat això, també hi ha moltes incerteses respecte els impactes que pot comportar aquest canvi climàtic global. L'objectiu d'aquest projecte és estudiar la possible evolució futura de tres variables climàtiques, que són el rang de la temperatura diürna a prop de la superfície (DTR), la temperatura mitjana a prop de la superfície (MT) i la precipitació mensual (PL_mes) i valorar l'exposició que poden experimentar diferents cobertes del sòl i diferents regions biogeogràfiques del continent europeu davant d'aquests possibles patrons de canvi. Per això s'han utilitzat Models Climàtics Globals que fan projeccions de variables climàtiques que permeten preveure el possible clima futur. Mitjançant l'aplicatiu informàtic Tetyn s'han extret els paràmetres climàtics dels conjunts de dades del Tyndall Centre for Climate Change Research, del futur (TYN SC) i del passat (CRU TS). Les variables obtingudes s'han processat amb eines de sistemes d'informació geogràfica (SIG) per obtenir els patrons de canvi de les variables a cada coberta del sòl. Els resultats obtinguts mostren que hi ha una gran variabilitat, que augmenta amb el temps, entre els diferents models climàtics i escenaris considerats, que posa de manifest la incertesa associada a la modelització climàtica, a la generació d'escenaris d'emissions i a la naturalesa dinàmica i no determinista del sistema climàtic. Però en general, mostren que les glaceres seran una de les cobertes més exposades al canvi climàtic, i la mediterrània, una de les regions més vulnerables.
Abstract: El cambio climático del siglo XXI es una realidad, hay muchas evidencias científicas que indican que el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Sin embargo, también hay muchas incertidumbres respecto a los impactos que puede conllevar este cambio climático global. El objetivo de este proyecto es estudiar la posible evolución futura de tres variables climáticas, que son el rango de la temperatura diurna cerca de la superficie (DTR), la temperatura media cerca de la superficie (MT) y la precipitación mensual (PL_mes) y valorar la exposición que pueden experimentar diferentes cubiertas del suelo y diferentes regiones biogeográficas del continente europeo ante estos posibles patrones de cambio. Por eso se hn utilizado Modelos Climáticos Globales que hacen proyecciones de variables climáticas para prever el posible clima futuro. Mediante el aplicativo informático Tetyn se han extraído los parámetros climáticos de los conjuntos de datos del Tyndall Centre for Climate Change Research, del futuro (Tyn SC) y del pasado (CRU TS). Las variables obtenidas se han procesado con herramientas de sistemas de información geogràfica (SIG) para obtener los patrones de cambio de las variables en cada cubierta del suelo. Los resultados obtenidos muestran que hay una gran variabilidad, que aumenta con el tiempo, entre los distintos modelos climáticos y escenarios considerados, que pone de manifiesto la incertidumbre asociada a la modelización climática, a la generación de escenarios y a la naturaleza dinámica y no determinista del sistema climático. Pero en general, muestran que los glaciares serán una de las cubiertas más expuestas al cambio climático, y la mediterránea, una de las regiones más vulnerables.
Abstract: Climate change of the 21st century is a reality. There are many scientific evidences that show that the global warming is unequivocal. However, there are many uncertainties regarding the impacts that the global climate change may lead. The aim of this project is to study the possible future evolution of three climate variables which are diurnal temperature near the surface (DTR), the average temperature near the surface (MT), and monthly rainfall (PL_mes), and assess the exposure that different land cover and different biogeographic regions of Europe can experience in front of these possible patterns of change. Global climate models make projections of climate variables that can predict the possible future climate. By Tetyn computer application, have been extracted climatic parameters from the climate datasets from the Tyndall Centre for Climate Change Research, for the future (TYN SC) and the past (CRU TS). The variables were obtained in a vector format shp type, spatially explicit that is compatible with more common geographic information systems (SIG), as the Miramon. This program has processed the data for patterns of change in variables for each land cover. The results show that there is great variability, which increases with time, between different climate models and scenarios considered, demonstrating the uncertainty in climate modeling, in generation of emission scenarios and in nodeterministic and dynamic nature of climatic system. But generally, show that glaciers will be one of the covers most exposed to climate change, and Mediterranean one of the most vulnerable regions.
Rights: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Català.
Series: Projectes i treballs de final de carrera. Ciències ambientals
Document: bachelorThesis
Subject: Canvis climàtics ; Models matemàtics ; Sòls ; Anàlisi

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/179263


Projecte
122 p, 6.3 MB

Resum
10 p, 133.0 KB

The record appears in these collections:
Research literature > Dissertations > Environmental Sciences.

 Record created 2012-01-20, last modified 2019-02-21   Favorit i Compartir