452°F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada

452°F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada 11 records found  Search took 0.02 seconds. 
1.
1 p, 18.7 KB Coberta i contracoberta
2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 1-2
2 documents
2.
1 p, 72.1 KB Sumari
2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 1-1  
3.
3 p, 30.0 KB Editorial / Arroita, Izaro ; García Díaz, Ana
2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 1-3
4 documents
4.
18 p, 539.2 KB A Nation of Ghosts? : haunting, historical memory and forgetting in post-Franco Spain / Colmeiro, José (University of Auckland)
El present assaig examina alguns dels enfocaments crítics i teòrics en l'àrea dels estudis de la memòria històrica i de la identitat que han sorgit com a resposta als reptes culturals contemporanis resultants de les transformacions polítiques i socials que s'han esdevingut de manera global durant les darreres dècades. [...]
Este ensayo examina algunos de los enfoques teóricos y críticos del campo de la memoria histórica y los estudios sobre la identidad que han surgido como respuesta a los retos culturales contemporáneos resultantes de las transformaciones políticas y sociales que se han sucedido en el mundo en las últimas décadas. [...]
This essay examines some of the critical and theoretical approaches in the area of historical memory and identity studies that have emerged as a response to the contemporary cultural challenges that have resulted from the social and political transformations which have taken place globally in the last decades. [...]

2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 17-34
3 documents
5.
20 p, 713.8 KB Hubo un tiempo no tan lejano… Relatos y estéticas de la memoria e ideología de la reconciliación en España - Jaume Peris / Peris Blanes, Jaume (Universitat de València)
A la darrera dècada s'han consolidat a Espanya nous estils culturals amb els quals representar el passat recent, en estreta relació amb l'emergència dels debats a l'entorn de l'anomenada memòria històrica i amb el desenvolupament contemporani de les indústries culturals. [...]
En la última década se han consolidado en España nuevos estilos culturales con los que representar el pasado reciente, en estrecha relación con la emergencia de los debates en torno a la llamada memoria histórica y con el desarrollo contemporáneo de las industrias culturales. [...]
In the last decade new cultural styles have taken hold in Spain with which to represent the recent past, closely related to the emergence of the debates on the so-called historical memory and to the contemporary development of the cultural industries. [...]
Hurbileko iragana irudikatzeko orduan, kultura estilo berriek indarra hartu dute Espainian azken hamarkadan. Estilo horiek oso lotuta daude memoria historikoa izenekoaren inguruko eztabaiden azaleratzearekin, baita kultura industrien egungo garapenarekin ere. [...]

2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 35-54
4 documents
6.
12 p, 458.5 KB Antonio Gamoneda : la construcción del olvido / Fernández Gonzalo, Jorge (Universidad Complutense de Madrid)
El nostre estudi tracta d'analitzar el concepte de memòria i oblit en la producció poètica d'Antonio Gamoneda a través d'obres com Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío o Arden las pérdidas, en relació al període històric en què va viure l'autor.
Our study attempts to analyze the concept of memory and oblivion in the poetic production of Antonio Gamoneda through works such as Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío o Arden las pérdidas, in relation to the historical period in which the author lived.
Nuestro estudio trata de analizar el concepto de memoria y olvido en la producción poética de Antonio Gamoneda a través de obras como Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío o Arden las pérdidas, y en relación al período histórico que le tocó vivir al autor.
Gure ikerketaren bitartez, memoria eta ahanztura kontzeptuek Antonio Gamonedaren poesian duten pisua aztertuko dugu. Horretarako, Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío eta Arden las pérdidas bezalako lanetan oinarrituko gara eta autorearen garai historikoari erreparatuko diogu.

2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 56-67
4 documents
7.
13 p, 485.8 KB "I shall Intervene, With Nomad Memory and Intermittent Voice" : resurrecting collective memory in Assia Djebar's fantasia, an algerian cavalcade - Lobna Ben Salem / Ben Salem, Lobna (University of Jendouba, Tunisia)
En les narracions de guerra d'Assia Djebar la veu i les experiències de les dones són el centre de la narració, en contrast amb les narracions masculines tradicionals centrades en la guerra i els conflictes. [...]
In Assia Djebar's war narratives, it is women's voices and experiences that are at the centre of narration, in contrast to traditional male-centred narratives of war and conflict. In Fantasia, an Algerian Cavalcade, there are multiple female protagonists, survivors of independence war, who, through storytelling, present shifting perspectives and a multiplicity of voices that contest monological historical versions. [...]
En los relatos de guerra de Assia Djebar, son las voces y experiencias femeninas las que ocupan el centro de la narración, a diferencia de los relatos de guerra y conflictos tradicionales, centrados en figuras masculinas. [...]
Emakumeen ahotsa eta bizipenak dira Assia Djebar-en gerra-narratiben muina, gizonak protagonistatzat hartzen zituzten gerra narratiba tradizionaletan ez bezala. Fantasia, an Algerian Cavalcade liburuan hainbat emakume protagonista daude. [...]

2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 68-80
4 documents
8.
10 p, 445.4 KB The Space of Remembering : collective memory and the reconfiguration of contested space in Argentina's ESMA / Parsons, Emily E. (University of California)
Aquest article explora la història actual de l'evolució del museu de l'ESMA i exposa que el treball de memòria col·lectiva intrínsec i conflictiu que s'hi veu implicat es caracteritza pels desitjos en conflicte per recordar i oblidar arrelats a l'Esma, un espai públic, físic i visible.
This paper explores the ongoing history of the ESMA museum's development and argues that the intrinsic and conflictual collective memory work involved is characterized by competing desires to remember and to forget, rooted in the physical, visible, and public space of ESMA.
Este artículo explora la historia presente del desarrollo del museo de la ESMA, argumentando que la gestión intrínseca y polémica de una memoria colectiva está caracterizada por los deseos rivales de recordar y olvidar, arraigados en el espacio físico, visible y público de la ESMA.

2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 81-91
3 documents
9.
18 p, 445.2 KB Escritura como lugar de arraigo en el exilio Tununa Mercado y María Negroni
Aquest article postula la possibilitat de precisar un lloc d'arrelament entre les dones escriptores des de la condició d'exili en la formulació escriptuària. La condició d'exili (interior o exterior), soferta al llarg de la segona meitat del segle XX per raons polítiques entre els intel·lectuals argentins, és més densa en el cas de les dones que escriuen. [...]
This article calls for the possibility of determining a settlement place for the women who contribute to the writing process as exiles. The exile expericence, whether interior or exterior, that was endured for policital reasons by Argentinean intellectuals during the second half of the 20th century, was more intense for women who write. [...]
El presente artículo postula la posibilidad de precisar un lugar de arraigo entre las mujeres que escriben desde la condición de exilio en la formulación escrituraria. La condición de exilio (interior o exterior), sufrida a lo largo de la segunda mitad del siglo XX por razones políticas entre los intelectuales argentinos, se adensa en el caso de las mujeres que escriben. [...]
Artikulu honek erbestealditik idazten duten emakumeentzat idazketa-formulazioan sustraitze-toki bat zehazteko aukera defendatzen du. XX. mendearen bigarren erdialdean, arrazoi politikoak zirela eta, Argentinako intelektualek jasandako erbestealdia (barnekoa zein kanpokoa) larriagoa izan zen emakumezko idazleen artean. [...]

2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 92-109
4 documents
10.
22 p, 516.0 KB Llavors i ara : memòries de la Irlanda patriarcal en l'obra de Marian Keyes / Ryan, Mary (University of Limerick. Mary Immaculate College)
En aquest treball s'observarà com l'obra de l'autora irlandesa Marian Keyes està influenciada, i n'és representativa, pel lloc que ocupen les dones a Irlanda quant a les qüestions històriques, els valors socials i els afers legals. [...]
This paper will observe how the work of Irish author Marian Keyes is influenced by, and representative of, the place of women in Ireland in terms of historical issues, social values, and legal issues. [...]
Este artículo estudia de qué manera la obra de la autora irlandesa Marian Keyes está influida por el papel de la mujer en Irlanda, y lo representa en lo tocante a cuestiones históricas, valores sociales y asuntos jurídicos. [...]
Artikulu honek Irlandan emakumeen tokiak zenbaterainoko eragina izan duen aztertuko du Marian Keyes idazle irlandarraren lanean eta zenbateraino den haren ordezkari, auzi historiko, giza-balore eta legezko kontuetan. [...]

2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 110-131
4 documents
11.
11 p, 528.5 KB Literatura comparada y traducción : dos versiones argentinas del spleen baudeleriano / Venturini, Santiago (Universidad Nacional del Litoral (Argentina). CONICET)
El vincle entre literatura comparada i traducció permet construir un marc de lectura que desafia l'enfocament clàssic de la traducció i potencia l'abast del text traduït. Aquest article explora les possibilitats del vincle esmentat a través de la lectura de dues traduccions argentines de Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, lectura que insistirà en el treball de reescritpura que suposa tota traducció.
The link between Comparative Literature and translation creates a new reading framework that challenges the classic approach to translation, and allows the widening of the scope of the translated text. [...]
El vínculo entre literatura comparada y traducción permite construir un marco de lectura que desafía el enfoque clásico de la traducción y potencia los alcances del texto traducido. Este artículo explora las posibilidades de dicho vínculo a través de la lectura de dos traducciones argentinas de Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, lectura que insistirá en el trabajo de reescritura que supone toda traducción.
Literatura konparatuaren eta itzulpenaren arteko loturak literatura lan baten irakurketarako esparru berri bat eraiki dezake, eta horrela itzulpenaren ikuspegi klasikoari erronka bota eta testu itzuliari irismen handiagoa eman. [...]

2011
452º F, Núm. 4 (2011) , p. 131-141
4 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.