452°F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada

452°F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada 10 records found  Search took 0.02 seconds. 
1.
2 p, 28.0 KB Editorial
2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 1-10
4 documents
2.
1 p, 59.1 KB Sumari
2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 1-1  
3.
1 p, 19.7 KB Coberta i contracoberta
2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 1-2
2 documents
4.
19 p, 846.6 KB Synopsis of the current situation of comparative humanities in the U.S. and Europe / Tötösy de Zepetnek, Steven (University of Halle-Wittenberg & Purdue University PressStony) ; Vasvári, Louise O. (Stony Brook University & New York University)
This article is a description of the situation of comparative humanities in the Western hemisphere with attention to the discipline of comparative literature and the fields of world literature, cultural studies, and comparative cultural studies. [...]
Este artículo describe la situación de las humanidades comparadas en el ámbito occidental, prestando una atención especial a la disciplina de la literatura comparada y las áreas de literatura del mundo, estudios culturales, y estudios culturales comparados. [...]
El present article és una descripció de la situació de les Humanitats comparades al món occidental amb especial atenció a la disciplina de la literatura comparada I els camps de la literatura universal, els estudis culturals i els estudis culturals comparats. [...]
Artikulu hau mendebaldeko hemisferioan gizarte zientzia konparatuen egoeraren deskribapena da. Horretarako, arreta literatura konparatua diziplinan eta munduko literatura, ikasketa kulturalak eta ikasketa kultural konparatuen alorretan jarriko du. [...]

2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 13-31
4 documents
5.
13 p, 305.9 KB Contrapunto. Reflexiones en torno a los métodos de la literatura comparada / Xamist, Federico José (Universitat de Barcelona)
El presente ensayo es un recorrido crítico por las diferentes etapas de conformación de una teoría, una metodología y un canon para lo que hoy en día llamamos estudios literarios. En este sentido, el primer paso de este recorrido consiste en un registro de las fuentes de este periplo que se manifiesta, en cuanto síntoma de modernidad, durante la primera mitad del siglo XIX. [...]
This essay goes in a critical manner through the different stages of elaborating a theory, a methodology and a canon for what we nowadays call literary studies. In this sense, the first step of this "journey" is a record of the sources of this journey expressed as a symptom of modernity during the first half of the nineteenth century. [...]
Aquest assaig és un recorregut crític per les diferents etapes de conformació d'una teoria, una metodologia i un cànon per allò que avui anomenem estudis literaris. En aquest sentit, el primer pas d'aquest itinerari consisteix en un registre de les fonts d'aquest periple que es manifesta, en tant que símptoma de modernitat, durant la primera meitat del segle XIX. [...]
Saiakera honetan ibilbide kritikoa egingo dugu gaur egun ikasketa literarioak deitzen diogunaren teoria, metodologia eta kanona osatzeko etapa desberdinetatik. Zentzu honetan, lehen urratsa modernitate sintoma gisa XIX mendearen lehen erdian azaltzen den bidaia honen iturrien erregistroa egitea izango da. [...]

2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 32-44
4 documents
6.
18 p, 444.3 KB El espíritu de la resistencia como articulador del proyecto político de la UE. NN análisis de la escritura o la vida de Jorge Semprún / García Díaz, Ana (Universidad de Jordania)
Este trabajo analiza el proceso de construcción de memoria en la obra de Jorge Semprún, partiendo de su novela La escritura o la vida y explora su vinculación con la construcción de una identidad colectiva que sirva como base de una espiritualidad europea representada en la formación política de la Unión Europea. [...]
This piece of work analyses the process of memory construction in the work of Jorge Semprún, focusing in his novel Literature or Life. In this article, we explore the connection between the building of a collective identity that could be used as the basis of an European spirituality represented in the political project of the European Union. [...]
Aquest treball analitza el procés de construcció de memòria a l'obra de Jorge Semprún, partint de la seva novel·la La escritura o la vida i explora la seva vinculació amb la construcció d'una identitat col·lectiva que serveixi com a base d'una espiritualitat europea representada a la formació política de la Unió Europea. [...]
Artikulu honetan, Jorge Semprúnen obran igar daitekeen memoria eraikitzeko prozesua aztertzen da, bere La escritura o la vida eleberria oinarri hartuta. Europar Batasunaren forma politiko pean gorpuztutako europartasun sentimendu baten oinarri den talde nortasunaren eraikuntzarekin duen harremana arakatzen da. [...]

2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 45-62
4 documents
7.
11 p, 602.4 KB Terrorista Euskaldunaren Eraikuntza Diskurstsiboa / Atutxa, Ibai (Doktoradutza ikaslea) ; Universitat de València
Artikulu honek Estatu espainiarra eta horren legez kanpoko euskal terroristaren irudiaren eraikuntzari buruzko alderdi esanguratsu batzuk landu nahi ditu. ZEN plana (1983), Arartekoren analisiak (2009), edota Ertzaintzaren web antiterrorista (2011) bezalako Estatu nazioaren diskurtso ofizialak ezinbesteko egingo dira komunitatearen eraikuntzarako. [...]
This article attempts to provide some keynotes in trying to understand the construction of the Spanish State and it's Basque terrorist outlaw. The Nation State's institutional discourses such as the ZEN plan (1983), Ararteko's analysis (2009) or Ertzaintza's antiterrorist website (2011) become indispensable tools for the community's construction. [...]
Este artículo trata de proporcionar algunas claves en un intento de comprender la construcción del Estado Español y del terrorismo Vasco al margen de la ley. Los discursos institucionales como el plan ZEN (1983), el análisis de Ararteko (2009) o la página web antiterrorista de la Ertzaintza (2011) se convierten en herramientas imprescindibles para la construcción de la comunidad. [...]
Aquest article tracta de proporcionar algunes claus per intentar entendre la construcció de l'Estat espanyol i la del terrorista basc proscrit. Els discursos institucionals de l'Estat, com ara el plan ZEN (1983), l'anàlisi d'Ararteko (2009) o la pàgina web antiterrorista de l'Ertzaintza (2011) esdevenen eines indispensables per a la construcció de la comunitat. [...]

2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 63-73
4 documents
8.
25 p, 412.4 KB Toward a minor theatre : Myriam Ben's algerian antigone / Kelley, Caroline E. (Simone de Beauvoir Institute) ; Concordia University
In this paper, I read Myriam Ben's Leïla, poème scénique en deux actes et un prologue as a reinterpretation of Sophocles' Antigone. I contend that this blend of Algerian theatre, history and Greek tragedy yields a variety of 'minor theatre' that sets out to undermine established dramaturgical structures and prevailing historical narratives about the Algerian Revolution (1954-1962). [...]
La obra de Myriam Ben Leïla, poème scénique en deux actes et un prologue me ha parecido una reinterpretación de la Antígona de Sófocles. Considero que esta fusión entre el teatro argelino, la historia y la tragedia griega da prioridad a una variedad de "teatro menor" que se establece con el fin de debilitar las estructuras dramaturgas ya implantadas y las narrativas históricas prevalecientes sobre la Revolución Argelina (1954-1962). [...]
En aquest article, llegeixo Leïla, poème scénique en deux actes et un prologue de Myriam Ben com a reinterpretació de l'Antígona de Sòfocles. Sostinc que aquesta barreja de teatre algerià, història i tragèdia grega generen una varietat de «teatre menor» que es proposa soscavar les estructures dramatúrgiques establertes i les narracions imperants de la història de la Revolució Algeriana (1954-1962). [...]
Artikulu honetan, Myriam Benen Leïla, poème scénique en deux actes et un prologue (Leila, antzez poema bi ekitaldi eta sarrera batean) Sofoklesen Antigona lanaren berrinterpretaziotzat hartu dut. Aljeriar antzerkigintza, historia eta tragedia greziarraren nahaste honek 'antzerki minoritario' mota bat sortzen duela esan nahi dut, honen eraginak Aljeriako iraultzari (1954-1962) buruzko antzerki egitura ezarriari eta orokorrean dabiltzan narrazio historikoei azpiak jaten dizkiolarik. [...]

2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 74-98
3 documents
9.
16 p, 561.6 KB De-Historicising the avant-garde : an "out-of-time" reading of the anti-love polemic in the writings of Tommaso Marinetti and Valentine de Saint-Point / Castiglione, Vera (University of Bristol)
The present paper discusses Tommaso Marinetti's and Valentine de Saint-Point's treatment of the theme of love in relation to the ongoing theoretical debate on the death of the avant-garde. It examines some of the most controversial texts against love written by the two futurist authors and explores the possibility of a non-historicist approach to these writings. [...]
El presente artículo analiza el tratamiento que hacen Tommasso Marinetti y Valentine de Saint-Point del tema del amor en relación al debate teorético actual sobre la muerte en la vanguardia. Examina algunos de los textos contra el amor más controvertidos escritos por los dos autores futuristas y explora la posibilidad de un enfoque no historicista sobre estos escritos. [...]
Aquest article analitza el tractament del tema de l'amor per part de Tommaso Marinetti i Valentine de Saint-Point en relació amb el debat teòric continuat sobre la mort de les avantguardes. S'hi examinen alguns dels textos contraris l'amor més polèmics dels dos autors futuristes i s'hi explora la possibilitat d'un acostament no historicista. [...]
Artikulu honek Tommaso Marinetti eta Valentine de Saint-Pointek maitasunaren gaia nola lantzen dute aztertuko du abangoardiaren heriotzaren eztabaidaren baitan. Bi autore futuristek maitasunaren aurka idaztitako idatzitako testurik polemikoena eta idazkionganako hurbilketa ez-historizista batentzako aukera aztertuko du arretaz. [...]

2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 99-114
4 documents
10.
13 p, 372.0 KB Plagiarismo : ¿estética o movimiento contemporáneo? / Perromat Augustín, Kevin (Universidad de la Sorbona (París IV))
Este artículo se interroga sobre el estatus con el que se debe interpretar las propuestas «plagiaristas», y sobre la posible existencia de una unidad programática bajo la apelación de Plagiarismo. [...]
This article deals with the status due to plagiarist proposals, and with the possible existence of a programmatic unity under the label of Plagiarism. In order to do so, plausible historical models and appropriation poetics are considered, a quest is led for founding acts as well as a comparison of some of the trends grouped under the label of "Plagiarism" and postmodern poetics.
Aquest article s'interroga sobre l'estatus amb el qual s'han d'interpretar les propostes «plagiaristes», i sobre la possible existència d'una unitat programàtica sota l'apel·lació de Plagiarisme. [...]
Artikulu honetan proposamen «plagiaristak» zein estatusen arabera interpretatu behar diren galdekatzen da, Plagiarismo izenaren baitan unitate programatikorik ba ote dagoen aztertuz. Horretarako, jabetze poetiken modelo historikoen inbentario bat burutzen da, egintza fundazional posibleak ikertzen dira eta «plagiarismo» etiketapean biltzen diren joerak poetika postmodernoen ezaugarri garrantzitsuenekin konparatzen dira.

2011
452º F, Núm. 5 (2011) , p. 115-127
4 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.