452°F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada

452°F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada 13 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
3 p, 121.0 KB Editorial / Meiss, Paula
2012
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 7 (2012) , p. 1-9
4 documents
2.
1 p, 33.1 KB Sumari
2012
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 7 (2012) , p. 1-1  
3.
1 p, 18.9 KB Coberta i contracoberta
2012
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 7 (2012) , p. 1-2
2 documents
4.
10 p, 931.3 KB La Tasca del traductor davant la uniformitat literària / Moreno Tena, Carolina (Universitat de Barcelona)
La tasca del traductor en molts casos és determinant i pot tenir conseqüències en la sort literària de l’obra. La teoria literària i la literatura comparada intenten analitzar-les i sistematitzarles, aprofundint així en l’estudi de la rellevància de la traducció en el sistema literari. [...]
The role of the translator can in many cases be determinant to and have consequences in the literary fame of a certain work. Literary theory and comparative literature try to analyse and systematise these, emphasizing the importance of the study of the relevance of translation for a literary system. [...]

2012
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 7 (2012) , p. 14-23  
5.
16 p, 464.8 KB Rormarie Waldrop and theories of translation / Duffy, Nikolai (Manchester Metropolitan University)
Since the 1960s, the German-born US-American poet, Rosmarie Waldrop, has translated over 40 different works, largely from French and German, including 14 volumes by the Jewish French-language writer, Edmond Jabès (Jabès was expelled from Egypt in 1956 during the Suez Crisis). [...]
Desde los años 60, la poetisa Estadounidense de origen alemán Rosmarie Waldrop ha traducido cerca de 40 obras diferentes, en su mayor parte del francés y el alemán, incluyendo 14 volúmenes del escritor judío francófono Edmond Jabès (Jabès fue expulsado de Egipto en 1956, durante la Crisis de Suez). [...]
60ko hamarkadatik hona, Alemanian jaiotako eta AEBko poeta Rosmarie Waldropek 40 obra inguru itzuli ditu, frantses eta alemanetik nagusiki, frantsesez idazten duen idazle judutar Edmond Jabèsen 14 liburuki barne (Egiptotik kanporatu zuten Jabès 1956an, Suezko krisialdian). [...]

2012
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 7 (2012) , p. 24-39  
6.
18 p, 460.6 KB Ants wax maniac : a translation in orature / Wanberg, Kyle (University of California, Irvine)
In this study I examine a translation of the oral Ant Songs from ‘Akimel ‘O‘odham (Pima) to English, emphasizing the way obstacles to translation transfigure how they are rendered as literary works. [...]
2012
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 7 (2012) , p. 40-57  
7.
14 p, 778.4 KB A Journey Across rivers and lakes : a look at the Jianghu in Chinese Culture and Literature / Yuen Wai, Helena (The University of Hong Kong)
This paper sets out to explore the possibility as well as the impossibility of representing a seemingly untranslatable term: jianghu, which literally means “rivers and lakes” in the Chinese language. [...]
Este trabajo pretende explorar la posibilidad y, al mismo tiempo, la imposibilidad, de representar un término aparentemente intraducible: jianghu, que significa, literalmente, «ríos y lagos» en chino. [...]
Aquest article vol explorar la possibilitat, així com la impossibilitat de representació de jianghu (??), terme xinès aparentment intraduïble que significa, literalment, “rius i llacs”. L’article analitza la seva evolució cap a una entitat quasi orgànica en ella mateixa, que es projecta des del camp de la literatura i el cinema xinesos cap a un ús quotidià del terme, dins de l’argot i les expressions idiomàtiques. [...]
Artikulu honek itzulezina omen den termino bat adierazteko posibilatea edo ezintasuna ikertzea du helburu, jianghu terminoa alegia, txineraz hitzez hitz “ibaiak eta lakuak” esan nahi duena. Artikuluan zehar terminoa bere baitango entitate organiko bat bailitzan nola eboluzionatu duen aurkezten da. [...]

2012
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 7 (2012) , p. 58-71  
8.
19 p, 2.7 MB La Traducción en riesgo : la lista de diálogos como control hermenéutico / Richart Marset, Mabel (Universitat de València / Estudi General)
Este trabajo se propone llevar a cabo una descripción y análisis de uno de los primeros elementos en todo proceso de doblaje: la lista de diálogos que una empresa entrega a un estudio para su traducción. [...]
This paper intends to carry out a description and analysis of one of the first elements in any dubbing process: the script list delivered by a film distribution company to a dubbing studio for its translation. [...]
Aquest treball es proposa dur a terme una descripció i anàlisi d’un dels primers elements en tot procés de doblatge: la llista de diàlegs que una empresa entrega a un estudi per a la seva traducció. [...]
Lan honek bikoizketa prozesu ororen lehen osagaietako baten analisi eta deskribapena burutzea bilatzen du: enpresa batek estudio bati haren itzulpenerako entregatzen dion elkarrizketa-zerrenda. Hura helburu bikoitzarekin egiten da: ikus-entzunezko itzulpenetan aintzat hartu ohi ez den dokumentu baten karakterizazioa eskaintzea; eta itzulpen orok, interpretazio okerrek eta manipulazioek eragiten duten arriskuaren sintometako bat gisa aurkeztea. [...]

2012
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 7 (2012) , p. 72-90  
9.
13 p, 858.5 KB El sabotaje de una praxis genérica : el ejemplo de Luisa Valenzuela / Calafell Sala, Núria (Universidad Nacional de Córdoba)
En este artículo se propondrán dos modos de ejercer la crítica como sabotaje, expresión acuñada recientemente por Manuel Asensi, cuya incidencia en la actualidad nos conduce a plantear una nueva episteme. [...]
In this paper we want to propose two manners of criticism as a sabotage. This concept was created by Manuel Asensi and its effect at present allows us to explain a new episteme. We’ll analyze these concepts that Manuel Asensi establishes in one of his first works and we’ll try to make them talk with some essays that Luisa Valenzuela collected in a book of personal and theoretical thoughts.
En aquest article es proposaran dues maneres d'exercir la crítica com a sabotatge, expressió encunyada recentment per Manuel Asensi, la incidència de la qual ens porta a plantejar una nova episteme. [...]
Artikulu honetan kritika sabotaje gisa erabiltzeko bi modu azalduko ditugu. "Kritika sabotaje gisa" esaldia duela gutxi Manuel Asensik sortutakoa da, eta hark egun duen eraginak episteme berri bat planteatzera gakartza. [...]

2012
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 7 (2012) , p. 92-152