Articles

Articles 431 registres trobats  inicianterior21 - 30següentfinal  anar al registre: La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
21.
17 p, 377.7 KB Formes de comunicació ameríndies : entre la natura i la cultura / Ventura i Oller, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona)
Després d'una reflexió entorn el lloc dels animals en ontologies tan diferents com la occidental medieval i l'ameríndia, i d'una reflexió sobre la importància del llenguatge i d'altres formes de comunicació i de representació d'aquestes visions de món particularment en aquelles darreres – com ens mostren els corpus mítics, les pintures i altres treballs corporals, o les representacions gràfiques d'aquesta relació en suports materials com la ceràmica –, el text planteja la importància de considerar el lloc que ocupa l'ésser humà en els sistemes de classificació en relació a l'animalitat i particularment el llenguatge en les seves diverses manifestacions com a mitjà per excel·lència per a observar la relació, contínua o discontínua, entre humans i no humans.
This article begins with a series of reflections on the place accorded to animals in such diverse ontologies as those of medieval Europe and the indigenous societies of the Americas. It shows the importance of language and other forms of communication and representation, particularly in Amerindian cosmologies, in myths, body paintings, bodily adornment, and other graphic representations of humans and non-humans. [...]

2011
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, Núm. 27 (2011) , p. 123-139  
22.
14 p, 509.6 KB The Translation Sector of the Future : Indications from the FIT 2017 Conference "Disruption and Diversification" / Griffin-Mason, Sarah (University of Portsmouth)
Globalisation and mechanisation will impact upon the translation sector. This paper summarises key messages presented at the August 2017 International Federation of Translation (FIT-IFT) conference in Brisbane including: artificial intelligence; the visibility and value of language service providers; the shortcomings of the gig economy and the absence of right to title as key challenges.
La globalització i la mecanització afectaran el sector de la traducció. Aquest article resumeix les idees principals que es van presentar a la conferència de la Federació Internacional de Traductors (FIT), l'agost del 2017, a Brisbane. [...]
La globalización y la mecanización afectarán al sector de la traducción. Este artículo resume las ideas principales expresadas en la conferencia de la Federación Internacional de Traductores (FIT) 2017, en Brisbane. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.213
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 71-84 (Tradumàtica dossier)  
23.
9 p, 97.6 KB Online Translation Pricing Issues / Larsonneur, Claire Béatrice (Université Paris 8)
Digital technologies such as translation platforms, crowdsourcing or neural machine translation disrupt the economics of translation. Benchmarking the pricing policies of nine global language services firms uncovers a shift towards online business models that contributes to reshaping the traditional volume-based content-oriented model of translation towards a range of linguistic services focused on user experience. [...]
Les tecnologies digitals, com les plataformes de traducció, el crowdsourcing i la traducció automàtica neuronal han creat disrupció en l'economia de la traducció. L'anàlisi de les polítiques de preus de nou empreses de serveis lingüístics d'abast mundial revela un canvi cap a models en línia que contribueixen a reformar el model de traducció tradicional basat en el volum i orientat al contingut per oferir un catàleg de serveis lingüístics centrat en l'experiència d'usuari.
Las tecnologías digitales como las plataformas de traducción, el crowdsourcing y la traducción automática neuronal disrumpen la economía de la traducción. El análisis de las políticas de precios de nueve empresas de servicios lingüísticos de envergadura mundial muestra un cambio hacia modelos de negocio en línea que contribuyen a reformar el modelo de traducción basado en el volumen y orientado al contenido para ofrecer un catálogo de servicios lingüísticos centrado en la experiencia de usuario.

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.210
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 95-103 (Tradumàtica dossier)  
24.
23 p, 761.7 KB Esto necesito y así lo soluciono : necesidades y herramientas de estudiantes y profesionales de la traducción y la interpretación frente al reto multilingüe digital / Briales, Isabel (Universidad Pablo de Olavide) ; Alonso, Elisa (Universidad Pablo de Olavide) ; Filsinger, Gustavo (Universidad Pablo de Olavide)
La revolución global digital, unida a los desafíos de la actual sociedad multilingüe, perfila un escenario lleno de retos para la formación de una ciudadanía competente. Diversas disciplinas, entre ellas la traducción, llevan décadas investigando sobre el multilingüismo, la adquisición de la segundas lenguas y las competencias digitales, por lo que existe abundante bibliografía y pruebas sobre la competencia traductora, que incorpora no solo la capacidad de comunicarse en varias lenguas, sino, también, subcompetencias instrumentales (tecnológicas). [...]
La revolució global digital, juntament amb els reptes de la societat multilingüe actual, plantegen un escenari ple de grans reptes per a la formació d'una ciutadania competent. En diverses disciplines, com ara els estudis de traducció, ja fa dècades que s'investiga sobre el multilingüisme, l'adquisició d'una segona llengua i les competències digitals, per això ja hi ha molta literatura i certituds sobre la competència traductora, que no tan sols inclou la capacitat de comunicar-se en diverses llengües, sinó també subcompetències instrumentals (tecnològiques). [...]
The global digital revolution, along with the demands of the current multilingual society, sketch out a scenario full of challenges for the sake of training competent citizens. From different disciplines' perspectives, such as Translation Studies, it has been researched into multilingualism, second language acquisition and digital skills throughout decades, though there are significant literature and evidence on the translation competence, which incorporates not only the capacity of communicating in several languages, but also instrumental (technological) subcompetences. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.197
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 1-23 (Tradumàtica oberta)  
25.
16 p, 197.9 KB Didáctica de la lengua y la literatura : entre la intervención y la investigación / Bombini, Gustavo (Universidad de Buenos Aires)
El propósito de este artículo es indagar acerca de la didáctica de la lengua y la literatura como campo de investigación diferenciado al que caracterizamos como regido no solo por los protocolos habituales y previsibles de cualquier campo de investigación en términos de formas de institucionalización y de legitimación sino también por otras formas específicas de institucionalización y legitimación atendiendo al hecho de que partimos de definir a la didáctica de la lengua y la literatura como una disciplina de intervención, lo cual nos lleva necesariamente a reflexionar sobre las relaciones entre producción de conocimiento en la academia y producción de conocimiento en el campo escolar. [...]
The purpose of this article is to investigate the didactics of language and literature as a differentiated field of research. We characterize it as governed not only by the usual and foreseeable protocols of any field of research in terms of forms of institutionalization and legitimation, but also by other specific forms of institutionalization and legitimation based on the fact that we start to define the didactics of language and literature as an intervention discipline. [...]
El propòsit d'aquest article és indagar sobre la didàctica de la llengua i la literatura com a camp d'investigació diferenciat al qual caracteritzem com a regit no només pels protocols habituals i previsibles de qualsevol camp d'investigació en termes de formes d'institucionalització i de legitimació sinó també per altres formes específiques d'institucionalització i legitimació atenent al fet que partim de definir didàctica de la llengua i la literatura com una disciplina d'intervenció, la qual cosa ens porta necessàriament a reflexionar sobre les relacions entre producció de coneixement a l'acadèmia i producció de coneixement en el camp escolar. [...]
Le but de cet article est d'examiner la didactique de la langue et de la littérature en tant que domaine de recherche différencié que nous caractérisons comme étant régi non seulement par les protocoles habituels et prévisibles de tout domaine de recherche en termes de formes d'institutionnalisation et de légitimation, mais également par d'autres formes spécifiques d'institutionnalisation et de légitimation fondées sur le fait que nous définissons didactique du langage et de la littérature comme une discipline d'intervention, ce qui nous amène nécessairement à réfléchir aux relations entre la production de connaissances dans l'académie et la production de connaissances dans le domaine scolaire. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.784
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 4 (november-december 2018) , p. 5-20 (Invited Authors)  
26.
18 p, 9.5 MB Language, culture and interculturality through narratives with learners of Spanish as a foreign language / Rodrigo-Mateu, Amparo (Universitat de València)
This research focuses on a classroom experience with adult learners of Spanish as a foreign language. The aim is to delve into the joint development of linguistic, communicative and intercultural competences through writing. [...]
Esta investigación se centra en una experiencia de aula con aprendientes adultos de español como lengua extranjera. El objetivo es profundizar en el desarrollo conjunto de competencias lingüísticas, comunicativas e interculturales a través de la escritura. [...]
Aquesta investigació es basa en una experiència d'aula amb aprenents adults d'espanyol com a llengua estrangera. L'objectiu és aprofundir en el desenvolupament conjunt de competències lingüístiques, comunicatives i interculturals mitjançant l'escriptura. [...]
Cette étude se focalise sur une expérience de cours avec des apprenants adultes d'espagnol langue étrangère. L'objectif est d'approfondir le développement simultané des compétences linguistique, communicative et interculturelle par l'écriture. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.761
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 4 (november-december 2018) , p. 41-58 (Articles)  
27.
42 p, 12.6 MB "Manga-fying" la Commedia : dialogismo testuale e visivo in Dante Shinkyoku di Go Nagai / Ciannella, Raul (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Martí Escayol, Maria Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
L'articolo analizza Dante Shinkyoku, ダンテ神曲 (La Divina Commedia di Dante, 1994) un adattamento manga del poema dantesco realizzato da Go Nagai. Attraverso lo studio degli elementi strutturali, impiegati da Nagai per sostenere l'adattamento, e dei meccanismi di significazione e rappresentazione del linguaggio proprio del manga, sveleremo la molteplicità di livelli (storici, estetici, narrativi, discorsivi, ecc. [...]
In this article we will examine Dante Shinkyoku, ダンテ神曲 (The Divine Comedy of Dante, 1994), Go Nagai's manga adaptation of the Italian poem. Through the study of both the structural elements upon which the adaptation is sustained and manga's language inherent signifying and representational mechanisms, we will unveil the multiplicity of levels (historical, aesthetic, narrative, discursive, etc. [...]

2018 - 10.5565/rev/dea.101
Dante e l'Arte, Vol. 5 (2018) , p. 135-176 (Dossier monografico)  
28.
12 p, 332.6 KB Ramón LLul y la fundación de un STVDIVM ARABICVM, TARTARICVM ET GRAECVM en París y otras universidades / Martínez Gázquez, José (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ferrero Hernández, Cándida (Universitat Autònoma de Barcelona)
Ramón Llull se propuso bajo la inspiración divina convertir a los sarracenos, para lo cual propuso a Reyes y Papas la fundación de Estudios de lenguas Orientales en diversas Universidades de su tiempo para los misioneros que habrían de predicar el Evangelio entre ellos. [...]
Ramon Llull proposed under the divine inspiration to convert the Saracens, for which he proposed to Kings and Popes the foundation of Oriental Language Studies in various universities of his time for the missionaries who would preach the Gospel among them. [...]

2018
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia, Núm. 8 (2018) , p. 539-550  
29.
16 p, 954.2 KB Las traducciones de Dai Wangshu de poesía española contemporánea y su aplicación a la enseñanza de ELE / Song, Jiajing (Universidad Autónoma de Barcelona)
El presente trabajo tiene el objetivo de estudiar la labor de la traducción de poesía española contemporánea que hizo Dai Wangshu y sus utilidades posibles que contribuyen a la enseñanza de ELE en China. [...]
This paper is intended to be a study of the translation of the contemporary Spanish poetry by the former Chinese poet Dai Wangshu, and how his translations are used in the teaching of Spanish as a foreign language in China. [...]

2018 - 10.5565/rev/doblele.49
Doblele : revista de lengua y literatura, Vol. 4 Núm. 1 (2018) , p. 211-226 (Miscelánea)  
30.
18 p, 907.0 KB Las peticiones : estrategias utilizadas por hablantes nativos y por hablantes extranjeros de español / Ruiz Alonso, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona)
El enfoque comunicativo permite basar la enseñanza de las segundas lenguas en situaciones y en la pragmática. Teniendo esto en consideración se ha llevado a cabo una investigación donde se analiza un corpus de correos electrónicos entre profesor y alumno para observar qué formas utilizan estos para realizar una petición. [...]
Communicative approach allows for basing second languages teaching on situations and pragmatics studies. Keeping this topic in mind, a research is been carrying out where it is been analysed an email corpus among university professor and students in order to observe the ways they use to produce a request. [...]

2018 - 10.5565/rev/doblele.47
Doblele : revista de lengua y literatura, Vol. 4 Núm. 1 (2018) , p. 176-193 (Miscelánea)  

Articles : 431 registres trobats   inicianterior21 - 30següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.