Articles

Articles 47 registres trobats  inicianterior37 - 46següent  anar al registre: La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
37.
17 p, 127.6 KB Estructura gramatical i normativa lingüística : a propòsit dels verbs psicològics en català / Cabré i Monné, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Mateu Fontanals, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest article s'estudien els trets estructurals més rellevants de la sintaxi i la semàntica de dues classes de «verbs psicològics» del català, els verbs transitius causatius (e. g. , alegrar) i els verbs intransitius estatius (e. [...]
In this paper we study the most relevant structural facts concerning the syntax and semantics of two classes of «psychological verbs» in Catalan, namely causative transitive verbs like alegrar (to cheer up) and stative intransitive verbs like agradar (to be pleasing to). [...]

1998
Quaderns : revista de traduccio, N. 2 (1998) , p. 65-81  
38.
16 p, 95.8 KB Dialetti d'Italia e dialetti d'Europa / Benincà, Paola
Prendendo spunto da un incontro fra linguisti e dialettologi europei che progettano atlanti sintattici dei dialetti dei loro paesi, il lavoro presenta alcune riflessioni sullo statuto dei dialetti nei diversi paesi d'Europa. [...]
Starting from the encounter between European linguists and dialectologists projecting a syntactic atlas of the dialects within their countries, the article presents certain reflections on the status of dialects in a number of European countries. [...]

2004
Quaderns d'Italia, N. 8-9 (2004) , p. 11-26  
39.
15 p, 61.7 KB Preverbs in Complex Denominal Verbs : Lexical Adjuncts or Core Predicates? / Mateu Fontanals, Jaume
In this paper I argue that certain complex denominal verbs in Germanic languages (cf. Germ. vergärtnern ('to away-garden')) do not involve a lexical adjunction of a preverb to a denominal base (Stiebels (1998)), but are better analyzed as instantiations of a lexical subordination process (Spencer and Zaretskaya (1998)). [...]
En aquest article defenso que determinats verbs denominals complexos de les llengües germàniques (cf. al. vergärtnern) no impliquen una adjunció d'un preverb a una base denominal (Stiebels (1998)) sinó que més aviat es poden veure com el resultat d'un procés de subordinació lèxica (Spencer i Zaretskaya (1998)). [...]

2001
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 9 (2001) , p. 37-51  
40.
18 p, 84.4 KB The Evolutions of The Old Spanish Adverbs ende and Ý : A Case of Grammaticalization / Sánchez Lancis, Carlos Eliseo
The main aim of this paper is to provide a syntactic account, within the framework of grammaticalization, of the loss of the two space locative pronominal adverbs ende and 'y in Old Spanish. Firstly, we present the evolution of Old Spanish space deictic adverbs, to which ende and ý belong, in order to study the changes undergone during this historic period. [...]
L'evolució dels adverbis medievals ende i ý : un cas de gramaticalització? L'objectiu d'aquest treball és donar una explicació sintàctica, des del marc teòric de la gramaticalització, a la pèrdua dels adverbis pronominals locatius d'espai de l'espanyol medieval ende i 'y. [...]

2001
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 9 (2001) , p. 101-118  
41.
25 p, 96.2 KB Why Can't We Wipe the Slate Clean? A Lexical-Syntactic Approach to Resultative Constructions / Mateu Fontanals, Jaume
This paper provides a lexical-syntactic account (Hale & Keyser (1993, 1999)) of why Romance languages do not have resultative sentences like John hammered the metal flat or the dog barked the chickens awake. [...]
En aquest article proposem una explicació lexicosintàctica (Hale i Keyser (1993, 1999)) de per què les llengües romàniques no tenen construccions resultatives complexes del tipus John hammered the metal flat (lit. [...]

2000
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 8 (2000) , p. 71-95  
42.
23 p, 93.0 KB Expletive Negation, Negative Concord and Feature Checking / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
The aim of this paper is to explore some aspects of the syntax-semantics interface representa-tions which correspond to expletive negation (EN) and negative concord (NC). I shall postulate that a syntactic operation of logical absorption, conceived as feature checking, is needed in the theory of grammar in order to account for both phenomena. [...]
Negació expletiva, concordança negativa i comprovació de trets L'objectiu d'aquest treball és explorar alguns aspectes de les representacions de la interfície sin-tacticosemàntica que corresponen a la negació expletiva (EN) i a la concordança negativa (NC). [...]

2000
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 8 (2000) , p. 47-69  
43.
25 p, 161.5 KB The Cl(itic) Projection in Questions / Zubizarreta, Maria Luisa
This abstract attempts to provide an explanation for the wellknown constraint, pervasive in the Romance languages, which disallows the subject in wh-questions to intervene between a wh-phrase and the verb. [...]
En aquest article s'intenta explicar una restricció força coneguda, molt freqüent a les llengües romàniques, que fa que el subjecte a les interrogatives-qu no pugui intervenir entre un mot-qu i el verb. [...]

1999
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 7 (1999) , p. 253-277  
44.
20 p, 127.8 KB On Temporal and Causal Infinitive Constructions in Catalan Dialects / Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
The paper offers a descriptive account of the syntactic properties of some temporal and causal adjuncts belonging to different Catalan dialects. These constructions are headed by a temporal or causal preposition that selects an infinitive clause as a complement. [...]
Aquest article descriu el funcionament sintàctic de diversos adjunts temporals i causals pertanyents a diferents dialectes del català. Es tracta de construccions encapçalades per una preposició temporal o causal que selecciona com a complement una oració d'infinitiu. [...]

1998
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 6 (1998) , p. 95-114  
45.
35 p, 234.6 KB Some Observations on the Pronominal System of Portuguese / Raposo, Eduardo P.
I present a minimalist analysis of the pronominal system of Portuguese compatible with the claim that pronouns are underlying determiners (Postal 1969, Raposo 1973), including the nominative and dative forms. [...]
En aquest article presento una anàlisi minimista del sistema pronominal del portuguès que és compatible amb la proposta que els pronoms són determinants (Postal 1969, Raposo 1973), fins i tot les formes del nominatiu i les del datiu. [...]

1998
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 6 (1998) , p. 59-93  
46.
17 p, 131.4 KB Possessive Constructions in the Dialects of Asturian. A Micro-Parametric Approach / Lorenzo, Guillermo
In this paper I analyze the properties of two different kinds of possessive constructions in the dialects of Asturian. The first one has been called the «periphrastic (or analytic) possessive construction» and its surface appearance is «QP+de+Possessive Pronoun», as in tres vaques de só 'three cows of his'. [...]
En aquest article analitzo les propietats de dues construccions de possessiu diferents en els dialectes de l'asturià. La primera és l'anomenada «construcció de possessiu perifràstica (o analítica)» amb l'ordre superficial «QP+de+Pronom Possessiu», com per exemple: tres vaques de só 'three cows of his'. [...]

1998
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 6 (1998) , p. 23-39  

Articles : 47 registres trobats   inicianterior37 - 46següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.