Articles

Articles 94 registres trobats  inicianterior82 - 91següent  anar al registre: La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
82.
20 p, 623.4 KB Valoración de los aspectos visuales del paisaje mediante la utilización de un sistema de información geográfica / Bosque Sendra, Joaquín ; Gómez Delgado, Montserrat ; Rodríguez Durán, Ana Esther ; Rodríguez Espinosa, Víctor Manuel ; Vela Gayo, Antonia
Los estudios del paisaje han sido siempre un tema que ha resultado de gran interés desde el punto de vista geográfico. Sin duda la valoración es una labor compleja y tediosa, ya que presenta un doble inconveniente: la subjetividad y el empleo de técnicas manuales. [...]
Els estudis del paisatge han estat sempre un tema de gran interès des del punt de vista geogràfic. No hi ha dubte que la valoració és una tasca complexa i tediosa, ja que presenta un doble inconvenient: la subjectivitat i la utilització de tècniques manuals. [...]
Les études du paysage ont toujours été un sujet fort interessant du point de vue géographique. Sans doute, c'est l'évaluation la tâche la plus complexe et la plus ennuyante, car elle présente un double inconvénient: la subjectivité et l'emploi de techniques manuelles. [...]
Studies of the landscape have always been a subject of interest in Geography. The evaluation of landscape has been complex and tedious and has had two shortcomings: subjectivity and the use of manual techniques. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 30 (1997) p. 19-38  
83.
28 p, 5.2 MB Per umbram fons ruit. Petrarca in Elicona. Paesaggio e Umanesimo / Arqués, Rossend 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
In questo articolo che fa parte di una ricerca sul paesaggio in Petrarca, si analizzano la sua esperienza personale e la sua concezione del paesaggio della solitudine nonché l'importanza che esso ha avuto nella sua creazione letteraria e nella costruzione della figura ideale dell'intellettuale umanista che tanta influenza avrà in seguito. [...]
This article, forming part of broader research into landscape in the literature of Petrarch, analyses the personal experience of the poet and his conception of the landscape of solitude, as well as the role that this has played both in the writer's literary creation and in the construction of the ideal figure of the humanist intellectual, later to be of such influence. [...]

2006 - 10.5565/rev/qdi.165
Quaderns d'Italià, N. 11 (2006) p. 245-272  
84.
9 p, 142.7 KB Paisaje arqueológico y cultural virtual : el caso de la Via Appia Antica / Vico, Lola (CNR ITABC (Roma, Itàlia))
En base a una metodologia fonamentada en el pensament ecològic, podem enfrontar una sèrie de qüestions tecnològiques en l'àmbit del patrimoni cultural de manera diferent a com s'ha fet tradicionalment. [...]
Basándonos en una metodología fundada en el pensamiento ecológico, podemos afrontar una serie de cuestiones tecnológicas en el ámbito del patrimonio cultural de forma distinta a cómo se viene realizando tradicionalmente. [...]
Founded on a methodology based on ecological thinking we can face up to a set of technological questions related to cultural heritage in a different way to the traditional one. We understand the reconstruction of an archaeological landscape as a continuous activity in which changes occur and where comparison among the different types of information is possible so that different perceived landscapes (mindscapes) can be proposed. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 35-43  
85.
22 p, 1.8 MB La transformació del paisatge del delta de la Tordera en els darrers cent cinquanta anys. Una anàlisi per mitjà dels canvis en els usos i les cobertes del sòl / Serra i Cervantes, Isidre ; Pintó i Fusalba, Josep
L'article presenta una comparació del paisatge del delta de la Tordera entre mitjan segle XIX i l'actualitat, basat sobretot en els canvis succeïts en els usos i les cobertes del sòl. El paisatge de mitjan segle XIX s'ha reconstruït bàsicament a partir de les dades obtingudes en els amillaraments. [...]
Se presenta una comparación del paisaje del delta del Tordera entre mediados del siglo XIX y la actualidad, basada sobre todo en los cambios sucedidos en los usos y las cubiertas del suelo. El paisaje de mediados del siglo XIX se ha reconstruido básicamente a partir de los datos extraídos de los amillaramientos. [...]
Cet article présente une comparaison entre le paysage du delta de la Tordera de la moitié du XIXe siècle et du paysage actuel en se basant principalement sur les changements intervenus sur l'utilisation et la couverture du sol. [...]
This article compares the mid-nineteenth century landscape of the River Tordera delta with the present day landscape, based, above all, on the changes that have occurred in land use and land cover. The mid 19th century landscape was reconstructed using data obtained from the amillaraments (land inventories) and other historical documents. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 46 (2005) p. 81-102  
86.
22 p, 2.2 MB Estudio del crecimiento urbano disperso y los cambios en el paisaje en Matadepera (Región Metropolitana de Barcelona) / Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Estany Ferrer, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Otero, Iago, 1981- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
En las últimas décadas las cubiertas del suelo de la Región Metropolitana de Barcelona han experimentado un gran proceso de transformación, generando un cambio en la estructura y la funcionalidad del paisaje. [...]
2010
Boletín de la AGE, N. 54 (2010) , p. 301-321  
87.
24 p, 111.3 KB La petjada ecològica del metabolisme social : una proposta metodològica per analizar el paisatge com a humanització del territori / Tello, Enric
En aquest article, l'autor reclama el treball conjunt entre ciències socials i ciències naturals per comprendre de manera global com les societats humanes s'han aprofitat dels recursos que els oferia el territori i, a la vegada, analitzar com aquests usos del territori configuren un paisatge que és reflex de la societat que hi habita. [...]
En este artículo, el autor reclama el trabajo conjunto entre ciencias sociales y ciencias naturales para comprender de modo global cómo las sociedades humanas han aprovechado los recursos que les ofrecía el territorio y, a la vez, analizar cómo estos usos del territorio configuran un paisaje que refleja la sociedad que en él habita. [...]
In this study, the author demands combined efforts between social and natural sciences to understand in a global view how human societies had taken advantage of the territorial resorces and, at the same time, to analyze how these uses of the territory shape a landscape that is a reflect of the society that inhabits it. [...]

2004
Manuscrits, N. 22 (2004) , p. 59-82  
88.
6 p, 48.6 KB I Seminari Internacional sobre Paisatge. Les estètiques del paisatge : Olot, 13-15 de novembre del 2003 / Olmo, Alfons ; Admetlla, Tomàs ; Sebastián, Jofre ; Cerarols Ramírez, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Entre els dies 13 i 15 de novembre del 2003, al Casal Marià d'Olot, se celebrà el I Seminari Internacional sobre Paisatge. Un seminari eclèctic i transversal que portava com a títol «Les estètiques del paisatge». [...]
Entre los días 13 y 15 de noviembre de 2003, en el Casal Marià d'Olot, se celebró el I Seminario Internacional sobre Paisaje. Un seminario ecléctico y transversal que llevaba como título «Las estéticas del paisaje». [...]
Le premier Séminaire International sur le Paysage a eu lieu au Casal Marià d'Olot (Catalogne) entre le 13 et le 15 novembre 2003. Il s'agît d'un séminaire éclectique et transversal intitulé «Les esthétiques du paysage». [...]
Between the 13th and the 15th of November 2003, the First International Landscape Seminar was held in Casal Marià of Olot (Catalonia). The seminary was named «The Aesthetics of Landscape» and the target of this meeting was, from a conceptual approach, to learn and share the knowledge of the different fields of work common to lanscape.

2004
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 43 (2004) , p. 187-192  
89.
3 p, 62.1 KB Seminari sobre la incorporació del paisatge en el planejament urbanístic de Catalunya. Anàlisi de bones pràctiques. Olot, 27 de setembre de 2002 / Mallarach i Carrera, Josep Maria (Fundació d'Estudis Superiors d'Olot)
El 27 de setembre de 2002 es va celebrar a Olot un seminari sobre bones pràctiques de la incorporació del paisatge en el planejament urbanístic català, organitzat per la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, el primer que s'ha celebrat a Catalunya. [...]
El 27 de septiembre de 2002 se celebró en Olot (Cataluña) un seminario sobre buenas prácticas de la incorporación del paisaje en la planificación urbanística de Cataluña, organizado por la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, el primero que se realiza sobre dicho tema. [...]
Le 27 septembre 2002 se déroula à Olot un séminaire, le premier de son genre, au sujet des bonnes pratiques de l'incorporation du paysage dans la planification territoriale de Catalogne, organisé par la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot. [...]
On September 27th 2002, a Seminar on best practices was held in Olot (Catalonia, Spain) on the integration of landscape in local urban and land use planning. After the keynote speaker, Joan Nogué i Font, PhD, eight local plans were presented, which were selected among the best examples among the diversity of current local urban and land use planning in Catalonia. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 217-219  
90.
9 p, 75.6 KB La selva amazónica como problema geográfico / Pereira de Lima, Ricardo Ângelo
Utilizando el concepto de paisaje, la región tropical de la Amazonía es analizada como un problema de estudio para la geografía. Se presentan los efectos del clima en la dinámica regional y se hace una breve consideración de los indígenas como constructores de la selva.
Emprant el concepte de paisatge, la regió tropical de l'Amazònia és analitzada com un problema d'estudi per a la geografia. S'hi presenten els efectes del clima en la dinàmica regional i s'hi fa una breu consideració dels indígenes com a constructors de la selva.
En utilisant le concept de paysage, la région tropicale amazonienne est analysée comme étant un problème d'étude pour la géographie. L'article présente les effets du climat dans la dynamique régionale et traite brièvement des indigènes en tant que constructeurs de la forêt.
Using the concept of landscape, the Amazon tropical region is analyzed as a study problem for Geography. Climate effects on regional dynamics are shown and a short consideration is taken on the role of indigenous people as builders of the rain forest.

2001
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 38 (2001) , p. 99-107  
91.
3 p, 36.0 KB XVI Congreso de Geógrafos Españoles : Màlaga, del 9 al 12 de desembre de 1999 / Romagosa Casals, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pèlachs Mañosa, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Del 9 al 12 de desembre de 1999 va tenir lloc a Màlaga el XVI Congrés de Geògrafs Espanyols, convocat per l'Associació de Geògrafs Espanyols. El congrés va tenir com a lema principal «El territori i la seva imatge» i es va estructurar en quatre ponències: la dinàmica natural del paisatge; els espais del turisme; els llocs i els processos de globalització, i la ciutat de finals de segle: realitat i projecte.
Del 9 al 12 de diciembre de 1999 tuvo lugar en Málaga el XVI Congreso de Geógrafos Españoles, convocado por la Asociación de Geógrafos Españoles. El congreso tuvo como lema principal «El territorio y su imagen» y fue estructurado en cuatro ponencias: la dinámica natural del paisaje; los espacios del turismo; los lugares y los procesos de globalización, y la ciudad de finales de siglo: realidad y proyecto.
Du 9 au 12 décembre 1999 a eu lieu à Málaga le XVIème Congrés des Géographes Espagnols, convoqué par l'Association de Géographes Espagnols. Le congrés s'organise sur le thème général «Le territoire et son image» et autour de quatre sessions de travail: la dynamique naturelle du paysage; les espaces du tourisme; les lieux et les processus de globalisation, et la ville de fin de siècle: réalité et projet.
The XVI Congress of Spanish Geographers, organized by the Association of Spanish Geographers, took place in Málaga from 9th to 12th December 1999. The main theme of the Congress was «The territory and its image» and it was divided in four subtopics: the nat- ural dynamics of landscape; tourism environments; places and globalization processes, and the city at the end of the century: reality and projection.

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 37 (2000) , p. 117-119  

Articles : 94 registres trobats   inicianterior82 - 91següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.