Articles

Articles 37 records found  beginprevious28 - 37  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
28.
17 p, 197.4 KB La nova «guerra de l'aigua» a Barcelona : austeritat, deute i participació privada / March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya)
En aquest article es presenten de manera detallada els episodis més recents de reconfiguració del cicle metropolità i regional de l'aigua a Barcelona: la licitació del subministrador en alta Aigües Ter-Llobregat i la creació de l'empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA. [...]
This paper introduces the most recent developments in the metropolitan and regional reconfiguration of the water cycle in Barcelona: the lease of the raw water supplier Aigües Ter-Llobregat and the creation of the mixed-capital metropolitan firm Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S. [...]
En este artículo se presentan de manera detallada los episodios más recientes de la reconfiguración metropolitana y regional del ciclo del agua en Barcelona: la licitación del proveedor en alta Aigües Ter-Llobregat y la creación de la empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA. [...]
Cet article présente les changements récents du cycle métropolitain et régional de l'eau à Barcelone: la licitation de la société régionale Aigües Ter-Llobregat et la création de la société mixte Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.140
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 505-521 (Articles)  
29.
28 p, 796.3 KB Formació i evolució dels enclavaments ètnics a Catalunya abans i durant la crisi econòmica / Galeano, Juan (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
L'assentament territorial de la població immigrada ha esdevingut una realitat tangible. La crisi econòmica ha aguditzat, a més, l'interès respecte als nivells de concentració d'aquesta població. [...]
El asentamiento territorial de la población inmigrada se ha vuelto una realidad tangible. La crisis económica ha agudizado, además, el interés respecto a los niveles de concentración de dicha población. [...]
Le peuplement des immigrants est devenu une réalité tangible. En outre, la crise économique a accru l'intérêt au sujet des niveaux de concentration de cette population. À cet égard, la formation d'enclaves ethniques, comprises comme des zones résidentielles avec une présence importante d'une ou plusieurs populations étrangères, est devenue objet d'attention particulière dans la sphère académique et politique, mais à ce jour, il y a peu de recherches qui abordent de façon quantitative leur formation et évolution. [...]
The territorial settlement of immigrant population has become a reality. The economic crisis has deepened further the interest in the concentration levels of this population. In this sense, the establishment of ethnic enclaves, defined as residential areas with a significant representation of one or more foreign populations, has become a subject of particular attention in the academic and political sphere. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.111
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 261-288  
30.
7 p, 108.6 KB La fi de l'etapa de creixement i l'entrada en la dimensió desconeguda / Martí, Josep Maria, 1950- (Observatori de la Radio a Catalunya)
La fase expansiva de creixement del sector de la comunicació ha acabat. Ara els mitjans de comunicació convencionals es troben en l'inici d'una nova etapa i hi ha desorientació i incertesa entre els diferents actors del sector. [...]
Expansion in the Spanish media sector is over. At present, conventional media are on the threshold of a new era characterized by disorientation and uncertainty on all fronts. We are emerging from a period of sustained growth, in which free newspapers came into being and the audiovisual sector became deregulated, thus breaking the monopoly of public radio and television. [...]

2009 - 10.2436/20.3008.01.59
Treballs de comunicació, Núm. 26 (Desembre 2009) , p. 31-37  
31.
22 p, 262.0 KB Incidencia de la crisis en el empleo extranjero. Evidencias a partir de las transiciones laborales de trabajadores indefinidos / Zugasti Mutilva, Nerea (Universidad Pública de Navarra. Departamento de Trabajo Social)
Este artículo tiene como objetivo la realización de un análisis de las transiciones laborales de la población extranjera que ha accedido a un contrato indefinido. El estudio se centrará en el periodo 2006-2010, tomando en consideración los últimos años del ciclo de bonanza económica más reciente en España y los primeros de la crisis. [...]
This paper analyzes labor market transitions among foreigners with permanent contracts over the period 2006-2010, taking into account the last years of the economic boom in Spain and the initial years of the crisis. [...]

2014 - 10.5565/rev/papers.644
Papers : revista de sociologia, Vol. 99, Núm. 2 (Abril-Juny 2014) , p. 285-306  
32.
32 p, 290.5 KB Determinantes y evolución de la motivación de los trabajadores en un contexto de crisis económica. El caso de España / Pruneda, Gabriel (Universidad de Oviedo. Departamento de Sociología)
La motivación de los trabajadores es un factor de gran relevancia, tanto en su vertiente personal como en la empresarial. El objetivo principal de este estudio es analizar los determinantes de la motivación de los trabajadores en los últimos años, en el contexto de crisis en España. [...]
Job motivation is a key factor from both a personal and an organizational perspective. The main objective of this study is to analyze the determinants of workers' motivation in recent years in Spain, and hence in a context of crisis. [...]

2014 - 10.5565/rev/papers/v99n1.514
Papers : revista de sociologia, Vol. 99, Núm. 1 (Gener-Març 2014) , p. 41-72  
33.
19 p, 272.6 KB Estrategias de innovación para el desarrollo y la resiliencia de ciudades medias / Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Ciencias Humanas y Sociales) ; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Instituto de Economía, Geografía y Demografía
Las ciudades de nuestro entorno se enfrentan a una competencia creciente derivada de la globalización, así como al impacto de una crisis sistémica que cuestiona determinados modelos de crecimiento anteriores. [...]
Les ciutats del nostre entorn s'enfronten a una competència creixent derivada de la globalització, com també a l'impacte d'una crisi sistèmica que qüestiona determinats models de creixement anteriors. [...]
Les villes de notre région sont confrontées à une concurrence croissante liée à la mondialisation, même qu'à l'impact d'une crise systémique qui remet en question certains modèles de croissance précédents. [...]
Cities of our area are faced with a raising competition from globalization, as well as with the impact of a systemic crisis that questions some previous growth models. Along with the aim of increasing the effort of economic and social innovation, is important now to use these strategies to overcome the shrinkage of some cities. [...]

2013 - 10.5565/rev/dag.60
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 59, Núm. 3 (Setembre-Desembre 2013) , p. 481-499  
34.
11 p, 301.9 KB El retraso de la recuperación económica y sus efectos sobre la fuerza de trabajo inmigrante / Parella Rubio, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. GEDIME/CER-Migracions
La persistència de la crisi provoca que els immigrants vegin cada vegada amb major escepticisme la recuperació econòmica a curt termini a Espanya. Això suposa que bona part de les estratègies de supervivència desplegades durant aquests últims anys per sortejar la crisi hagin deixat d'ésser sostenibles, especialment per a les persones en situació irregular o per les que no perceben cap tipus d'ingrés. [...]
La persistencia de la crisis provoca que los inmigrantes vean cada vez con mayor escepticismo la recuperación económica a corto plazo en España. Ello supone que buena parte de las estrategias de supervivencia desplegadas durante estos últimos años para sortear la crisis hayan dejado de ser sostenibles, especialmente para las personas en situación irregular o para las que no perciben ningún tipo de ingreso. [...]
The persistence of economic crisis has made immigrants more skeptical about economic recuperation in the short term in Spain. It means that most of the survival strategies developed by them during the last years could not be sustainable, especially for irregular immigrants and for immigrants with no job or money. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.20
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 195-205  
35.
24 p, 828.1 KB Els anys 1627-32 i la crisi del segle XVII a Catalunya / Simon i Tarrés, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Entorn de la data de 1630 l'Europa Occidental en el seu conjunt patí una de les crisis de subsistències més greus del segle XVII. A Alemanya, la carestia de 1624-31 es veié agreujada per les devastacions de la Guerra dels Trenta Anys, a Franca i a Italia la penúria alimentaria del període 1628-32 es barreja amb els efectes de l'anomenada pesta milanesa i amb el conflicte de la guerra de Mantua; mentre que per a l'Espanya interior, la greu crisi agraria de 1630-32 significa el punt culminant d'un declivi demografico-economic iniciat pels volts del 1530 i que caldria relacionar amb una crisi global de la societat castellana: descens de la producció agraria i industrial, augment de la pressió fiscal, canvis en la propietat de la terra sempre en detriment de la pagesia, etc.
1992
Estudis d'història agrària, Núm. 9 (1992) , p. 157-180  
36.
28 p, 751.7 KB Migración circular en tiempos de crisis. Mujeres de Europa del Este y africanas en la agricultura de Huelva / Gualda, Estrella (Universidad de Huelva. Estudios Sociales e Intervención Social (ESEIS))
En este artículo, enmarcado en las nuevas políticas europeas respecto a la migración circular y a la contratación en origen, se estudian los procesos de sustitución laboral y étnica que han tenido lugar en Huelva (España) con motivo de la temporada de la fresa. [...]
This article, which is framed within the new European policies on circular migration and the quota systems established in Spain for the recruitment of workers in sending countries, examines the processes of labour and ethnic substitution of workers that take place in the province of Huelva (Spain) during the strawberry harvest season. [...]

2012 - 10.5565/rev/papers/v97n3.436
Papers : revista de sociologia, Vol. 97, Núm. 3 (juliol-setembre 2012) , p. 613-640  
37.
18 p, 390.6 KB Género y trayectorias migratorias en época de crisis / Juliano Corregido, Dolores (Universidad de Barcelona)
En una época en que la crisis económica provoca cambios profundos en las condiciones de vida de casi toda la gente y en que se producen modificaciones en la percepción de los problemas y en las estrategias para solucionarlos, resulta natural que esta situación repercuta en el fenómeno migratorio, de manera que produzca cambios en la visión que la sociedad de acogida tiene de la migración y cambios en la valoración de las estrategias de supervivencia que realizan las inmigrantes y los inmigrantes. [...]
Economic crisis drives deep changes in the living conditions of people, in the perception of social problems and in the strategies to solve them. In this scenario, all these phenomena impact on migratory processes, changing not only the host society's view on migration but also the valuation of survival strategies of male and female migrants. [...]

2012 - 10.5565/rev/papers/v97n3.438
Papers : revista de sociologia, Vol. 97, Núm. 3 (juliol-setembre 2012) , p. 523-540  

Articles : 37 records found   beginprevious28 - 37  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.