Articles

Articles 121 records found  beginprevious109 - 118next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
109.
34 p, 352.3 KB Redes personales de africanos y latinoamericanos en Cataluña, España. Análisis reticular de integración y cambio / Ávila Molero, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
El artículo analiza comparativamente las redes personales de los inmigrantes argentinos, dominicanos, marroquíes y senegaleses/gambianos en Cataluña, España. Su objetivo es identificar los vínculos entre las variables de estructura y composición de estas redes, con los procesos de integración de los inmigrantes en la sociedad receptora. [...]
This paper analyzes, in comparative way, the personal networks of Argentinian, Dominican, Moroccan and Senegambian immigrants in Catalonia, Spain. The main objetive is to analyze relations structure and composition, and their relatios with the process of insertion of the immigrants in the destination society. [...]

2008 - 10.5565/rev/redes.128
Redes : revista hispana para el análisis de redes sociales, V. 15 (2008) p. 0-0
2 documents
110.
22 p, 134.1 KB Hacer las Américas. Migrantes españoles de alta calificación en la ciudad de México Faire les Amériques. Migrants espagnols d'haute qualification à la ville de Mexico / Mendoza, Cristóbal ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La literatura sobre migración calificada se ha centrado principalmente en dos temas: a) la fuga de cerebros de países en vías de desarrollo a países con niveles mayores de bienestar, y b) la movilidad profesional dentro de las empresas transnacionales. [...]
La literatura sobre migració qualificada s'ha centrat principalment en dos temes: a) la fuga de cervells de països en vies de desenvolupament a països amb nivells més elevats de benestar, i b) la mobilitat professional dins les empreses transnacionals. [...]
La littérature autour la migration qualifié parle surtout sur deux thèmes: a) la fuite des cerveaux des pays du Tiers Monde aux pays avec une qualité de vie meilleure, et b) la mobilité professionnelle dans les entreprises transnationales. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 47 (2006) p. 93-114  
111.
28 p, 371.7 KB El viaje : una crítica al concepto de "no lugares" / Korstanje, Maximiliano E. (Universidad Católica Argentina)
Una de las motivaciones que me llevaron a iniciar esta investigación fue comprender el concepto de "no lugares" en Marc Augé, para luego contrastarlo contra datos empíricos claros y llegar a una conclusión propia sobre el tema. [...]
One of the motivations that led me to initiating this research was to understand the concept of "non- places" in Marc Augé, then to confirm it against empirical clear information and to come to a proper conclusion on the topic. [...]

2006 - 10.5565/rev/athenead/v1n10.303
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, N. 10 (2006) p. 211-238  
112.
25.5 KB El locutorio como espacio social transnacional : una mirada psicosocial / Peñaranda Cólera, Mª Carmen
Los locutorios, espacios de acceso a las tecnologías (teléfono, Internet, etc. ) a bajo coste y que se han multiplicado de forma considerable en el paisaje de nuestras ciudades, se están constituyendo como servicios, no sólo de acceso a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC's) sino también como lugares de establecimiento y consolidación de redes sociales. [...]
2005 - 10.5565/rev/athenead/v1n8.255
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, N. 8 (2005) p. 454-460  
113.
34 p, 1022.7 KB Migració i assentament de la població : l'exemple del Baix Empordà (1960-1985) / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En aquest article es presenten alguns dels resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les altes i baixes residencials d'un conjunt de municipis del Baix Empordà durant dos períodes, 1966-1970 i 1981-1985. [...]
En este artículo se presentan algunos de los resultados obtenidos a partir del análisis de las altas y bajas residenciales de un conjunto de municipios del Baix Empordà durante dos periodos, 1966-1970 y 1981-1985. [...]
On présente dans cet article des résultats obtenus à partir des analyses des inscriptions et des radiations de résidence dans les communes du Baix Empordà pendant les périodes 1966- 1970 et 1981-1985. [...]
This article presents some of the results obtained from the analysis of residential registration and termination data in a group of municipalities in the Baix Empordà county over the periods from 1966-1970 and 1981-1985. [...]

2003
Documents d'analisi geografica, N. 42 (2003) , p. 95-128  
114.
34 p, 3.6 MB Opcions individuals i pautes col·lectives : mobilitat i poblament a Espanya a la segona meitat del segle XX / Cardelús, Jordi ; Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pascual de Sans, Àngels, 1938-
Aquest és un article que, partint de dades documentals sobre desplaçaments de població a Espanya en la segona meitat del segle XX, es proposa mostrar quines són les característiques generals dels fluxos, quins són els factors que incideixen en la seva configuració i quina estructura adopten. [...]
Éste es un artículo que, partiendo de datos documentales sobre desplazamientos de población en España en la segunda mitad del siglo XX, se propone mostrar cuáles son las características generales de los flujos, cuáles son los factores que inciden en su configuración y qué estructura adoptan. [...]
Il s'agit là d'un article qui, partant des données documentaires au sujet des déplacements de population en Espagne pendant la seconde moitié du XXe siècle, a pour but de montrer quelles sont les caractéristiques générales des flux, quels sont les facteurs qui influencent leur configuration et quelle est la structure qu'ils adoptent. [...]
This is an article that, starting from documentary evidence on population dispersal in Spain in the second half of the 20th century, aims at illustrating the general characteristics of the population flows, the factors that influence their configuration and the structure that they take on. [...]

2003
Documents d'analisi geografica, N. 42 (2003) , p. 37-70  
115.
10 p, 46.4 KB Dones i migració a la Mediterrània Occidental : Barcelona, 2 al 6 de novembre de 1998 / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pujol, Hermínia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Rojas, Olga
Durant la primera setmana de novembre tingué lloc el curs Dones i migració a la Mediterrània Occidental, organitzat per l'Institut Català de la Mediterrània, amb l'objectiu d'analitzar i discutir temes relacionats amb la situació de les dones migrants des d'una òptica acadèmica i institucional. [...]
Durante la primera semana de noviembre tuvo lugar el curso Mujeres y migración en el Mediterráneo Occidental, con el objetivo de analizar y discutir temas relacionados con la situación de las mujeres migrantes desde una óptica académica e institucional. [...]
Pendant la première semaine de novembre a eu lieu le séminaire Femmes et migration à la Méditerranée Occidentale avec la volonté d'analyser et discuter sur la realité des femmes migrantes du point de vue académique et institutionnel. [...]
During the first week of november took place the seminar Women and migration in Western Mediterranean, with the goal to analyse and discuss on problems related to migrant women, both from academic and institutional points of view. [...]

1999
Documents d'analisi geografica, N. 35 (1999) , p. 207-216  
116.
22 p, 140.2 KB Les adopcions internacionals : uns singulars moviments migratoris / Brancós Coll, Inés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En aquest article es presenta l'evolució històrica dels desplaçaments de menors amb finalitat adoptiva. S'hi distingeixen tres períodes: des de l'antiguitat fins a la Segona Guerra Mundial, on l'objectiu de l'adopció era el de servir els interessos de les famílies (concepte d'adopció clàssic), ja fos per poder tenir descendència o per reforçar la mà d'obra per treballar; de la Segona Guerra Mundial als anys setanta, on els desplaçaments de menors van ser propiciats bàsicament pels conflictes bèl·lics, moment en què l'adopció fixava com a prioritari el fet de defensar els interessos del menor (concepte modern d'adopció), i dels anys setanta fins a l'actualitat, on els moviments migratoris de menors s'estan produint com a conseqüència dels forts desequilibris socioeconòmics existents entre blocs de països. [...]
En este artículo se presenta la evolución histórica de los desplazamientos de menores con fines adoptivos. Se distinguen tres períodos: desde la antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial, donde el objetivo de la adopción era servir a los intereses de las familias (concepto de adopción clásico), ya fuese para poder tener descendencia o para reforzar la mano de obra para trabajar; de la Segunda Guerra Mundial a los años setenta, donde los desplazamientos de menores se dieron como consecuencia de los conflictos bélicos, momento en que la adopción fijará como prioridad el defender los intereses del menor (concepto moderno de adopción), y de los años setenta hasta la actualidad, etapa en que se producen los desplazamientos de menores como consecuencia de los fuertes desequilibrios socioeconómicos existentes entre bloques de países. [...]
Dans cet article on présente l'évolution historique des déplacements de mineurs avec une finalité adoptive. On différencie trois périodes: depuis l'ancienneté jusqu'à la IIè Guerre Mondiale, où le but était de servir aux intérêts des familles (concept d'adoption classique), soit pour pouvoir avoir des descendents, soit pour renforcer la main d'oevre; depuis la IIè Guerre Mondiale jusqu'aux années soixante dix, où les déplacements des mineurs sont principalement le résultat des conflits belliqueux, moment où l'adoption se fixait le but prioritaire de défendre les intérêts du mineur (concept d'adoption moderne); et celui des années soixante dix jusqu'a nos jours, étape dans laquelle les déplacements de mineurs se produisent à cause de grands désequilibres socio-économiques existant entre des blocs de pays. [...]
This article presents the historical evolution of child migration for adoption purposes. Three periods are distinguished. The first was from antiquity until World War II, when the reason for adoption was family interests (classical adoption concept) either to guarantee descendents or reinforce the labour force. [...]

1998
Documents d'analisi geografica, N. 33 (1998) , p. 137-157  
117.
12 p, 333.3 KB Migración : la construcción social de una experiencia / Sarrible Pedroni, Graciela (Universitat de Barcelona)
Las primeras migraciones de los argentinos hacia Europa, a posteriori del golpe militar, concentraron muchos profesionales y personas que no pudieron optar, que no tuvieron una verdadera o completa elección. [...]
In the first international migrations from Argentina to Europe, after the military government arrived, there were many professionals and persons that couldn't chose because a free election was impossible in that moment. [...]

2003 - 10.5565/rev/papers/v69n0.1287
Papers : revista de sociologia, N. 69 (2003) , p. 149-160  
118.
30 p, 337.7 KB ¿Cómo medir los flujos migratorios? / Faura Martínez, Úrsula ; Gómez García, Juan
El fenómeno migratorio, como determinante de la distribución poblacional, tiene gran importancia y, por ello, es muy elevado el número de trabajos dedicados al análisis del mismo. Sin embargo, no existe homogeneidad conceptual ni metodológica en su tratamiento. [...]
The migratory phenomenon, like determinants of the population distribution, has great importance and, for that reason, very is raised the number of jobs dedicated to the analysis of the same one. Nevertheless, conceptual nor methodology homogeneity in its processing does not exist. [...]

2002 - 10.5565/rev/papers/v66n0.1619
Papers : revista de sociologia, N. 66 (2002) , p. 15-44  

Articles : 121 records found   beginprevious109 - 118next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.