Articles

Articles 52 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
11.
17 p, 232.3 KB Evaluación socioformativa en procesos de formación en línea mediante proyectos formativos / Hernández Mosqueda, Jose S. (Centro Universitario CIFE (Mèxic)) ; Tobón Tobón, Sergio (Centro Universitario CIFE (Mèxic)) ; Ortega Carbajal, María F. (Centro Universitario CIFE (Mèxic)) ; Ramírez Cuevas, Andrés M. (Centro Universitario CIFE (Mèxic))
El objetivo del presente estudio es determinar la relación entre un conjunto de variables de la evaluación socioformativa y los proyectos formativos en un posgrado en línea. La metodología que se implementó corresponde a un estudio descriptivo-correlacional con una muestra de 79 participantes de una maestría en línea en donde se correlacionó la evaluación socioformativa mediante problemas de contexto, empleo de rúbricas, autoevaluación y coevaluación en el foro académico, con el impacto de los proyectos formativos que hacen énfasis en la importancia de la colaboración y los procesos de mejoramiento de las evidencias considerando los criterios y las metas de desempeño establecidas. [...]
L'objectiu del present estudi és determinar la relació entre un conjunt de variables de l'avaluació socioformativa i els projectes formatius en un postgrau en línia. La metodologia que es va implementar correspon a un estudi descriptiu correlacional amb una mostra de 79 participants d'un mestratge en línia on es va correlacionar l'avaluació socioformativa mitjançant problemes del context, l'ocupació de rúbriques, l'autoavaluació i la coavaluació en el fòrum acadèmic, amb l'impacte dels projectes formatius que fan èmfasi en la importància de la col·laboració i els processos de millorament de les evidències considerant els criteris i les metes d'acompliment establerts. [...]
The objective of this study is to determine the relationship between a set of variables related to socioformative assessment and training projects in the framework of an online postgraduate degree. The methodology comprised a descriptive correlational study with a sample of 79 participants enrolled in an online master's degree. [...]

2018 - 10.5565/rev/educar.766
Educar, Vol. 54 Núm. 1 (2018) , p. 147-163 (Temas de investigación)  
12.
8 p, 999.7 KB Driving maps : el uso de mapas mentales para orientar el Aprendizaje Basado en Proyectos a través del Design thinking / Arrausi, Juan Jesús (Escola Elisava) ; Ribosa Martínez, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona)
El presente ensayo parte de la necesidad de operativizar el Aprendizaje Basado en Proyectos para su implementación en educación formal. Para lograrlo, proponemos la aplicación del Design thinking y el uso de los mapas mentales -creados con la herramienta Popplet-, que actuarían como orientadores de la actividad proyectual. [...]
This essay stems from the need to make Project Based Learning operative for its implementation in formal education. With this aim, we suggest the application of Design thinking and the use of mind maps -created with Popplet-, which would act as a guide for the project activity. [...]
El present assaig parteix de la necessitat de donar operativitat a l'Aprenentatge Basat en Projectes per a la seva implementació en educació formal. Per aconseguir-ho, proposem l'aplicació del Design thinking i l'ús dels mapes mentals -creats amb l'eina Popplet-, que actuarien com a orientadors de l'activitat projectual. [...]

2018 - 10.5565/rev/grafica.92
Grafica, Vol. 6 Núm. 11 (2018) , p. 25-31 (Ensayos)  
13.
22 p, 197.2 KB La producción científica reciente en didáctica de la geografía a través de las sociedades geográficas : declaraciones, publicaciones y proyectos a nivel nacional e internacional / de Miguel González, Rafael (Universidad de Zaragoza. Facultad de Educación)
En los últimos años, las diferentes asociaciones científicas geográficas han incrementado sus actividades relacionadas con el fomento de la investigación educativa por medio de congresos, proyectos y publicaciones en forma de revistas o de libros. [...]
En els últims anys, les diferents associacions científiques geogràfiques han incrementat les activitats relacionades amb el foment de la investigació educativa per mitjà de congressos, projectes i publicacions en forma de revistes o de llibres. [...]
Récemment, différentes associations géographiques ont augmenté leurs activités liées à la promotion de la recherche en éducation géographique, à travers des conférences, des projets, des publications comme des revues scientifiques ou des livres. [...]
In recent years, several scientific geography associations have increased their activities in order to promote educational research through conferences, projects and publications in the form of journals or books. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.475
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 575-596 (Articles)  
14.
8 p, 781.6 KB Context, Entorn i Servei : l'aprenentatge mitjançant projectes, de les àrees científiques a la Interdisciplinarietat / Redondo, Miriam (Institut Quatre Cantons (Barcelona, Catalunya)) ; Ruiz, Neus (Institut Marta Estrada (Granollers, Catalunya)) ; Sánchez, Sara (Institut Montserrat Colomer (Sant Esteve Sesrovires, Catalunya)) ; Solé, Rosa (Institut Montserrat Colomer (Sant Esteve Sesrovires, Catalunya)) ; Calvet, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació) ; Caño, Marta (Institut de Cornellà (Cornellà, Catalunya))
El treball en contextos rellevants que proposa l'Aprenentatge Basat en Projectes, implica que, a més dels continguts científics, el projecte recluti continguts d'altres matèries. Aquesta interdisciplinarietat té una gestió complexa que, d'altra banda, permet projectes més connectats al món real. [...]
Project-Based Learning approaches in Science Education imply working in real contexts, and this need the work from several disciplines. The interdisciplinary approach is complex to develop but allows to construct projects with strong connections with the real world. [...]

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 33 (2017) , p. 49-56 (Monogràfic sobre Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM)  
15.
7 p, 409.7 KB La conjectura i la planificació : aprenentatge de les matemàtiques mitjançant projectes / Margelí, Sílvia (Institut de Sils (Girona, Catalunya)) ; Perpinyà, Sílvia (Institut de Sils (Girona, Catalunya)) ; Monsergas, Marisa (Institut Sant Pol de Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Sol, Manel (Institut Vilatzara (Vilassar de Mar, Catalunya)) ; Chiva, Salvador (Institut Les Vinyes (Castellbisbal, Catalunya))
L'aprenentatge de les matemàtiques implica un doble viatge: des de la modelització matemàtica de fenòmens fins a l'aplicació dels models i eines matemàtiques a la resolució de problemes. Ambdues aproximacions impliquen la necessitat d'un context problemàtic com a lloc de partida o d'arribada. [...]
Mathematics learning implies a double journey: from mathematic modeling of phenomena to the application of mathematic models and tools to problem solving. Both approaches need to propose a problematic context as a departure or arrival. [...]

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 33 (2017) , p. 35-41 (Monogràfic sobre Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM)  
16.
7 p, 575.7 KB Els contextos quotidians i els Estudis de Cas com a espai didàctic per a l'ensenyament de les Ciències basat en Projectes / Marchán Carvajal, Iván (Institut de Cornellà (Cornellà de Llobregat, Catalunya)) ; Palou, Laia (Institut Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès, Catalunya)) ; Royo, Pere (Institut-Escola Les Vinyes (Castellbisbal, Catalunya)) ; Domenech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
L'Aprenentatge Basat en Projectes suposa una oportunitat per a l'ensenyament de les ciències, perquè inclou el paper del Context en l'aprenentatge, i la necessitat d'un aprenentatge actiu basat en la resolució de conflictes. [...]
Project-Based Learning is an opportunity for Science Education, as it includes in learning activities a main role for the Context, and the need to solve conflicts through active learning activities. We propose several experiences based on diverse methodological frames (Case Studies, Inquiry, Socio-Scientific Issues) on chemical reactions, solutions, mitosis, plate tectonics, kinematics and dynamics) and we discuss its applications to Science Education.

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 33 (2017) , p. 8-14 (Monogràfic sobre Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM)  
17.
6 p, 122.2 KB Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM : claus metodològiques i reptes / Domenech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
El desenvolupament competencial de les àrees científiques ha trobat en l'Aprenentatge Basat en Projectes un espai didàctic candidat. El treball coordinat des de les diverses disciplines (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) permet aprendre tot instrumentalitzantels aprenentatges cap a un objectiu amb un sentit en el món real. [...]
The development of the scientific competence has in Project-Based Learning a candidate didactic space. The coordinated work form several disciplines (Science, Technology, Engineering and Mathematics) allow to learn by doing in purposeful, meaningful projects. [...]

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 33 (2017) , p. 2-7 (Monogràfic sobre Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM)  
18.
8 p, 685.0 KB De l'electricitat a la fusta : espais d'aprenentatge de la Tecnologia mitjançant projectes / Josa, Zulema (Institut Príncep de Girona (Barcelona, Catalunya)) ; Pintó, Esther (Institut Torre Vicens (Lleida, Catalunya)) ; Serra, Carles (Institut Marta Estrada (Granollers, Catalunya)) ; Feliu, Jaume (Institut Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès, Catalunya))
Les activitats de construcció i disseny permeten orientar l'ensenyament de la Tecnologia cap a espais metodològics més contextualitzats que permeten el desenvolupament d'habilitats de planificació i gestió de projectes. [...]
Design and construction activities allow to teach Technology in a contextualized frame and to develop skills of planning and managing projects. Project-Based Learning propose for this kind of activities a frame for assessment and classroom management. [...]

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 33 (2017) , p. 21-28 (Monogràfic sobre Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM)  
19.
6 p, 539.5 KB Els gèneres de comunicació científica i el laboratori com a espai didàctic per a l'ensenyament de les Ciències basat en Projectes / Touron, José Luis (Escola Virolai (Barcelona, Catalunya)) ; Vergara, Quique (Escola Maristes Champagnat (Badalona, Catalunya)) ; Arcas, Albert (Institut de Sant Pol de Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Costa Vila, Marcel (Institut Obert de Catalunya (IOC))
Els contextos de Creació del Coneixement Científic són espais clau perquè l'alumnat desenvolupi els procediments i visions epistèmiques de la Ciència, a més d'una apropiació profunda dels models científics. [...]
Contexts of construction of scientific knowledge are key places to develop procedural and epistemic aspects of scientific competence, together with a deeper understanding of scientific models. Project-Based Learning is an opportunity to develop learning activities wherestudents learn sciences participating in these contexts. [...]

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 33 (2017) , p. 15-20 (Monogràfic sobre Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM)  
20.
6 p, 155.2 KB Apps i automatismes, oportunitats amb propòsit per a l'aprenentatge de la Tecnologia mitjançant projectes / Villar, Jordi (Institut Badalona VII (Badalona, Catalunya)) ; Zurita i Món, Sílvia (Institut de Tordera (Tordera, Catalunya)) ; Giménez, Francesc (Institut de Gurb (Gurb, Catalunya))
La creativitat i les TIC són elements clau del procés tecnològic que poden incloure's en l'ensenyament de la Tecnologia mitjançant metodologies com l'Aprenentatge Basat en Projectes. Aquesta metodologia permet el desenvolupament de projectes oberts a noves solucions creatives. [...]
Creativity and ICTs are key elements of the Technologic process that can be included in Technology teaching through Project-Based Learning Methodologies. This didactic approach allow to develop projects open to new solutions, creative and innovative. [...]

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 33 (2017) , p. 29-34 (Monogràfic sobre Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits STEM)  

Articles : 52 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.