Articles

Articles 20 records found  previous11 - 20  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
11.
18 p, 95.0 KB Teoria de jocs aplicada a la historia de la guerra moderna. De Balaguer a Almenar, 1710 / Rubio-Campillo, Xavier
El present treball posa de manifest el potencial que la teoria matemàtica de jocs pot tenir en les investigacions sobre història de la guerra. Partint de la base que l’estudi de les fonts textuals sovint és insuficient per entendre la casuística generada a l’entorn d’un conflicte armat, es proposa l’ús de la teoria de jocs com a sistema d’estudi de les variables rellevants a nivell operacional, a fi de formular hipòtesis. [...]
El presente trabajo pone de manifiesto el potencial que la teoría matemática de juegos puede tener en relación a las investigaciones sobre la historia de la guerra. Partiendo de la base que el estudio de las fuentes textuales puede ser insuficiente para entender la casuística generada por un conflicto armado, se propone el uso de la teoría de juegos como sistema de análisis de las variables relevantes a nivel operacional, con la finalidad de generar nuevas hipótesis. [...]
This paper tries to show the potential that the application of mathematical game theory can provide to military history research. Discussing the fact that the use of primary sources is often insufficient to understand the complexity generated by a violent conflict, this work proposes the use of game theory as a tool to analyze important variables at an operational level, thus allowing the researcher to formulate new hypothesis about the causes of a given situation. [...]

2009
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 27 (2009) , p. 143-160  
12.
20 p, 109.4 KB Presència i ecos de l'exili austriacista hispànic a la Tercera Guerra Turca. La epopeia panegírica de Vicent Díaz de Sarralde (Nàpols, 1718) / Alcoberro, Agustí
L’exili de la Guerra de Successió d’Espanya (1702-1715) va ser present per diverses vies en la Tercera Guerra Turca (1714-1718), que enfrontà els imperis germànic i otomà. D’una banda, els cinc regiments regulars, evacuats de Barcelona el 1713, i una companyia de voluntaris van participar en les campanyes de 1716 i 1717, amb actes molt destacats. [...]
El exilio de la Guerra de Sucesión de España (1702-1715) se hizo patente a través de varías vías en la Tercera Guerra Turca (1714-1718) que enfrentó a los imperios germánico y otomano. Por un lado, los cinco regimientos regulares, evacuados de Barcelona el 1713, y una compañía de voluntarios, participaron con actos muy relevantes en las campañas de 1716 y 1717. [...]
The exile of the War of the Spanish Succession (1702-1715) was patent through vary ways in the Third Turkish War (1714-1718) that faced the Ottoman and the Germanic empires. On the one hand, the five regular regiments, evacuees from Barcelona on 1713, and a company of volunteers, participated with very prominent acts in the campaigns of 1716 and 1717. [...]

2007
HMiC : Història Moderna i Contemporània, N. 5 (2007) p. 5-24  
13.
20 p, 78.0 KB L’Epítome de Llorenç Tomàs, canceller del Principat de Catalunya (1705-1714). Un document fins ara desconegut sobre els precedents de la Guerra de Successió / Ballbé i Sans, Neus
Estudi centrat en l’epítom escrit pel canceller de Catalunya durant el govern de Carles III i que explica, en primera persona, els fets esdevinguts a la plana de Vic abans de l’arribada de l’Arxiduc el 1705.
Estudio centrado en el epítome escrito por el canciller de Cataluña durante el gobierno de Carlos III y que explica, en primera persona, los hechos ocurridos en el llano de Vic antes de la llegada del Archiduque en 1705.
Study centered on the written epitome by the chancellor of Catalonia during the government of Charles III and that explains, in first person, the facts happened to the plain of Vic before the arrival of the Archduke in 1705.

2006
Manuscrits : revista d'història moderna, N. 24 (2006) p. 193-212  
14.
26 p, 94.2 KB La mobilització militar catalana durant la Guerra de Successió / Espino López, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
En el present article, ens hem interessat per una realitat molt concreta: la mobilització militar catalana durant la Guerra de Successió. Es tractava d’examinar no solament com l’esforç de guerra de Catalunya es va traduir en la participació de tropes regulars a l’exèrcit de l’arxiduc Carles, sinó també quines conseqüències va tenir per a la població catalana la presència de la guerra al Principat, a més d’analitzar l’ús de les tropes irregulars. [...]
En el presente artículo, hemos intentado hacernos eco de una realidad muy concreta: la movilización militar catalana durante la Guerra de Sucesión. Se trataba de examinar no sólo cómo el esfuerzo de guerra de Cataluña se tradujo en la participación de tropas regulares en el ejército del archiduque Carlos, sino también qué consecuencias tuvo para la población catalana la presencia de la guerra en el Principado, además de analizar el uso de tropas irregulares. [...]
In the present article we study a concrete reality: the Catalan military mobilization during the Succession War. We examine not only how the effort war of Catalonia translated in the participation of regular troops in the Archduke Charles army, but also what consequences have for the Catalan population the presence of war in the Principality, besides of analyzing the use of irregular troops. [...]

2006
Manuscrits : revista d'història moderna, N. 24 (2006) p. 125-150  
15.
20 p, 1.1 MB La magistratura austracista en la Corona de Aragón / Solís, José
En este artículo, se estudia la estructura judicial de Aragón, Cataluña y Valencia, a principios del siglo XVIII, y las actuaciones de sus integrantes durante el conflicto político iniciado con el gobierno borbónico. [...]
En aquest article, s’hi estudia l’estructura judicial d´Aragó, Catalunya i València, a principis del segle XVIII, i l’actitud que expressen els seus integrants en el conflicte polític provocat durant el govern borbònic. [...]
This article shows the judicial structure of Aragon, Catalonia and Valencia, at the beginning of 18th century and the performances of their members during the political conflict initiated with the Bourbon government. [...]

2005
Manuscrits : revista d'història moderna, N. 23 (2005) p. 131-150  
16.
38 p, 1.7 MB Imagen y propaganda de guerra en el conflicto sucesorio (1700-1713) / Borreguero Beltrán, Cristina (Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias Históricas y Geografía)
Estudio que define y analiza la tipología propagandística y publicística que configuró la imagen del conflicto bélico en España así como la de sus más destacados protagonistas: el Archiduque Carlos y Felipe V.
Estudi que defineix i analitza la tipologia propagandística i publicística que va configurar la imatge del conflicte bèl·lic a Espanya així com la dels seus protagonistes més destacats: l'arxiduc Carles i Felip V.
This study describes and analyses the propaganda and publicistic that gave form to the military conflict in Spain as to its more prominent leads: Archduke Charles and Philip V.

2003
Manuscrits, N. 21 (2003) , p. 95-132  
17.
21 p, 534.4 KB La elección de un bando : hugonotes y jacobitas en la Guerra de Sucesión de España / Amalric, Jean-Pierre
Considerando la Guerra de Sucesión de España en tanto que conflicto europeo, el autor se pregunta sobre las motivaciones de los actores de diversas nacionalidades, enfrascados anteriormente en otros conflictos. [...]
Considerant la Guerra de Successió d'Espanya com a conflicte europeu, l'autor es pregunta sobre quines són les motivacions dels actors de nacionalitats diverses, endinsats anteriorment en altres conflictes. [...]
Considering the War of Spanish Succession a European conflict, the author reflects on the causes to intervene alleged by some divers nations and groups from French calvinists to English and Irish jacobites.

2001
Manuscrits, N. 19 (2001) , p. 59-79  
18.
20 p, 155.2 KB Catalunya dins la xarxa científica de la il•lustració : medicina i botànica a Barcelona durant la Guerra de Successió / Martí Escayol, Maria Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
L'article s'endinsa en l'ambient científic de Barcelona durant la Guerra de Successió i analitza l'obra d'un contertulià de la botiga de la família de boticaris Salvador, el metge John Polus Lecaan. [...]
El artículo analiza el ambiente científico de Barcelona durante la Guerra de Sucesión y estudia la obra de un participante de las tertulias organizadas por la familia de boticarios Salvador, el médico John Polus Lecaan. [...]
The article analyzes the scientific environment of Barcelona during the War of Succession and analyzes the work of a parcipant of the meetings organized by the family of pharmacist Salvador. As of the work and personality of this member of the British army is undertaken the paper of the movement of the armies in the circulation of ideas, the paper of Catalonia inside the scientific network illustrated European, the characteristic of the medicine of the 18th century and the ideas of hispanic territory in the publicity and its paper in the military strategy.

2001
Manuscrits, N. 19 (2001) , p. 175-194  
19.
29 p, 106.2 KB La rereguarda catalana entre la darrera ofensiva aliada i el capgirament internacional (1710-1712) / Torras i Ribé, Josep M.
Els darrers episodis de la pugna entre Àustries i Borbons esdevinguts en la geografia peninsular són plantejats per l'autor a partir del ressò que tingueren entre les institucions catalanes. Des d'aquesta perspectiva es pot considerar que les previsions militars de les potències aliades responien a uns interessos estratègics que en molts casos no tenien en compte les penalitats i la desmoralització que patia la societat catalana de l'època. [...]
Los últimos episodios de la pugna entre Austrias y Borbones ocurridos en la geografía peninsular son planteados por el autor a partir del eco que tuvieron entre las instituciones catalanas. Desde esta perspectiva se puede considerar que las previsiones militares de las potencias aliadas respondían a unos intereses estratégicos que en muchos casos no tenían en cuenta las penalidades y la desmoralización que sufría la sociedad catalana de la época. [...]
The last episodes of the struggle between Austrians and Bourbons in Peninsular geography are raised by the author from the echo that they had between the Catalan institutions. From this perspective it is possible to be considered that the military forecasts of the allied powers responded to strategic interests that in many cases they did not consider the penalties and the demoralization that the Catalan society of the time underwent. [...]

2000
Manuscrits, N. 18 (2000) , p. 63-91  
20.
22 p, 77.2 KB El reinado del archiduque Carlos en España : la continuidad de un programa dinástico de gobierno / León Sanz, Virginia
El gobierno del archiduque en España durante la Guerra de Sucesión española aparece como una continuidad con el programa de reformas del reinado de Carlos II, aunque los acontecimientos bélicos condicionaron la viabilidad de un proyecto político que la dinastía Habsburgo parecía garantizar. [...]
El govern de l'arxiduc a Espanya durant la Guerra de Successió espanyola apareix com una continuïtat amb el programa de reformes del regnat de Carles II, malgrat que els esdeveniments bèl•lics condicionaren la viabilitat d'un projecte polític que la dinastia Habsburg semblava garantir. [...]
The government of the archduke in Spain during the war of Spanish Succession appears like a continuity with the program of reforms of the reign of Charles II, to grief that the war conditioned the viability of a political project that the Hapsburg seemed to guarantee. [...]

2000
Manuscrits, N. 18 (2000) , p. 41-62  

Articles : 20 records found   previous11 - 20  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.