Articles

Articles 33 records found  beginprevious24 - 33  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
24.
8 p, 439.5 KB Mountain lakes, pristine or polluted? / Battarbee, Richard W.
This paper presents conclusions from a number of collaborative research projects on remote mountain lakes across Europe funded by the European Union. In particular it describes how the sediment records of key research sites can be used to identify the timing, extent and impact of air pollution on lakes by acid deposition, trace metals and trace organic compounds. [...]
Este artículo presenta las conclusiones de varios proyectos de colaboración en el estudio de lagos de montaña remotos distribuidos por Europa y financiados por la Unión Europea. De forma particular describe como el registro sedimentario de varias localidades clave puede ser usado para identificar el cambio temporal, la intensidad y el impacto de la contaminación atmosférica en lagos por deposición ácida, metales traza y compuestos orgánicos trazadores. [...]

2005
Limnética, V. 24 n. 1-2 (2005) p. 1-8  
25.
5 p, 374.7 KB Neteja d'aigua contaminada amb ferro / Tortosa Moreno, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
A molts processos químics industrials, com poden ser les extraccions mineres o les fàbriques de bateries, s'obté com a residu aigua que conté ions metàl·lics dissolts. L'aigua contaminada amb metalls és nociva si entra a formar part d'una xarxa tròfica. [...]
2008
Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, N. 9 (2008) p. 17-21  
26.
18 p, 100.0 KB Demanda turística i protecció del litoral : un horitzó possible / Anton Clavé, Salvador (Universitat Rovira i Virgili)
L'estructura turística del litoral català respon a un model de desenvolupament antic. En un context polític caracteritzat per una administració permissiva i uns agents promotors marcadament especulatius es va donar, durant les dècades de 1950 i 1960, un procés lineal i ràpid d'urbanització sense urbanisme que va ser negligent amb el paisatge i el medi ambient, que va comprometre els recursos del territori de cara al futur i que ha estandarditzat amplis trams de costa a través de l'edificació (vegeu, en aquest sentit, per al cas de la Costa Brava, Nogué, 2004 i Pié, 2004). [...]
2004
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 41 (2004) p. 69-84  
27.
12 p, 526.4 KB ¿Son los alumnos capaces de atribuir a los microorganismos algunas transformaciones de los alimentos? / Díaz González, R. (Universidad de Santiago. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; López Rodríguez, R. (Universidad de Santiago. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; García Losada, A. (Universidad de Santiago. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; Abuín Figueiras, G. (Universidad de Santiago. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; Nogueira Abuín, E. (Universidad de Santiago. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; García Gandoy, J. A. (Universidad de Santiago. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales)
In this paper we investigate if primary school students are able to relate microorganisms with food transformations. The subjects of this study were 343 4th. and 7th. grade children from Lugo (Spain) and the instrument used consisted of four multiple choice questions. [...]
1996
Enseñanza de las Ciencias, V. 14 n. 2 (1996) p. 143-153  
28.
16 p, 562.9 KB Escuchando el sonido : concepciones sobre acústica en alumnos de distintos niveles educativos / Perales Palacios, F. Javier
In recent years, many articles have been published on students' preconceptions of different theoretical concepts in Physics. Howewer, one area of this discipline which has received very little attention is that of Acoustics. [...]
1997
Enseñanza de las Ciencias, V. 15 n. 2 (1997) p. 233-247  
29.
5 p, 221.8 KB El canvi climàtic : canviar els valors abans que no sigui massa tard / Miralles, Jordi (Fundació Terra)
El control de les emissions de gasos amb efecte hivernacle com el diòxid de carboni és un dels principals objectius del protocol de Kyoto. L'important és entendre que és un proble-ma greu i que cadascú pot ajudar a solucionar-lo.
2007
Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, N. 6 (2007) p. 40-44  
30.
5 p, 204.4 KB Com prendre consciència de la contaminació sonora. Realització de treballs de recerca sobre el tema / Herreras Blanco, Luisa
A partir de les activitats proposades amb motiu de l'Any Internacional de la Física, durant dos cursos consecutius hem realitzat treballs de recerca relacionats amb la contaminació acústica. El primer amb l'objectiu de determinar el nivell acústic de Berga i el segon per estudiar els sorolls als que està sotmès un jove de secundària d'aquesta ciutat en les se-ves activitats quotidianes.
2007
Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, N. 6 (2007) p. 8-12  
31.
11 p, 165.7 KB Química, Educación ambiental y vida cotidiana : el ozono troposférico / Borsese, Aldo ; Esteban, Soledad
Los problemas medioambientales, tan extendidos actualmente, imponen la necesidad de una educación en ese sentido desde los primeros niveles escolares. Por otra parte, la conexión de los contenidos curriculares, y muy en especial los de ciencias, con los fenómenos de la vida real es una tendencia de los enfoques de enseñanza de los últimos tiempos. [...]
Nowadays environmental problems are growing so much that an education in this direction since the fi rst school levels has become a necessity. On the other hand the connection between the curricular contents, and specially the scientifi c ones, with daily life phenomena constitutes a trend of the teaching approaches of the last years. [...]

2005
Enseñanza de las Ciencias, V. 23 n. 2 (2005) p. 251-261  
32.
5 p, 316.7 KB Els eixams de meduses i la salut del mar / Gili, Josep-Maria
Com cada any, també aquest estiu han aparegut meduses a les nostres platges. Un fe-nomen que anys enrere es produïa de tant en tant ara s'ha tornat molt més freqüent. La seva convivència amb els banyistes ja s'ha fet habitual, però no deixa de resultar proble-màtica i causa de molts disgustos. [...]
2006
Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, N. 5 (2006) p. 34-38  
33.
10 p, 193.1 KB L'ús de la isotopia del N per determinar l'origen de la contaminació per nitrats en les aigües subterrànies a Osona (Catalunya) / Serrano, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Vitòria, Laura (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals) ; Soler, Albert (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals) ; Àvila i Castells, Anna (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
S'ha determinat la procedència dels nitrats a les aigües subterrànies de la part d'Osona compresa entre Manlleu i Torelló mitjançant l'anàlisi de la δ15N del NO3 i de les concentracions dels anions principals en 32 mostres d'aigües de pou i 6 de fonts. [...]
Nitrate sources in groundwaters in the area of Osona between Manlleu and Torelló has been studied through the analysis of δ15N of NO3 and the concentrations of the main anions in 32 well samples and 6 springwaters. [...]

2003
Orsis : Organismes i Sistemes, N. 18 (2003) , p. 29-38  

Articles : 33 records found   beginprevious24 - 33  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.