Artículos

Artículos Encontrados 201 registros  inicioanterior191 - 200siguiente  ir al registro: La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
191.
7 p, 78.6 KB III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua La Directiva Marco del Agua : realidades y futuros. Sevilla, del 13 al 17 de novembre de 2002 / Bayés i Bruñol, Carles (Universitat de Girona. Secció de Geografia) ; Pavón Gamero, David (Universitat de Girona. Secció de Geografia) ; Ribas Palom, Anna (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Entre els dies 13 i 17 de novembre de 2002 va tenir lloc a la ciutat de Sevilla el III Congrés Ibèric sobre Gestió i Planificació de l'Aigua, que, en aquesta ocasió, portava per títol «La Directiva Marc de l'Aigua: realitats i futurs». [...]
Del 13 al 17 de noviembre de 2002 tuvo lugar en la ciudad de Sevilla el III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, que, en esta ocasión, llevaba por título «La Directiva Marco del Agua: realidades y futuros». [...]
Du 13 au 17 novembre 2002 a lieu à Sevilla le III Congrès Ibérique sur l'Aménagement et la Planification de l'Eau sous le titre de «La Directive Marc de l'Eau: realités et futurs». Le congrès a été organisé par la Fundación Nueva Cultura del Agua avec la collaboration de la Universidad de Sevilla et diverses institutions qui ont relation avec la recherche ou l'aménagement de le recours. [...]
From 13th to 17th November 2002, it took place in Seville the 3rd Iberian Congress on Water Management and Planning following the title: «Water Framework Directive: realities and futures». The congress was organised by the Fundación Nueva Cultura del Agua, with the collaboration of the Universidad de Sevilla and other institutions related with the research and the planning of the resource. [...]

2003
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 42 (2003) , p. 221-227  
192.
17 p, 113.7 KB La geografia i l'estudi dels boscos a Espanya / Vila Subirós, Josep (Universitat de Girona. Secció de Geografia) ; Gordi i Serrat, Josep, 1959- (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
En aquest article es fa un repàs a les aportacions més rellevants que des de la geografia s'han dut a terme en relació amb l'estudi dels boscos a partir de la revisió de les principals revistes espanyoles de geografia, així com actes de congressos i un altre tipus de bibliografia que es remet a la qüestió forestal. [...]
En este artículo se hace un repaso a las aportaciones más relevantes que desde la geografía se han llevado a cabo con relación al estudio de los bosques a partir de la revisión de las principales revistas españolas de geografía, así como actas de congresos y otro tipo de bibliografía referida a la cuestión forestal. [...]
Cet article passe en revue les apports les plus significatifs qui ont été faits dans le domaine de la géographie, par rapport à l'étude des forêts, à partir des principales revues espagnoles de géographie, d'actes de congrès et d'autres types de bibliographies se référant au probleme des forêts. [...]
This article makes a revision of the most eminent contributions in Geography in relation to the forest study, starting with principal Spanish geographical journals, congress tran- sactions and other bibliography about forest questions. [...]

2001
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 38 (2001) , p. 121-137  
193.
4 p, 40.9 KB Conferència internacional The Future of the Mediterranean Rural Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management : Menemen (Turquia), del 8 a l'11 de maig de 2000 / Ventura Pujolar, Montserrat (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Pavón Gamero, David (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Serra Ruiz, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Entre el 8 i l'11 de maig de 2000 tingué lloc a Menemen (Turquia) una conferència internacional sobre el desenvolupament sostenible de les àrees rurals mediterrànies. La conferència va reunir experts de diverses disciplines per establir els problemes principals que afecten la Mediterrània i per debatre mesures concretes de gestió, evitant o minimitzant els efectes negatius dels canvis econòmics, polítics, tecnològics i mediambientals recents.
Entre el 8 y el 11 de mayo de 2000 tuvo lugar en Menemen (Turquía) una conferencia internacional sobre el desarrollo sostenible de las áres rurales mediterráneas. La conferencia reunió expertos de diversas disciplinas para establecer los problemas principales que afectan al Mediterráneo y para debatir acciones concretas de gestión, evitando o minimizando los efectos negativos de los cambios económicos, políticos, tecnológicos y ambientales recientes.
Entre le 8 et le 11 mai 2000, a eu lieu a Menemen (Turquie) une conférence internationale sur le developement durable des espaces ruraux méditerranéenes. La conférence a réuni des experts de différentes disciplines pour définir les principaux problèmes qui affectent la Méditerranée et pour débatre les actions concretes d'aménagement. [...]
An international conference on sustainable development in the Mediterranean rural environment took place in Menemen (Turkey) from 8th to 11th May 2000. The conference assembled experts from different disciplines to outline the main problems that affect the Mediterranean region and to debate management solutions, which would avoid or minimize the negative effects of recent economic, political, tecnological and environmental changes.

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 37 (2000) , p. 133-136  
194.
4 p, 39.7 KB Coastlines '99 : VII Conferència Internacional de l'EUCC : Miedzyzdroje (Polònia), del 7 a l'11 de juny de 1999 : Connecting Science and Management in the Coastal Zone / Romagosa Casals, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Breton, Françoise (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Entre el 7 i l'11 de juny de 1999 tingué lloc a Miedzyzdroje (Polònia) una conferència internacional sobre el litoral europeu. La conferència, de caire pluridisciplinari, va incidir en les relacions entre el coneixement científic i la seva aplicació pràctica a la gestió de les àrees costaneres. [...]
Entre el 7 y el 11 de junio de 1999 tuvo lugar en Miedzyzdroje (Polonia) una conferencia internacional sobre el litoral europeo. La conferencia, de carácter pluridisciplinario, incidió en las relaciones entre el conocimiento científico y su aplicación práctica en la gestión de las áreas costeras. [...]
Entre le 7 et le 11 juin, a eu lieu en Miedzyzdroje (Pologne) la Conférence Internationale sur les littoraux europeennees. La Conférence, qui réunissait des expert de différentes disciplines, était orientée sur les relations entre les connaissances scientifiques et leur application dans la gestion des espaces littoraux. [...]
From 7th to 11th June 1999 it took place in Miedzyzdroje (Poland) an international conference on European coasts. The conference, pluridisciplinary-oriented, fell upon the relation between scientific knowledge and its practical experiences in the coastal zone management. [...]

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 36 (2000) , p. 157-160  
195.
7 p, 50.0 KB Una xarxa de ciutats per un món de ciutadans : VIè Congrés Mundial Metropolis '99 : Barcelona, del 16 al 19 de març de 1999 / Aldea i Bosch, Agar ; Báguena, José Antonio ; Donat, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; González-Centeno, Francesc
Entre els dies 16 i 19 de març de 1999 es va celebrar a Barcelona el VIè Congrés Metropolis, organitzat per l'associació que porta el mateix nom, en el qual es van debatre temes referents a les polítiques de govern de les ciutats, tot incidint en quatre àmbits d'actuació: infraestructures aeroportuàries, qualitat mediambiental, desenvolupament econòmic i turisme cultural.
Entre los días 16 y 19 de marzo se celebró en Barcelona el VI Congreso Metropolis, organizado por la asociación que lleva el mismo nombre, en el que se debatieron temas referentes a las políticas de gobierno de las ciudades, incidiendo en cuatro ámbitos de actuación: infraestructuras aeroportuarias, calidad medioambiental, desarrollo económico y turismo cultural.
Entre le 16 et le 19 mars 1999 se déroula a Barcelona le VI Congrès Metropolis organisé par l'association du même nom. Les thèmes relatifs aux politiques du gouvernement urbain se sont débattus en mettant l'accent sur quatre secteurs: infrastructures aéroportuaires, qualité environnementale, développement economique et turisme culturel.
The 6th edition of the Congress Metropolis was held in Barcelona between March 16th and March 19th 1999 and was organised by the Association with the same name. Several topics concerning governing policy of the cities were discussed, stressing four different working areas: airport infrastructures, environmental quality, economic development and cultural tourism.

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 36 (2000) , p. 151-156  
196.
25 p, 206.5 KB La gestió de les inundacions als Països Baixos / Huisman, Pieter
Aquest article descriu les principals etapes que històricament ha viscut la societat neerlandesa en la seva lluita contra les inundacions fluvials i els temporals de mar. La vulnerabilitat a les inundacions és causada per la intervenció humana en els cicles de la natura, així com pel canvi climàtic i l'augment del nivell del mar. [...]
Este artículo describe las principales etapas que históricamente ha vivido la sociedad neerlandesa en su lucha contra las inundaciones fluviales y los temporales de mar. La vulnerabilidad a las inundaciones se debe a la intervención humana en los ciclos de la naturaleza, así como al cambio climático y el aumento del nivel del mar. [...]
Cet article décrive les principales époques que historiquement la société néerlandaise a vecu dans la lutte contre les inondations fluviales et les tempêtes de la mer. La vulnérabilité aux inondations est due à l'intervention humaine dans les cycles de la nature, ainsi que aux changements climatiques et à l'augmentation du niveau de la mer. [...]
This article describes the main steps undertaken by Dutch society in order to fight against river floods and storm surges. Vulnerability to flooding is caused by human interventions in natural cycles as well as by climatic change and sea level rise. [...]

1997
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 31 (1997) , p. 57-81  
197.
14 p, 90.8 KB La investigación en la acción en educación ante la idea de «cambio» / Rué, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
En una època els traços distintius de la qual són les diverses transformacions socials i productives, hem de reflexionar sobre quin tipus d'investigació permet una gestió més bona del canvi en l'àmbit educatiu. [...]
One of the major trends defining the current times is the transformation of social relationships and production systems. In this epoch, characterised by the concept of change, we must reflect about the impact of all that on education, looking for the best way to deal with such changes. [...]
En una época cuyos rasgos distintivos son las diversas transformaciones sociales y productivas, debemos reflexionar sobre qué tipo de investigación permite una mejor gestión del cambio en el ámbito educativo. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.243
Educar, N. 34 (2004) , p. 71-84  
198.
16 p, 101.7 KB ¿La mejor estrategia docente? : la gestión del conocimiento / Torres Coronas, Teresa (Universitat Rovira i Virgili. Departament de Gestió d'Empreses)
La evaluación del aprendizaje muestra que el alumno no siempre alcanza con éxito los objetivos de aprendizaje. Este hecho se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre los docentes. [...]
L'avaluació de l'aprenentatge mostra que l'alumne no sempre assoleix amb èxit els objectius d'aprenentatge. Aquest fet s'ha convertit en un dels principals camps de batalla entre els docents. ¿Com aconseguir que l'alumne assoleixi els objectius d'aprenentatge i que es converteixi en un bon professional? La finalitat d'aquest article és respondre aquesta pregunta. [...]
The learning evaluation process shows us that students do not frequently succeed in reaching their learning objectives. This fact has become the main battlefield among professors. How to succeed in making students achieve their learning objectives so they can become excellent professionals? The main aim of this article is to answer this question. [...]

2003 - 10.5565/rev/educar.281
Educar, N. 32 (2003) , p. 9-24  
199.
16 p, 90.5 KB El cambio de cultura en las universidades del siglo XXI / Universitat Autònoma de Barcelona. Equipo de investigación y desarrollo CCUC ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Se presenta el planteamiento de una investigación avanzada cuyo objetivo es describir la cultura imperante en las universidades catalanas. Se justifican y analizan los diversos ámbitos afectados por los cambios organizativos que están experimentando las universidades y, por último, se presentan unos primeros resultados aportados en el marco del seminario de expertos llevado a cabo sobre los siguientes apartados: investigación, docencia, gestión, financiación, alumnado y TIC.
Es presenta el plantejament d'una investigació avançada que té per objectiu descriure la cultura dominant a les universitats catalanes. Es justifica i analitzen els diversos àmbits afectats pels canvis organitzatius que estan experimentant les universitats i, per últim, es presenten uns primers resultats aportats en el marc del seminari d'experts duts a terme sobre els següents apartats: investigació, docència, gestió, finançament, alumnat i TIC.
An on-progress research is being presented to describe the organizational culture in Catalan Universities. Some aspects affected by these organizational changes are justified and analyzed. Finally, are presented first results on the following topics: research, teaching, management, finance, students and information and communication technologies at Universities.

2001 - 10.5565/rev/educar.399
Educar, N. 28 (2001) , p. 147-162  
200.
27 p, 155.9 KB Las culturas del agua en la prensa española. Los marcos culturales en la comunicación sobre el Plan Hidrológico Nacional / Tàbara, J. David 1964- (Joan David), (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Costejà i Florensa, Meritxell (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política) ; Woerden, Fincent van (Wageningen University (Països Baixos))
La presente investigación especifica el concepto de marco cultural y lo aplica para el análisis de la comunicación pública surgida a raíz de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN). A partir de un análisis de contenido de la principal prensa escrita española durante el período de su elaboración y aprobación parlamentarias, se identificaron los contenidos, los contrastes y las interrelaciones de los principales marcos culturales entorno al PHN. [...]
This research specifies and applies the concept of cultural frameworks to the analysis of the public communication of the Spanish National Hidrological Plan. From a content analysis of the articles which appeared during its elaboration and approval in the main Spanish press, the contents, differences and interrelationships of the different water cultural fra-meworks were identified. [...]

2004 - 10.5565/rev/papers/v73n0.1112
Papers : revista de sociologia, N. 73 (2004) , p. 153-179  

Artículos : Encontrados 201 registros   inicioanterior191 - 200siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.