Artículos

Artículos Encontrados 64 registros  inicioanterior55 - 64  ir al registro: La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
55.
16 p, 95.4 KB Justícia, incentius i constructivisme / Williams, Andrew
A Rescuing Justice and Equality, G. A. Cohen reitera la seva crítica al principi de la diferència de John Rawls en tant que una justificació d'incentius que generen desigualtat, i també argüeix que l'ambició de Rawls de proporcionar una defensa constructivista del primer principi de justícia està condemnada al fracàs. [...]
In Rescuing Justice and Equality, G. A. Cohen reiterates his critique of John Rawls's difference principle as a justification for inequality-generating incentives, and also argues that Rawls's ambition to provide a constructivist defence of the first principles of justice is doomed. [...]

2009 - 10.5565/rev/enrahonar.275
Enrahonar : quaderns de filosofia, N. 43 (2009) p. 15-30  
56.
15 p, 89.1 KB Derechos humanos y multiculturalismo / Puyol González, Àngel, 1968- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
En este artículo, discuto el modo en que las diferencias culturales afectan a la igualdad de oportunidades. La cuestión que suele enfrentar a liberales y multiculturalistas se centra en si las creencias culturales se deben considerar como elecciones libres o como circunstancias dadas o involuntarias, lo que acaba siendo crucial para evaluar si ha habido o no igualdad de oportunidades en un determinado caso. [...]
In this article, I discuss how cultural differences affects equal opportunity. Usually, liberals and multiculturalists confront each other about if cultural beliefs should be considered as free choices or as involuntary circumstances, which is crucial to evaluate if equal opportunity exists or not on a given case. [...]

2008 - 10.5565/rev/enrahonar.302
Enrahonar : quaderns de filosofia, N. 40-41 (2008) p. 67-81  
57.
16 p, 148.6 KB Adequació d'estratègies ocupacionals a Mataró / Arderiu, Jordi
L'article es proposa explicar el model desenvolupat per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en l'execució d'estratègies ocupacionals i d'adaptació al mercat laboral, a partir de quatre grans blocs, que aborden, en concret, els següents aspectes: el sistema d'informació de ciutat (experiències, eines, estructura dels serveis i col·lectius objectiu, etc. [...]
El artículo se propone explicar el modelo desarrollado por el Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en la ejecución de estrategias ocupacionales y de adaptación al mercado de trabajo, a partir de cuatro grandes bloques, que abordan, en concreto, los siguientes aspectos: el sistema de información de la ciudad (experiencias, herramientas, estructura de los servicios y colectivos objetivo, etc. [...]
The article explains the model developed by the Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró in the implementation of strategies for the employment and the adaptation to labour market, from four general blocks, that deal with, in concrete, the following aspects: the city infomation system (experiences, tools, service structure and target groups, etc. [...]
L'article explique le modèle développé par l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró dans l'exécution des stratégies d'emploi et de l'adaptation au marché de l'emploi, à partir de quatre grands blocs qui abordent, plus concrètement les aspects suivants: le système d'information de la ville (expériences, instruments, structure des services et des collectifs, objectif, etc. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 109-123  
58.
31 p, 196.2 KB Terres de l'Ebre: una identitat i un projecte de futur. La posició geogràfica, el riu, el paisatge i el capital social, motius d'un nou model de desenvolupament social i ambiental / Tarroja, Alexandre ; Domingo, Lara ; Herrero, Maria ; Lozano, Gemma ; Paül, Valerià ; Saladié Gil, Sergi
Les Terres de l'Ebre duen a terme importants esdeveniments que afectaran de manera decisiva el futur del seu territori. La presa de consciència de la importància d'aquests esdeveniments per part de la seva població ha conduït a un procés de debat i reflexió sobre el present i el futur del propi territori que, més enllà de les reivindicacions específiques sobre alguns aspectes concrets, ha permès elaborar una proposta de desenvolupament i ordenació del territori basada en els seus propis recursos, les activitats lligades al lloc, la qualitat de vida de les persones i el respecte als recursos naturals i el paisatge.
Las Terres de l'Ebre llevan a cabo en la actualidad importantes cambios que afectarán de manera decisiva al futuro de su territorio. La toma de conciencia de la importancia de estos cambios por parte de su población ha conducido a un proceso de debate y reflexión sobre el presente y el futuro del propio territorio que, más allá de las reivindicaciones específicas sobre algunos aspectos concretos, ha permitido elaborar una propuesta de desarrollo y ordenación de territorio basada en sus recursos propios, las actividades ligadas al lugar, la calidad de vida de las personas y el respeto a los recursos naturales y el paisaje.
The Terres de l'Ebre are currently living important events that will affect in a decisive way the future of its territory. The awareness of the population of the importance of these events have led to a process of debate and reflection on the future of the territory itself that, beyond the specific claims about some concrete aspects, has allowed the elaboration of a development proposal and land planning based on its own resources, the activities linked to the place, the quality of life of people and the respect to the natural resources and landscape.
Les Terres de l'Ebre connaissent actuellement d'importants changements qui affecteront de façon décisive le futur de son territoire. La prise de conscience de l'importance de ces changements, compte tenu de sa population, a conduit à un procés de débat et de réflexion sur le présent et le futur du territoire qui, au delà des revendications spécifiques sur certains aspects concrets, a permis d'établir une proposition de développement et d'aménagement du territoire basée sur ses propres ressources, les activités du lieu, la qualité de vie des habitants et le respect des ressources naturelles et du paysage.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 151-181  
59.
16 p, 166.2 KB L'"Estratègia territorial europea" : continguts i desenvolupament / López, Joan
Després d'un llarg procés iniciat durant la primera meitat de la dècada de 1990, la Unió Europea va publicar l'any 1999 el primer document oficial de línies de treball per a planificació urbana i territorial als països membres. [...]
Después de un largo proceso iniciado durante la primera mitad de la década de 1990, la Unión Europea publicó en el año 1999 el primer documento oficial de líneas de trabajo para la planificación urbana y territorial en los países miembros. [...]
After a long process initiated during the first half of the nineties, the European Union published in 1999 the first official guidelines document about urban and territorial planning in the member states. [...]
Après un long procès qui s'inicia au cours de la première moitié de la décennie 1990-2000, l'Union Européenne a publié en 1999 le premier document officiel des lignes de travail pour la planification urbaine et territorial des États membres. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 35 (2001) p. 29-43  
60.
5 p, 56.8 KB La atención del alumnado de origen extranjero : ¿modelos de actuación orientados a la diversidad cultural o a la igualdad educativa? / Alcalde, Rosa
Esta reseña de investigación resume brevemente los principales resultados de la primera fase de mi tesis doctoral. La investigación se centró en determinar cómo los programas de actuación educativa llevados a cabo desde los centros de educación infantil y primaria entienden y atienden la diversidad educativa del alumnado de origen extranjero.
This research memo summarizes the main results of my PhD's first phase. My research topic has been to analyze how primary schools in Catalonian attend and understand educative diversity within immigrant students.

2007 - 10.5565/rev/papers/v85n0.2020
Papers : revista de sociologia, N. 85 (2007) p. 201-205  
61.
20 p, 111.2 KB El principio de igualdad de oportunidades en la formación / Mingorance, Pilar (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica y Organización Educativa) ; Ballesteros, Miguel A. (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica y Organización Educativa) ; Peceño, Carmen (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica y Organización Educativa) ; Balbás, Mª Jesús (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica y Organización Educativa)
El proyecto Andalucía en e-Igualdad en su Eje 2. Asistencia a favor de las personas, en coherencia con el objetivo de Equal, trata de combatir la discriminación y la desigualdad en el mercado laboral, y así se realizaron una serie de actividades innovadoras, encaminadas al desarrollo de competencias específicas para la formación de la mujer. [...]
El projecte Andalucía en e-Igualdad, en l'Eix 2. Assistència a favor de les persones, en coherencia amb l'objectiu d'EQUAL, tracta de combatre la discriminació i la desigualtat en el mercat laboral. [...]
The Project Andalucía en e-Igualdad, in its axis 2. Assistance in service of people, in coherence with the objective of Equal, tries to fight the discrimination and inequality in the laboral market, and several innovative activities were made in order to develope of specific competences for the formation of women. [...]

2006 - 10.5565/rev/educar.173
Educar, N. 38 (2006) p. 151-170  
62.
20 p, 116.9 KB Los sindicatos ante la conciliación de la vida laboral y familiar-personal / Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Antentas, Josep Maria 1976- ; Barranco Font, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Muntanyola Saura, Dafne (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
En este artículo se analizan las posturas de los sindicatos ante la conciliación, a partir, tanto de documentos oficiales legislativos europeos y españoles, como de entrevistas realizadas a afiliados sindicales. [...]
Through both the exploitation of European and Spanish official documents, jointly with interview analysis carried out among Spanish labor unionists, the position of labor unions around work-life balance policies is explained. [...]

2007 - 10.5565/rev/papers/v83n0.1136
Papers : revista de sociologia, N. 83 (2007) p. 37-56  
63.
24 p, 130.9 KB Discursos y estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar en la negociación colectiva / Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Massó, Matilde
Este artículo tiene como objetivo examinar cinco hipótesis relacionadas con el desarrollo de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, su implantación a través de la negociación colectiva y el significado que adopta el concepto de conciliación para los distintos actores sociales. [...]
This article examines five hypotheses related to the development and implementation of the Work Life Balance Law through collective bargaining, and to the meaning that the notion of work life balance acquires to the different social actors. [...]

2007 - 10.5565/rev/papers/v83n0.1134
Papers : revista de sociologia, N. 83 (2007) p. 13-36  
64.
8 p, 96.3 KB Noves tecnologies d'innovació democràtica / Grau i Solés, Marc
2006 - 10.5565/rev/athenead/v1n10.302
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, N. 10 (2006) p. 203-210  

Artículos : Encontrados 64 registros   inicioanterior55 - 64  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.