Articles publicats


El terme de cerca Huang et al., 2016 New Phytologist_a2015 dins l'índex número no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   hropen_a2020m7v2020n
1   hs9_a2019m9v3n
1   htl_a2018m9v5n
1   HTTP://DX.DOI.ORG/10.1080/01436597.2017.1350821_a2017
1   HTTP://DX.DOI.ORG/10.21879/FAEEBA23580194.V27.N53_a2018v27n53
1   Huang%20et%20al.%2C%202016%20New%20Phytologist_a2015
1   Huang_a2017
1   Huang_a2018m8v10n8
2   Huang_a2019
1   Huber_a2019