Ciències

Ciències 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
1 p, 54.7 KB Editorial / Revista Ciències. Equip redactor
2013 - 10.5565/rev/ciencies.86
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 1-1  
2.
8 p, 710.7 KB Anàlisi de l'aplicació d'una activitat contextualitzada sobre una força no constant: un salt de bungee segur / Herreras Blanco, Luisa (INS Guillem de Berguedà (Berga)) ; Olivella Busoms, Josep (INS Llobregat (Sallent))
Aquest article descriu una activitat basada en un cicle d'ensenyament-aprenentatge per estudiar la força elàstica d'una corda utilitzant eines TIC. També analitza les dificultats trobades per l'alumnat i el professorat durant la seva aplicació. [...]
This paper describes an activity based on a teaching-learning cycle to study the elastic force of a rope using ICT tools. Students and teachers difficulties identified during its appli-cation are also presented. [...]

2013 - 10.5565/rev/ciencies.87
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 2-9  
3.
6 p, 679.1 KB Pensem, experimentem, comuniquem : projecte "Les papallones" a parvulari / Garcia Vizcarro, Mª Teresa (Escola Cinta Curto de Tortosa)
Presentem el projecte "Les papallones", dut a terme amb l'alumnat de pàrvuls 5 anys. El treball s'ha fonamentat en l'aprendre a aprendre; l'objectiu principal ha estat construir aprenentatge en comunitat i potenciar l'esperit crític bàsic en l'àmbit científic.
We present the "Butterflies" project, carried out with 5-year-old preschool students. We based this project on learning how to learn. The main goal was to build community learning skills and to promote basic critical thinking in science.

2013 - 10.5565/rev/ciencies.88
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 10-15  
4.
4 p, 217.4 KB Així escriuen els químics, encara que no tinguin llapis ni bolígraf / Corominas Viñas, Josep (Escola Pia de Sitges. Departament de Ciències)
Aquest article explica un treball pràctic de química que consisteix en una electròlisi de substàncies iòniques, presentat en un aspecte lúdic. L'activitat pràctica pot presentar-se com a una activitat POE (Predicció-Observació-Explicació), per a estudiants de química de batxillerat i com un aspecte de la interacció entre matèria (substàncies iòniques) i energia (corrent elèctric) per estudiants d'ESO. [...]
This article explains a practical work of chemistry, presented in a playful way, which consists on the electrolysis of ionic substances. This practical activity can be realised as a POE (Prediction-observation - explanation) activity for high school chemistry students, and focusing on the interaction between matter (ionic substances) and energy (electric current) for compulsory science students. [...]

2013 - 10.5565/rev/ciencies.89
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 16-19  
5.
6 p, 219.5 KB Hacking the code : una aproximació indagadora a l'ensenyament del codi genètic, o seguint les passes de Nirenberg i Khorana / Domènech Casal, Jordi (INS Marta Mata (Montornès del Vallès)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup LiEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències)
Es descriu el disseny i aplicació d'una activitat didàctica sobre el codi genètic, al llarg de tres eixos didàctics: l'aprenentatge per indagació, la naturalesa del coneixement científic i la reflexió sobre els aprenentatges. [...]
The article presents a didactic activity about the Genetic Code, based on three methodo-logic principles: Inquiry-based science education, creation and nature of the scientific knowledge , and reflection on the learning process. [...]

2013 - 10.5565/rev/ciencies.90
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 20-25  
6.
9 p, 1.1 MB Ensenyar ciències i anglès a través de la docència compartida / Valdés Sánchez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
En el context de l'Europa multicultural i d'un món globalitzat han fructificat les polítiques lingüístiques que promouen l'aprenentatge de llengües diferents a la llengua materna. En l'àmbit educatiu es promou l'aprenentatge de l'anglès, com a llengua franca de la comunitat econòmica europea, i l'enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera), en el que una llengua estrangera és usada com a llengua d'instrucció d'altres matèries com per exemple les ciències, es troba vivint un procés d'expansió a Catalunya i arreu d'Europa. [...]
In the context of a multicultural Europe and a globalized world, language policies have arisen to promote the learning of languages other than the mother tongue. In the European Economic Community educational policies promote the learning of English as a lingua franca. [...]

2013 - 10.5565/rev/ciencies.91
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 26-34  
7.
9 p, 936.0 KB Indagació basada en la modelització : un marc per al treball pràctic / Simarro Rodríguez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Pintó, R. (Roser) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Malgrat la rellevància que la recerca en didàctica de les ciències sembla donar a l'ensenyament de les ciències basat en la indagació, molts autors afirmen que aquest ti-pus de pràctica educativa no ha arribat a uns nivells de qualitat acceptable en la seva im-plementació a l'aula. [...]
Despite the importance that research in science education seems to give to inquiry-based science education, many authors claim that this type of educational practice has not reached acceptable levels of quality in its classroom implementation. [...]

2013 - 10.5565/rev/ciencies.92
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 35-43  
8.
4 p, 335.0 KB Les aplicacions mèdiques dels acceleradors de partícules / Altarriba Paracolls, Júlia (INS Guillem de Berguedà)
Tan la física com la medicina són dues ciències presents en la majoria de processos de la nostra vida quotidiana. Els coneixements que la societat ha anat adquirint en aquests àm-bits són en gran part gràcies als acceleradors de partícules. [...]
Both physics and medicine are two sciences present in most of our daily life processes. The knowledge society has acquired in these areas are largely due to particle accelera-tors. There are several kinds of particle accelerators ranging from linear to circular. [...]

2013 - 10.5565/rev/ciencies.93
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 43-46  
9.
2 p, 229.4 KB X Jornades Científiques Mataró / Tura Puigverd, Maria (Associació de professors de Física i Química de Catalunya)
Les X Jornades Científiques de Mataró van tenir lloc els passats dies 12 i 13 d'abril de 2013. El programa detallat de les Jornades i els formularis d'inscripció en línia a la mostra de treballs de recerca i a la gimcana científica estan disponibles des del 13 de març en aquest espai web: https://sites. [...]
2013 - 10.5565/rev/ciencies.94
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 48-49  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.