Catalan journal of linguistics

Catalan journal of linguistics 10 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
8 p, 120.8 KB Índex. Contrastive perspectives on discourse markers / Cuenca, Maria Josep
2007
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 1-8  
2.
22 p, 128.4 KB Italian allora, French alors : functions, convergences and divergences / Bazzanella, Carla (Università di Torino. Dipartimento di Filosofia) ; Bosco, Cristina (Università di Torino. Dipartimento di Informatica) ; Garcea, Alessandro (University of Toulouse 2. Département de Lettres Classiques) ; Gili Fivela, Barbara (Università del Salento-Lecce. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere) ; Miecznikowski, Johanna (Università di Torino. Dipartimento di Filosofia) ; Tini Brunozzi, Francesca (Loquendo S.p.A (Torí, Itàlia))
The functions, convergences, and divergences of Italian allora and French alors are analyzed in two Italian texts (the Novellino, in Old Italian, and Paso Doble, in Modern Italian) and their French translations. [...]
En aquest article analitzem les funcions, les convergències i les divergències del connector italià allora i del francès alors a partir de dos textos italians (Novellino, en italià antic, i Paso Doble, en italià actual) i les corresponents traduccions franceses. [...]

2007 - 10.5565/rev/catjl.122
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 9-30  
3.
29 p, 143.4 KB The meaning and functions of the Swedish discourse marker alltså-Evidence from translation corpora / Aijmer, Karin (Göteborg University)
The topic of this paper is to study to what extent a contrastive analysis can contribute to the analysis of discourse markers. Another issue which is explored is whether the contrastive analysis can be enriched by considering the grammaticalization and pragmaticalization of discourse markers. [...]
L'objectiu d'aquest article és estudiar la contribució que pot fer l'anàlisi contrastiva a l'anàlisi dels marcadors del discurs, així com explorar si l'anàlisi contrastiva es pot enriquir considerant la gramaticalització i la pragmaticalització dels marcadors del discurs. [...]

2007 - 10.5565/rev/catjl.123
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 31-59  
4.
20 p, 116.2 KB Different functions, different histories. Modal particles and discourse markers from a diachronic point of view / Waltereit, Richard (Newcastle University. School of Modern Languages) ; Detges, Ulrich (University of Munich. Institut für Romanische Philologie)
One of the main concerns of recent research in discourse markers, modal particles and related elements has been the problem of a neat categorical delimitation between the major classes involved. Comparing the Spanish discourse particle bien and its French cognate modal particle bien, we show that the functional difference between discourse markers and modal particles can be accounted for in diachronic terms. [...]
2007 - 10.5565/rev/catjl.124
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 61-80  
5.
14 p, 87.5 KB Adaptive Management in Discourse : the case of involvement discourse markers in English and Spanish conversations / Romero-Trillo, Jesús (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Filología Inglesa)
This article describes the process of adaptive management in discourse as the main tool used by speakers to reformulate ideas in speech, mainly via discourse markers. Discourse markers, therefore, present themselves as elements that by their operative or involvement specificity serve to reshape the cognitive stance of the speaker-listener in a given context. [...]
Aquest article descriu el procés de la gestió adaptativa en el discurs com la principal eina usada pels parlants per reformular idees en la parla, especialment a través de marcadors del discurs. Els marcadors del discurs es mostren com a elements que, per l'especificitat operativa o d'implicació que tenen, serveixen per a reconfigurar el punt de vista cognitiu del parlant-oient en un context determinat. [...]

2007 - 10.5565/rev/catjl.125
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 81-94  
6.
21 p, 123.3 KB Uses of also in oral semi-informal German / Fernández-Villanueva, Marta (Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i Alemanya)
In recent grammars and dictionaries also ('therefore, so, well') continues to be preferably presented as an adverb with a conclusive-consecutive connective function that essentially corresponds to its use in formal written German. [...]
Also (per tant, és a dir, doncs, bé, vaja) continua apareixent en les darreres gramàtiques i diccionaris de l'alemany preferentment com a adverbi amb funció connectiva conclusivo-consecutiva, funció que es correspon fonamentalment amb l'ús que té en alemany escrit formal. [...]

2007 - 10.5565/rev/catjl.126
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 95-115  
7.
20 p, 350.4 KB The translation of oh in a corpus of dubbed sitcoms / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
This article aims to study the functions of the interjection oh in a corpus of English sitcoms and their translation in the Catalan dubbed version. After defining the functions and patterns of this unit in the original English corpus and attempting a classification, the translation strategies used are analysed taking into account different factors such as frequency and specific constraints inherent to this type of audiovisual translation (i. [...]
Aquest article es proposa estudiar les funcions de la interjecció oh en un corpus de comèdies de situació angleses i la seva traducció en la versió doblada al català. Després de definir les funcions i els patrons d'aquesta unitat en el corpus anglès original i d'intentar proposar-ne una classificació, s'analitzen les estratègies de traducció tenint en compte diversos factors com la freqüència i les restriccions específiques pròpies d'aquest tipus de traducció audiovisual, com ara la sincronització labial. [...]

2007 - 10.5565/rev/catjl.127
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 117-136  
8.
19 p, 109.8 KB Discussion article : discourse markers, modal particles, and contrastive analysis, synchronic and diachronic / Traugott, Elizabeth Closs (Stanford University)
I discuss three issues common to papers in the present issue of CatJL by Aijmer, Bazzanella et al. , and Waltereit and Detges. One is modal uses of discourse markers and distinctions between discourse markers and modal particles. [...]
En aquest article discutim tres elements comuns a les contribucions d'Aijmer, Bazzanella et al. , i Waltereit i Detges a aquest volum de CatJL. Un és els usos modals dels marcadors del discurs i les distincions entre marcadors del discurs i partícules modals. [...]

2007 - 10.5565/rev/catjl.128
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 139-157  
9.
10 p, 71.5 KB Discussion article : pragmatic markers, interjections and discourse / Norrick, Neal R. (Saarland University)
This article addresses a range of issues centering on pragmatic markers, interjections and the analysis of discourse in relation to three contributions in this volume of the journal. After an initial clarification of terminology in the area of pragmatic markers in general and discourse markers more specifically, I introduce an Interactional Sociolinguistic perspective on pragmatic markers by contrast with the Adaptive Management in Discourse approach of Romero. [...]
Aquest article s'ocupa d'aspectes relatius als marcadors pragmàtics, les interjeccions i l'anàlisi del discurs al voltant de tres contribucions a aquest volum de la revista. Després d'una clarificació terminològica inicial en l'àrea dels marcadors pragmàtics en general i dels marcadors del discurs més específicament, introduïm una perspectiva sociolingüística interaccional sobre els marcadors pragmàtics en contrast amb l'enfocament de gestió adaptativa del discurs que proposa Romero. [...]

2007 - 10.5565/rev/catjl.129
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 159-168  
10.
4 p, 41.2 KB Resums
2007 - 10.5565/rev/catjl.130
Catalan journal of linguistics, V. 6 (2007) p. 169-172  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.