Catalan journal of linguistics

Catalan journal of linguistics 13 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
6 p, 158.1 KB Microvariation in the Languages of the Iberian Peninsula / Ordóñez, Francisco (Stonybrook University. Department of Linguistics) ; Roca Urgell, Francesc (Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació)
2013 - 10.5565/rev/catjl.91
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 7-11  
2.
28 p, 326.0 KB On Deísmo. Another Case of Variation in Spanish Complementation / Camus Bergareche, Bruno (Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Letras)
El propòsit d'aquest treball és oferir una descripció suficient d'una construcció no normativa de l'espanyol actual coneguda amb el nom de deísmo. El deísmo es pot definir com l'ús de la preposició de davant d'una oració subordinada d'infinitiu, com ara No permito a mis hijos de llegar tarde 'No permeto als meus fills arribar tard'. [...]
The present paper is dedicated to study the non-standard Spanish construction known as deísmo. The construction can be defined as the use of the preposition de in front of subordinate infinite clauses like in the sentence No permito a mis hijos de llegar tarde 'I do not allow my children to be late'. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.16
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 13-39  
3.
42 p, 397.8 KB Basque Primary Adpositions from a Clausal Perspective / Etxepare, Ricardo (IKER (UMR5478), CNRS)
This paper has as its aim to account for an intriguing asymmetry in the domain of primary adpositions in Basque, whereby locatives seem to take a DP ground, whereas the rest of the spatial affixes require a bare nominal ground. [...]
L'objectiu d'aquest article és explicar una interessant asimetria detectada en el conjunt d'adposicions primàries del basc: mentre la resta d'afixos espacials s'adjunten a bases nominals escarides, les adposicions locatives semblen requerir un SD. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.88
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 41-82  
4.
28 p, 299.4 KB The Interplay between VSO and Coordination in Two Types of Non-Degree Exclamatives / Martins, Ana Maria (Universidade de Lisboa (FLUL/CLUL))
Aquest article estudia dos tipus diferents d'estructures en indicatiu que tenen inversió subjecte-verb i que no han rebut gaire atenció en els estudis sobre l'ordre VS al portuguès europeu. Ambdues estructures expressen la comparació/contrast mitjançant la coordinació, presenten l'ordre VSO i poden ser classificades com a oracions exclamatives sense gradació. [...]
This paper studies two types of indicative structures displaying subject-verb inversion which have received little attention in the literature on VS order in European Portuguese. Both types of structures involve coordination as a means to overtly express comparison/contrast, show a VSO pattern, and can be characterized as non-degree exclamatives. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.85
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 83-109  
5.
20 p, 283.7 KB Quotative Inversion in Peninsular Portuguese and Spanish, and in English / Matos, Gabriela (Universidade de Lisboa (FLUL/CLUL). Centro de Linguística)
Els parentètics de citació es caracteritzen per presentar un complement elidit i, en funció de la llengua, per poder invertir el subjecte. Aquest article dóna prou evidència a favor de la idea que la citació no s'origina com a part del complement del parentètic. [...]
Quotative parenthetical clauses exhibit a complement gap and, depending on the language, display obligatory or optional subject inversion. This paper presents exhaustive evidence that the quote does not originate as the complement of the parenthetical. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.86
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 111-130  
6.
24 p, 338.0 KB Approaching Results in Catalan and Spanish Deadjectival Verbs / Oltra-Massuet, Isabel (Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys) ; Castroviejo, Elena (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Instituto de Lengua, Literatura y Antropología)
L'objectiu d'aquest article és analitzar la variació morfo-semàntica en la derivació lèxico-sintàctica del verbs deadjectivals en català i castellà formats amb el sufix -ejar/-ear (VDE d'ara en endavant), tals com groguejar/amarillear. [...]
The goal of this paper is to discuss the morpho-semantic variation in the lexico-syntactic derivation of deadjectival verbs in Catalan and Spanish formed with the sufix -ejar/-ear, such as groguejar/amarillear lit. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.17
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 131-154  
7.
20 p, 336.5 KB Non Accusative Objects / Ormazabal, Javier (Universidad del País Vasco. Departamento de Lingüística y Estudios Vascos) ; Romero, Juan (Universidad de Extremadura. Departamento de Filología Hispánica)
En aquest article proposem una anàlisi asimètrica de la legitimació de cas en què, d'una banda, l'arquitectura funcional del sistema verbal només legitima, com a màxim, un SD, i, de l'altra, només un cert tipus de SD requereix una legitimació formal. [...]
In this paper we propose an asymmetrical approach to Case-licensing where, on the one hand, the functional architecture in the verbal system can license at most one DP, and, on the other, only certain DPs require formal licensing. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.65
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 155-173  
8.
18 p, 265.2 KB Microvariation in Spanish Comparatives / Ortega-Santos, Iván (University of Memphis. Foreign Languages and Literatures)
Si bé les comparatives de desigualtat amb el marcador que (Pedro es más inteligente que yo) han rebut molta atenció en l'estudi de l'espanyol (e. g. , Bolinger 1950, Plann 1984, Sáez del Álamo 1990, Gutiérrez Ordóñez 1994, Romero Cambrón 1998, Brucart 2003 o Reglero 2007), la variació dialectal no ha figurat de manera prominent en la bibliografia. [...]
While phrasal comparatives of inequality with the comparative marker que 'than' (Pedro es más inteligente que yo 'Pedro is more intelligent than 1. sg. nom') have received a fair deal of attention in the study of Spanish (e. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.87
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 175-192  
9.
26 p, 1.7 MB The Right Periphery of Interrogatives in Catalan and Spanish : Syntax/Prosody Interactions / Planas-Morales, Sílvia (Universitat Rovira i Virgili) ; Villalba, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica) ; Universitat de Barcelona. Grup de Recerca en Entonació i Parla
S'ha destacat en la bibliografia que les oracions interrogatives del castellà i del català es comporten de manera ben diferent respecte a la inversió subjecte-verb: mentre aquelles permeten la inversió VS 'clàssica' i, en especial, l'ordre VSO, aquestes recorren sistemàticament a la dislocació a la dreta en tots els casos (V(O)#S). [...]
It has been reported in the literature that interrogative sentences behave quite differently regarding subject-verb inversion in Spanish and Catalan: whereas the former allows 'classical' VS inversion, and particularly VSO, the latter systematically resorts to right-dislocation in all cases (V(O)#S). [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.72
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 193-217  
10.
34 p, 820.9 KB On Right Node Raising in Catalan and Spanish / Valmala, Vidal (Universidad del País Vasco. Ingeles eta Aleman Filologiak eta Itzulpengintza)
La derivació de les construccions d'elevació del nus dret (END) ha estat objecte de força debat en la bibliografia generativista, però l'anàlisi d'aquest tipus de construccions no ha rebut, fins ara, gaire atenció en els treballs dedicats al català i a l'espanyol. [...]
The derivation of Right Node Raising (RNR) has been the object of much debate in the generative literature, but the analysis of this construction has not received much attention so far in the literature on Catalan and Spanish. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.64
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 219-251  
11.
30 p, 1.2 MB Variation at the Interfaces in Ibero-Romance. Catalan and Spanish Prosody and Word Order / Vanrell, Maria del Mar (Institut für Romanische Philologie - Freie Universität Berlin) ; Fernández Soriano, Olga (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Filología Española)
En aquest estudi investiguem la interacció entre l'ordre de mots i la prosòdia a l'hora d'expressar la modalitat i diferents construccions de focus en una sèrie de dialectes del català i de l'espanyol. [...]
In this study we investigate how word order interacts with prosody in the expression of sentence modality and different focus constructions in different varieties of Catalan and Spanish. We analyze a corpus obtained by means of two tasks: a) a production test designed to elicit different focus constructions by means of question-answer pairs from short picture stories and b) the Discourse Completion Task methodology. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.63
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 253-282  
12.
18 p, 630.9 KB On the Causes of Superiority Effects in Spanish : Preliminary Results and Prospects / Vicente, Luis (Universität Potsdam. Department Linguistik)
Aquest article presenta els resultats d'experiments (tasques de determinació d'acceptabilitat) fets a un grup de parlants d'espanyol d'Andalusia. El resultat fonamental és que, contràriament al que s'havia dit a la bibliografia (cf. [...]
This article reports the results of a series of experiments (acceptability rating tasks) on a group of speakers of Andalusian Spanish. The main result is that, contrary to previous claims in the literature (cf. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.89
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 283-300  
13.
5 p, 181.1 KB Resums
2013 - 10.5565/rev/catjl.90
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 301-305  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.