Catalan working papers in linguistics

Catalan working papers in linguistics 7 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
120x177, 4.5 KB Coberta CWPL - Vol. 4, núm. 2 (1995)
1995
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 4 n. 2 (1995) p. 0-0  
2.
25 p, 643.5 KB The Incidence of Interpolation on the Word Order of Romance Langauges / Batllori, Montse ; Sánchez Lancis, Carlos Eliseo ; Suñer, Avel·lina
The aim of this paper is to provide a syntactic account of interpolation structures in Romance. In the introduction you are presented with a general approach: definition, scope within the Indo-European languages and prosodic aspects of this linguistic phenomenon. [...]
L'objectiu d'aquest treball és donar una explicació sintiàctica al problema de les estructures d'interpolació en les llengües romàniques. Primerament, a la introducció, es presenta una visió general d'aquest fenomen lingüístic: definició del concepte d'interpolació, el seu abast en les diferents llengües indoeuropees, i els aspectes prosòdics relacionats amb aquesta construcció. [...]

1995
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 4 n. 2 (1995) p. 185-209  
3.
17 p, 515.0 KB Why Nominal Infinitives Express Manner / Fullana, Olga
The goal of this paper is to give an explanation of the meaning of nominal infinitives. We assume that the regular meaning of nominal infinitives in Catalan is what is called manner reading. We argue that the manner reading is due to a particular Lexical Conceptual Structure (LCS) related to the phrases headed by a nominal infinitive. [...]
L'objectiu d'aquest article és explicar el significat dels infinitius nominals. Assumim que el significat normal dels infinitius nominals en català és el que anomenem una lectura de manera. Proposem que aquest valor és degut a una Estructura Lèxica Conceptual (ELC) concreta que tenen els sintagmes encapçalats pels infinitius nominals. [...]

1995
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 4 n. 2 (1995) p. 211-227  
4.
13 p, 372.6 KB On the implications of Inalienability for Double Objects Structure / Gavarró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
It is the purpose of this paper to consider the double object construction in the light of some data of Kihaya and Sesotho, two Bantu languages in which the objects display symmetrical behaviour with respect to word order, cliticisation, passivisation, unspecified object deletion, and raising to subject. [...]
L'objectiu d'aquest article és de prendre en consideració la construcció d'objecte doble a la llum de les dades que proporcionen el kihaya i el sesotho, dues llengües bantus en qui: els objectes dobles es comporten de forma simètrica quant a ordre de paraules, clitització, passivització, elisió d'objecte inespecífic i elevació a la posició de subjecte. [...]

1995
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 4 n. 2 (1995) p. 229-241  
5.
23 p, 591.8 KB De in Catalan Elliptical Nominals : a Partitive Case Marker / Martí, Núria
In Catalan an AP internal to an indefinite nominal phrase with an elliptical noun is obligatorily preceded by the prepositional element de: i. e. un de petit (lit. a of small,'a small one'). The occurrence of de in elliptical indefinite nominals in Catalan, taken together with its parallel occurrence in dislocated indefinite nominals and with en pronominalization, sheds light on the structure of indefinite nominals. [...]
En català un sintagma adjectiu intern a un nominal indefinit amb nom el. liptic és precedit obligatòriament de l'element prepositiu de: un de petit. L'aparició de de en nominals indefinits el. líptics en català, en relació amb els fenòmens de la pronominalització de en i de la dislocació, on també apareix de precedint els nominals indefinits dislocats, dóna llum sobre l'estructura dels nominals indefinits. [...]

1995
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 4 n. 2 (1995) p. 243-265  
6.
62 p, 1.9 MB A Reduction and Spreading Theory of Voicing and Other Sound Effects / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
A set of different surface effects commonly found in the phonology of natural languages, voicing assimilation and final devoicing, are derived from two parameters, Reduction, the loss of phonological structure, and Spreading, the association of two unassociated nodes. [...]
Tota una sèrie d'efectes superficials que es troben sovint en la fonologia de les llengües naturals, l'assimilació i l'ensordiment final, es deriven de dos paràmetres: la Reducció, la pèrdua d'estructura fonològica, i l'Escampament, l'associació de dos nodes no associats. [...]

1995
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 4 n. 2 (1995) p. 267-328  
7.
15 p, 410.6 KB City University of New York. Department of Linguistics / Ordóñez, Francisco
This paper gives reasons to recover the notion of "last resort" found in Chomsky (1991) by examining two uses of the antipassive suffix -ni in Jacaltec, an ergative Mayan language. This suffix is inserted as a last resort where UG makes the assignment of case to the object (transitive aspectless embedded clauses) and the extraction of the subject with ergative agreement (aspectual main clauses) otherwise impossible. [...]
Aquest treball proposa de recuperar la noció d'"últim recurs" que trobem a Chomsky (1991) tot inspirant-se en dos usos del sufix antipassiu -ni del jacaltec, una llengua ergativa de la família maia. [...]

1995
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 4 n. 2 (1995) p. 329-343  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.