Catalan working papers in linguistics

Catalan working papers in linguistics 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
120x177, 4.7 KB Coberta CWPL - Vol. 5, núm. 1 (1996)
1996
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 5 n. 1 (1996) p. 0-0  
2.
24 p, 770.8 KB Early Negation in Catalan and Spanish / Bel, Aurora
This article deals with the acquisition of the position of the negative marker no with respect to the verb in Catalan and Spanish. The alternation in the early data between preverbal and postverbal negation suggests that what children initially do is to explore all the options allowed by the parameters of UG. [...]
En aquest article s'aborda l'adquisició de la posició del marcador negatiu no en català i en castellà en relació amb el verb. L'alternança inicial en les dades de la negació preverbal i postverbal suggereix que allò que fan els nens és explorar inicialment totes les opcions permeses pels paràmetres de la GU. [...]

1996
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 5 n. 1 (1996) p. 5-28  
3.
36 p, 1.0 MB Weak Prepositions in Tortosan Catalan : alternation of Prepositions, Allomorphy or Phonological Process / Clua, Esteve
In this paper, starting from a brief analysis of weak prepositions in Tortosan. I try to show that the preposition a is the only one appearing in adjunct and indirect object PPs. This forces us to account for the form [an] which this preposition takes in certain contexts: specifically when it is followed by a vowel initial determiner or pronoun. [...]
En aquest article, i a partir d'una anàlisi breu de les preposicions febles del dialecte tortosí, intento demostrar que la preposició a és l'única que apareix en els complements circumstancials i en els indirectes. [...]

1996
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 5 n. 1 (1996) p. 29-66  
4.
13 p, 375.0 KB Expressing Modality by Recycling Clitics / Longa, Víctor M. (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Filoloxia Española) ; Lorenzo, Guillermo (Universidad de Oviedo. Departamento de Filologia Española) ; Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
This paper tries to interpret the role of certain clitics attached to functional categories located over AgrS. They seem to be in charge of the expression of the modal orientation of the sentence. We show that while certain languages have elements specifically designed for this purpose, other languages resort to a recycling strategy which enables morphologically accusative clitics to do the job. [...]
Aquest article vol oferir una explicació del comportament de determinats clítics relacionats amb categories funcionals superiors a SConc i encarregats de l'orientació modal de la frase. Mentre algunes llengües compten amb elements específicament dissenyats per a aquesta funció, altres llengües recorren a l'estratègia del reciclatge, la qual habilita els clítics d'acusatiu per a l'expressió de la modalitat. [...]

1996
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 5 n. 1 (1996) p. 67-79  
5.
32 p, 1.1 MB Binding Theory Semantic Interpretation and Context / Macià, Josep
There are several well-known counter-examples to the Binding Theory of Chomsky (1981, 1993) which have to do with Principles (B) and (C). These counter-examples have different degrees of acceptability. [...]
Hi ha tota una sèrie de coneguts contraexemples a la Teoria del Lligam de Chomsky (1981,1993) que tenen a veure amb els principis (B) i (C). Aquests contraexemples posseeixen diferents graus d'acceptabilitat. [...]

1996
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 5 n. 1 (1996) p. 81-112  
6.
13 p, 397.8 KB Aktionsart in Word Formation : verbal Prefixation / Martín García, Josefa
This paper deals with the restrictions that operate on prefixation with iterative prefix re-in Spanish. These restrictions are based on aspectual information carried by verbs. We argue that the prefix re- is attached to telic bases, i. [...]
Aquest article tracta de les restriccions que actuen sobre la prefixació amb el prefix iteratiu re- en espanyol. Aquestes restriccions es basen en informació aspectual que porten els verbs. Aquí sostenim que el prefix re- s'adjunta a bases tèliques, és a dir, a verbs del tipus accomplishrnent i achievement en la classificació aspectual de Vendler (1967) i Dowty (1979). [...]

1996
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 5 n. 1 (1996) p. 113-125  
7.
19 p, 498.8 KB Optional Participial Agreement with direct Object Clitics in Catalan / Muxí, Isabel
This paper examines an optional phenomenon in a Catalan dialect, Barcelonian Catalan, that seems to be quite peculiar amongst the Romance languages. This phenomenon involves optional participial agreement with third person direct object clitics. [...]
Aquest article examina un fenomen opcional en un dialecte català, el català barceloní, que sembla ser força peculiar entre les llengües romàniques. Es tracta de l'acord opcional del participi amb els clítics d'objecte directe de tercera persona. [...]

1996
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 5 n. 1 (1996) p. 127-145  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.