Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 21 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
20 p, 603.5 KB Els models gràfics en la construcció dels conceptes geogràfics / Clary, Maryse (Institut Universitaire de Formation des Mattres (Aix-Marseille, França))
Els models gràfics són representacions intel. ligibles, artificials i simbòliques que permeten representar no sols una realitat directament observable sinó també un sistema, és a dir, un conjunt funcional que posi en evidència interrelacions molt variades. [...]
Los modelos gráficos son representaciones inteligibles, artificiales y simbólicas que permiten representar no sólo una realidad directamente observable sino también un sistema, es decir, un conjunto funcional que ponga en evidencia interrelaciones muy variadas. [...]
Les modèles graphiques sont des representations intelligibles, artificielles, symboliques de situations spatiales que permettent de représenter non pas une réalité directement observable mais un système, c'est a dire un ensemble fonctionnel mettant en évidence des interrelations variées. [...]
Graphic models are intelligible, artificial and symbolic expressions which make. it possible to represent not only directly observable facts but also systems, that is, functional units which demonstrate very varied interrelationships. [...]

1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 17-36  
2.
19 p, 704.5 KB Territorios del capital bancario y previsional / Daher, Antonio
Este es un análisis de la distribución territorial del capital financiero en Chile, realizado a través del sistema bancario y previsional. La transferencia geográfica de capitales --que determina la existencia de regiones captadoras y colocadoras netas- revela una no correspondencia entre la geografía financiera y la del producto. [...]
En aquest article es fa una anàlisi de la distribució territorial del capital financer a Xile, a partir de I'estudi del sistema bancari i previsor. La transferència geogràfica de capitals --que determina l'existència d'unes regions captadores i col. [...]
L'article présente une analyse de la distribution territoriale du capital financier au Chili, réalisée à travers le système banquaire et de prévision. Les transfers géographiques de capitaux -qui déterminent l'existence de régions captatrices et doneuses nettes- révèlent un manque de correspondance entre la géographie financière et celle du produit. [...]
The article analyses the spatial distribution of capital in Chile, on the basis of the banking system and forecasts. The geographical transfer of capital, wich gives rise to the existence of net receiving and placement regions, reveals that finance and production do not coincide. [...]

1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 37-55  
3.
15 p, 637.4 KB Geografía y geógrafos en Bolivia y en Cuba : ensayo de sociología histórica comparativa / Dory, Daniel ; Douzant-Rosenfeld, Denise
La comparación entre la geografía en Bolivia y Cuba se realiza aquí mediante el estudio de tres variables principales: la institucionalización, la especialización y el nivel de autonomía del campo geográfico en relación con otros campos sociales (sobre todo escolar y político). [...]
La comparació entre la geografia que es fa a Bolívia i a Cuba es realitza mitjanqant l'estudi de tres grans variables: la institucionalització, l'especialització i el nivell d'autonomia del camp geogràfic en relació amb altres camps socials, sobretot l'escolar i el polític. [...]
La comparaison entre la géographie en Bolivie et à Cuba est menée ici i partir de trois variables essentielles: l'institutionnalisation, la spécialisation et le degré d'autonomie du champ géographique par rapport à d'autres champs sociaux. [...]
The comparison between geography in Bolivia and Cuba is undertoken here through three main aspects: institutionalization, specialization and the level of autonomy reached by the geographic field in relation to other social fields. [...]

1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 57-73  
4.
17 p, 629.7 KB Les activitats turístiques de nova creació : una estratègia de reconversió econòmica i ambiental per a zones en decadència. L'exemple del turisme de patrimoni miner a Cardona (Bages) / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El turisme alternatiu, i més concretament l'anomenat turisme de patrimoni minero-industrial, es contempla com una estratègia de reconversió econòmica, ambiental i paisatgística per determinades àrees que experimenten greus processos de crisi sòcio-econòmica, a conseqüència de la desaparició o reconversió de les activitats econòmiques tradicionals. [...]
El turismo alternativo, y más concretamente el llamado turismo de patrimonio mineroindustrial, se contempla como una estrategia de reconversión económica, ambiental y paisajística para determinada áreas que experimentan graves procesos de crisis socio-económica, a consecuencia de la desaparición o reconversión de las actividades económicas tradicionales. [...]
Le tourisme alternatiu, et plus concrètement, le dénommé tourisme du patrimoine minieroindustriel, est conternplé comrne une stratégie de reconversion économique, environnementale et paisagistique pour certaines aires qui expérimentent des processus graves de crise socio-éconornique, conséquence de la disparition ou reconversion des activités économiques traditionnelles. [...]
Alternative forms of tourism and, more specifically, Heritage Industrial Tourism are examined as a strategy for economic, environmental and scenic reconversion in areas which are suffering the effects of a profound socio-economic crisis, as a result of the dissapearance or restructuring of traditional economic activities. [...]

1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 75-95  
5.
11 p, 343.5 KB El creixement del sistema urbà de Catalunya (1950-1991). De la concentració a la desconcentració metropolitana? / Sau Reventós, Elisabet
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 97-113  
6.
13 p, 428.0 KB Justícia social, postmodernisme i medi. David Harvey disset anys després / Albet i Mas, Abel, 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 117-131  
7.
9 p, 264.2 KB El Loira : els conflictes per la utilització del riu / Branchereau, Jean Pierre
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 133-145  
8.
12 p, 463.6 KB Geografía y riesgos tecnológicos / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 147-158  
9.
4 p, 119.5 KB Conferencia regional de la Unió Geogràfica Internacional, "Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition". Praga, República Txeca, 22-26 d'agost de 1994 / Bru, Josepa
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 161-164  
10.
4 p, 133.8 KB Les ciutats mitjanes en el context regional europeu (Sabadell, 28-29 d'abril de 1994) / Burgués, Anna ; Palmada, Anna
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 165-168  
11.
2 p, 56.9 KB X Jornades de Camp de Geografia Física (Tarragona, 10-13 de maig de 1994) / Gordi i Serrat, Josep, 1959- (Universitat de Girona)
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 169-170  
12.
3 p, 116.6 KB Efectes geomorfològics de l'abandonament de terres (Saragossa, 12-13 de setembre de 1994) i III Reunió Nacional de Geomorfologia (Logroño, 14-16 de setembre de 1994) / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 171-175  
13.
3 p, 123.0 KB V Jornades de Geografia Industrial: el paper de la indústria en la planificació (Girona, 22-24 de setembre de 1994) / Paunero i Amigó, Xavier (Universitat de Girona)
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 177-179  
14.
5 p, 165.6 KB Simposi internacional de Marràqueix (Febrer de 1994) : teories del medi i planificació als segles XIX i XX / Riudor i Gorgas, Lluís (Universitat Pompeu Fabra)
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 181-187  
15.
4 p, 140.0 KB Primeres Jornades de Geografia i Urbanisme (Girona, 19 i 20 de maig de 1994) / Vicente, Joan (Universitat de Girona)
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 189-192  
16.
5 p, 181.1 KB II Congrés de Ciència del Paisatge : paisatge i medi ambient (Cardedeu, 12-14 de setembre de 1994) / Vila i Subirós, Josep
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 193-197  
17.
4 p, 168.9 KB Ressenyes / Coscuela Tarroja, Alexandre
Index de les obres ressenyades: Jean BERGEVIN, Déterminisme et géographie : Herodote, Strabon, Albert le Grand et Sebastien Münster.
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 199-202  
18.
4 p, 178.6 KB Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: John GOLD ; Stephen V. WARD (eds. ), Place Promotion. The use of publicity and marketing to sell towns and regions. Chichester: John Wiley & Sons, 1994.
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 203-206  
19.
3 p, 131.2 KB Ressenyes / Mallarach i Carrera, Josep Maria
Index de les obres ressenyades: Albert GORE, The Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit.
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 206-208  
20.
3 p, 133.9 KB Ressenyes / Nogué i Font, Joan
Index de les obres ressenyades: Andrew KIRBY, Power/Resistance. Local Politics and the Chaotic State.
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 208-210  
21.
3 p, 130.5 KB Ressenyes / Morales Pérez, Soledad (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Janet et al TOWNSEND, Voces femeninas de las selvas.
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 210-212  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.