Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 26 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
3 p, 87.9 KB Presentació. Diversitat i experiència : una mostra d'aplicacions recents dels sistemes d'informació geogràfica / Comas i Vila, David ; Nunes, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 17-19  
2.
17 p, 555.6 KB Urbamedia, un sistema d'informació geogràfica per analitzar la ciutat de Girona / Comas i Vila, David
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 23-39  
3.
11 p, 348.2 KB Aplicacions dels SIG a l'estudi dels processos erosius en camps abandonats del Parc Natural del Cadí-Moixeró / Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Miró i Orell, Manuel de (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Es proposa una metodologia per a l'estudi dels camps abandonats i dels processos erosius que s'hi manifesten, a una escala on sigui possible la interrelació de diferents paràmetres d'un ampli abast espacial. [...]
Se propone una metodología para el estudio de los campos abandonados y de los procesos erosivos que se manifiestan a una escala donde sea posible la interrelación de diferentes parámetros de un amplio marco espacial. [...]
L'étude s'est réalisé sur le base d'une tipologie des champs, à partir des parametres de localisation et de l'antiguité des processus d'abandon. Les parametres sont croisés, posterieurement, avec d'autres variables georéférenciables par les systémes d'information géographique. [...]
A methodology on the study of abandoned fields and procesess of erosion is proposed at a scale in which is possible to relate different indicators of winter spatial contexts. The study has been conducted by establishing a typology of fields from the indicators of localisation and timing in the process of abandonment. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 41-53  
4.
22 p, 794.7 KB Desenvolupament d'un sistema d'informació geogràfica per a la lluita contra els incendis forestals. El Projecte SIGIF / Nunes, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cerdán, Rufí ; Sánchez Martínez, Francesc ; Ferrero Beato, Ignacio
L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'un sistema d'informació geogràfica (SIG) per a la lluita contra els incendis forestals, que permeti avaluar el risc d'ignició, simular el procés de propagació i planificar la distribució dels recursos d'extinció en relació, d'una banda, amb els potencials d'ignició i propagació i, d'altra banda, en relació amb la vulnerabilitat dels assentaments humans. [...]
El objetivo del projecto es el desarrollo de un sistema de información geogrhfica (SIG) para la lucha contra los incendios forestales, que permita evaluar el riesgo de ignición, simular el proceso de propagación, planificar la distribución de los recursos de extinción en relación, por una parte, con los potenciales de ignición y de propagación y, por otra parte, en relación con la vulnerabilidad de los asentamientos humanos. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 55-78  
5.
18 p, 614.3 KB Usos del sòl i frontera agrària al sud-est de Nicaragua / Pujol i Caussa, Pere ; Pujadas i Tort, Montserrat
L'article exposa l'aplicació dels sistemes de posicionament global, els sistemes d'informació geogràfica i la teledetecció a l'estudi de la frontera agriria al sud-est de Nicaragua, a partir de l'elaboració del mapa d'usos de sbl de la zona. [...]
El artículo expone la aplicación de los sistemas de posicionamiento global, los sistemas de información geográfica y la teledetección al estudio de la frontera agraria al sudeste de Nicaragua, a partir de la elaboración del mapa de usos de suelo de la zona. [...]
Cet article présente l'application des systèmes de positionement global, des systèmes d'information géographique, et de la télédetection, à l'étude de la frontière agricole au sud-est de Nicaragua, sur la base de l'élaboration de la carte des usages du sol de la zone. [...]
This article focuses on the application of Global Positioning Systems (GPS); Geographical Information Systems (GIS), and Remote Sensing to the study of the agricultural frontier of Southeastern Nicaragua in the elaboration of a land use map of this area. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 79-98  
6.
18 p, 508.6 KB Caño Negro : un caso de pobreza rural y de fragilidad ecológica en Csota Rica / Arrieta Chavarría, Omar
La Formación Espacial Caño Negro (FECN), se localiza al norte de Costa Rica, muy cerca de la frontera con Nicaragua. En 1984,9. 969 hectáreas de esta zona fueron declaradas refugio de vida silvestre (RVSCN) en el área ocupada por la laguna de Caño Negro. [...]
La regió de Caño Negro es troba al nord de Costa Rica, vora la frontera amb Nicaragua. El 1984,9. 984 hectàrees de l'àrea de la llacuna de Caño Negro van ser declarades refugi per a la vida salvatge (RVSCN). [...]
La Formation Spatial Caño Negro (FECN) est localisée au Nord de Costa Rica, près de la frontière avec Nicaragua. Le 1984,9. 964 ha. de cette zone ont été déclarées réfuge de la vie sauvage (RUSCN) dans l'aire ocuppée par la lagune de Caiio Negro. [...]
The area of Caño Negro is located in the north of Costa Rica close to the Nicaraguan border. In 1984, 9. 969 Ha. of this area were declared a wildlife refugee (RVSCN). This area is mainly occupied by the Caño Negro Lagoon. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 99-116  
7.
8 p, 6.3 MB Les treballadores de les plantacions de cacau a l'illa de Sao Tomé / Prats Ferret, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Este artículo ofrece los resultados de una investigación basada en la realización de entrevistas en profundidad y observación directa sobre el terreno, desarrollada en la isla de Sáo Tomé, en Africa ecuatorial. [...]
Cet article offre les résultats d'une recherche basée sur la réalisation d'entrevues en profondeur et observation directe sur le terrain, menée i l'île de Sáo Tomé, en Afrique équatoriale. D'abord on constate le processus de féminisation de la main d'oeuvre des plantations de cARTPUB, comme résultat de la réduction de l'immigration étrangère, la crise économique generalisée et la détérioration des conditions de vie dans les plantations. [...]
This article presents the results of a research project based on in-depth interviews and direct observation in the field, and carried out on Sáo Tomé island, in equatorial Africa. Firstly, the paper looks at the process of feminization of paid work on plantations as a result of the reduction of foreign immigration, the general economic crisis and the worsening living conditions on plantations. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 117-131  
8.
13 p, 483.3 KB L'estudi dels incendis en el món mediterrani / Gordi i Serrat, Josep, 1959- (Universitat de Girona. Secció de Geografia) ; Pintó, Josep (Universitat de Girona. Secció de Geografia) ; Vila Subirós, Josep (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
En aquest article s'estudia, de manera breu, l'evolució del foc en el bioma mediterrani i posteriorment es repassen les principals aportacions i línies de recerca que els geògrafs, ecòlegs i botànics han realitzat a l'entorn de la problernàtica dels incendis forestals a I'àrea climàtica mediterrània.
En este artículo se estudia, de forma resumida, la evolución de los incendios en el bioma mediterráneo y posteriormente se repasan las principaies aportaciones y lineas de investigación que los geógrafos, ecólogos y botánicos han reaiizado sobre la problemática de los incendios forestales en el area climática mediterránea.
Cet article analyse brièvement l'évolution du feu dans le biome méditerranéen et on presente les principaux apports et recherches que géographes, écologistes et botaniques ont réalisé autour de la problematique des incendies des forêts dans l'aire climatique méditerranéenne.
This article discusses briefly the evolution of fire in the Mediterranean biome and reviews afterwards the main research themes that geographers, ecologists and botanists have developed arround forest fires issues in the Mediterranean.

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 135-151  
9.
9 p, 279.0 KB L'observació visual en l'estudi de l'ús de l'espai públic. L'experiència de l'enfocament de gènere en tres places de Sant Cugat del Vallès / Caballé Rivera, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquest article avalua un treball (realitzat al juliol de 1994) sobre l'ús de l'espai a tres places de Sant Cugat del Vallès. L'experiència, a més de servir d'introducció i pràctica de l'observació visual com a eina per analitzar l'ús de l'espai públic, pretenia analitzar possibles especificitats espacials, temporals, demogràfiques, socials, o de gènere en la utilització d'aquest espai. [...]
Este artículo evalúa un trabajo (realizado en julio de 1994) sobre el uso del espacio en tres plazas de Sant Cugat del Vallès. La experiencia, además de servir de introducción y práctica de la observación como herramienta para analizar el uso de los espacios públicos, pretendía investigar posibles especificidades espaciales, temporales, demográficas o, sociales o de género en el uso de dicho espacio. [...]
Cet article évalue un travail (effectué on Julliet 1994) sur l'usage de l'espace de trois places de Sant Cugat del Vallès (aire de Barcelone). L'experience, à la fois que utile comme introduction et pratique de l'observation visuelle pour analyser l'usage de l'espace public, envisage d'analyser les possibles spécificités spatiales, temporales, démographiques, sociales ou de genre dans l'usage de cet espace. [...]
This paper evaluates a fieldwork exercise which introduced a postgraduate student to observation as a qualitative method of analysing the use of public space. The exercise involved investigating whether or not there is any spatial, temporal, demographic, social or gender specificity in the use of this kind of public space, and was undertaken inm three squares in Sant Cugat del Vallès in April 1994. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 153-161  
10.
11 p, 394.2 KB Reseña histórica preliminar de la cartografía en Nicaragua / Siria Castillo, Isabel (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales)
Hasta el presente se ha escrito muy poco sobre los mapas de Nicaragua. La mayor parte de la información existente se encuentra fuera del país y lo que resta en Nicaragua se encuentra disperso y es de difícil acceso. [...]
Fins al moment actual s'ha escrit molt poc sobre els mapes de Nicaragua. La major part de la informació existent és a fora del país i el que queda a Nicaragua es troba dispers i és d'accés difícil. [...]
Jusqu'au présent on a écrit bien peu autour les cartes de Nicaragua. La plupart de l'information que déjà existe se trouve dehors le pays, et celle que reste à Nicaragua est disperse et d'accés dificile. [...]
To date, very little has been written on Nicaraguan cartography. Most of the existing information is outside the country and what is inside is dispersed and difficult to consult. This paper offers a preliminary review of available maps of Nicaragua dating from the Spanish Colonization up to the present. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 163-173  
11.
4 p, 144.3 KB "IV Jornadas de Geografía del Turismo : los turismos de interior : una alternativa para el desarrollo local" (Toledo, març de 1995) / Caballé Rivera, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Els passats 23, 24 i 25 de març van celebrar-se a Toledo les IV Jornadas de Geografía del Turismo, organitzades pel grup de treball de Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE). [...]
Los pasados 23,24 y 25 de marzo se celebraron en Toledo las IV Jornadas de Geografia del Turismo, organizadas por el grupo de trabajo de Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE). [...]
Les 23, 24 et 25 mars 1995 est tenu a Toledo les IV Journées de Géographie et Tourisme, organisées par les group de travail de Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geográfos Españoles (AGE). [...]
The IV Jornadas de Geografia del Turismo were held in Toledo the past 23rd, 24th and 25th of March and were organised by the Working Group on Turismo, Ocio y Recreación of the Asociación de Geógrafos Espafioles (AGE). [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 177-180  
12.
5 p, 176.5 KB Jornades sobre el turisme en els espais litorals : turisme, territori i estratègies de desenvolupament. (Girona, 29, 30, 31 de març i 1 d'abril de 1995) / Donaire, José A. ; Fraguell, Rosa M. ; Mundet i Cerdan, Lluis
Les jornades sobre el turisme en els espais litorals: "Turisme, territori i estratègies de desenvolupament", han estat un fòrum de discussió i debat sobre la vigència del model turístic tradicional i, al mateix temps, han estat una plataforma per a la reformulació d'aquest model. [...]
Las jornadas sobre el turismo en los espacios litorales: "Turisme, territori i estratègies de desenvolupament", han sido un foro de discusión y debate sobre la vigencia del modelo turístico tradicional y, al mismo tiempo, una plataforma para la reformulación de este modelo. [...]
Les jornées sur le tourisme dans les espaces litoraux: "Turisme, territori i estratrègies de desenvolupament" ont été un forum de débat sur la vigence du modèle touristique traditional et, au même temps, on été una plataforme pour la réformulation de ce model-ci. [...]
The congress about tourism in the coastal spaces: "Turisme, territori i estratègies de desenvolupament, has been a place of debate and discussion about nowadays validity of the traditional model of tourisrn and at the sarne time a platform to reformulate this model. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 181-185  
13.
5 p, 169.5 KB Jornadas sobre América Latina : cambio económico y cambio territorial en América del Norte y el Caribe (Gerona, 4 y 5 de mayo de 1995) / Paunero i Amigó, Xavier (Universitat de Girona)
El interés de estas jornadas ha sido ofrecer una visión de primera mano sobre la situación por la que atraviesa América Latina y la región del Caribe en particular, y obedecen a un proceso de aproximación interdisciplinario entre los departamentos de Geografía y Economía de la UdG, aprovechando el interés actual sobre esta región, tanto desde el ámbito universitario c omo científico en general.
L'interès d'aquestes jornades ha estat oferir una visió de primera mà sobre la situació per la qual passa Amèrica Llatina i la regió del Carib en particular, i obeeixen a un procés d'aproximació interdisciplinari entre els departaments de Geografia i Economia de la UdG, aprofitant l'interès actual sobre la regió, tant des de l'àmbit universitari com científic en general.
Ces journées ont presenté une vision récente de la situation actuelle de 1'Amérique Latine et de la région des Caraïbes en particulier. Le rencontre est le résultat d'un processus d'aproximation interdisciplinaire entre les départaments de Géographie et d'Economie de I'Université de Gérone, basé sur l'intérêt actuel pour la région, du point de vue universitaire et scientifique en general.
This seminar has presented a new vision of the situation of Latin America and of the Caribbean, particularly. It is the result of interdisciplinary contacts between the Departments of Geography and Economics of the UdG in response to their actual interest in the region both from the intitutional university perspective and the scientific perspective.

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 187-191  
14.
6 p, 194.9 KB I Jornades Internacionals "Cerdà, Urbs i Territori" (Barcelona, 16-18 de gener de 1995) / Muñoz Ramírez, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, amb la col·laboraci6 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i de 1'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC, va celebrar les I Jornades Internacionals sobre l'obra d'Ildefons Cerdà, els dies 16,17 i 18 de gener del 1995. [...]
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con la colaboración del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPC, celebró las I Jornadas Internacionales sobre la obra de Ildefons Cerdà, los días 16, 17 y 18 de enero de 1995. [...]
Le Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, avec la colaboration du Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya et de 1'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya, a organisé les I Journées Internationals sur l'oeuvre d'Ildefons Cerdà, les 16, 17 et 18 janvier 1995. [...]
The Association of Civil Engineers, in collaboration with the Department of Territorial Policy and Public Works, and the Civil Engineering School of the Polytechnic University of Catalonia, organized the First International Meetings on the Legacy of Ildefons Cerdà the 16th, 17th and 18th January 1995. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 193-198  
15.
4 p, 130.4 KB "L'actuació de les dones en un món canviant" : fòrum Nord-americà/Europeu de les Organitzacions No Governamentals (Viena, 12-15 d'octubre de 1994) / Pujol, Hermínia (Centre d'Estudis Demogràfics)
Representant una gran diversitat de nacionalitats, professions, interessos i bagatges, unes 1. 700 dones de diferents organitzacions no governamentals (ONG), provinents de 54 països d'Europa i Nord-amèrica, s'aplegaren a Viena durant quatre dies per discutir les formes d'acció per a la millora de la situació de les dones de la regió i del món. [...]
Representando a una gran diversidad de nacionalidades, profesiones, intereses y conocimientos, unas 1. 700 mujeres de diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG), de 54 países de Europa y Norteamérica, se reunieron en Viena durante cuatro días para discutir las formas de acción para la mejora de la situación de las mujeres de la región y del mundo. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 199-204  
16.
4 p, 137.6 KB Primeres Trobades Pirinenques per al Medi Ambient i el Desenvolupament : Andorra la Vella, 17-19 de novembre de 1994 / Mendizábal Riera, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Els dies 17, 18 i 19 de novembre de 1994 es van celebrar a Andorra la Vella les Primeres Trobades Pirinenques per al Medi Ambient i el Desenvolupament, que van tractar de respondre a les necessitats actuals d'ordenació territorial i de desenvolupament dels Pirineus tot mantenint la riquesa ambiental existent.
Los dias 17, 18 y 19 de noviembre de 1994 se celebraron en Andorra la Vella los Primeros Encuentros Pirenaicos sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que trataron de responder a las necesidades actuales de ordenación territorial y de desarrollo de los Pirineos conservando la riqueza ambiental existente.
Les 17, 18 et 19 novembre 1994 s'est tenu à Andorra la Vella les Premiers Rencontres Pyrénéens pour 1'Environnement et le Développement. Leur intention était de répondre aux besoins actuelles d'aménagement territoriale et de développement des Pyrénées, à la fois que respecter la richese environnamentale de la zone.
The First Meetings of the Pyrenees on Environment and Development was held in Andorra la Vella on 17th, 18th and 19th November 1994. The meeting was an attempt to offer responses to current needs of land-use planning and development of the Pyrenees while, at the same time, preserving the existing environmental legacy.

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 205-208  
17.
5 p, 173.4 KB La base de datos de geografía del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) / Sánchez Nistal, José María
El Centro de Información y Docurnentación Científica (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, produce distintas bases de datos bibliográficas con los artículos publicados en las revistas científicas españolas. [...]
El Centro de Información y Docurnentación Cientifica (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, produeix diferents bases de dades bibliogràfiques amb els articles publicats a les revistes científiques espanyoles. [...]
Le Centro de Información y Documentacion Científica (CINDOC) du Consejo Superior de Investigaciones Científicas produir quelques bases de données bibliographiques avec les articles publiés aux révues espagnoles. [...]
The Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas, produces different bases of bibliographical dates containing the references of the articles published in spanish scientific journals. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 209-213  
18.
4 p, 159.7 KB Ressenyes / Caballé Rivera, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Vivian KINNAIRD ; Derek HALL, Tourism : a gender analysis.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 215-218  
19.
4 p, 173.4 KB Ressenyes / Llurdés Coit, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Jordi MARTÍ ; Antoni COMAS, La quiebra de la "idea Disney" en París.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 218-221  
20.
3 p, 128.5 KB Ressenyes / Mallarach i Carrera, Josep Maria
Index de les obres ressenyades: Lynton K. CALDWELL, Between Two Worlds. Science, the environmental movement and policy choice = Ecología. Ciencia y política medioambiental.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 221-223  
21.
3 p, 128.6 KB Ressenyes / Mendizábal Riera, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Jesús BURGUEÑO, De la vegueria a la província. La formació de la divisió territoral contemporània als Països Catalans (1790-1850).
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 223-225  
22.
3 p, 128.5 KB Ressenyes / Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Malcon NEWSON, Hidrology and the River Environment.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 225-227  
23.
4 p, 172.9 KB Ressenyes / Pintó, Josep
Index de les obres ressenyades: H. F. FRENCH, Después de la Conferencia de Río. El futuro del control medioambiental.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 227-230  
24.
3 p, 126.3 KB Ressenyes / Vicente, Joan
Index de les obres ressenyades: J. OLIVERES i SAMITIER, La formació dels desequilibris territorials a Catalunya en el segle XIX.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 230-232  
25.
3 p, 130.5 KB Ressenyes / Vila Subirós, Josep
Index de les obres ressenyades: J. M. MALLARACH, Estudi de diagnosi i aplicació al Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya de les experiències sobre corredors biològics als Estats Units d'Amèrica.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 232-234  
26.
4 p, 161.4 KB Ressenyes / Villanova Valero, José Luis (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Michel BRUNEAU ; Daniel Dory (dirs. ), Géographies des colonisations. XV-XX siècles. Paris: L'Harmattan, 1994.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 234-237  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.