Documents d'anàlisi geogràfica

Documents d'anàlisi geogràfica 18 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
30 p, 1.2 MB La rehabilitación y el uso del patrimonio histórico industrial / Capel, Horacio
La reutilización de edificios industriales es un aspecto del proceso de reconversión de suelo industrial en otros usos, el cual se ha acentuado con la reestructuración industrial ligada a la aparición de lo que se denomina ciudad postindustrial. [...]
La reutilització d'edificis industrials és un dels aspectes del procés de reconversió de sòl industrial en altres usos, el qual s'ha accentuat amb la reestructuració industrial lligada a l'aparició del que s'anomena ciutat postindustrial. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 19-50  
2.
20 p, 677.5 KB Família, gènere i treball ; l'enforcall dels determinants laborals. Un estudi de la ciutat de Tijuana (Baixa Califòrnia, Mèxic) / González López, María José
En aquest article s'avalua la importància dels processos de constitució de la família en la formació de l'oferta de mà d'obra i s'estableixen els determinants dels membres de la família (segons gènere) per participar en el mercat de treball. [...]
En esta investigación se evalúa la importancia de los procesos de constitución de la familia en la formación de la oferta de mano de obra y se establecen los determinantes de los miembros de la familia (según género) para participar en el mercado de trabajo. [...]
Cette communication a évalué l'importance de la constitution de la famille dans la formation de l'offre de main-d'oeuvre et a mis en évidence les caractéristiques des divers membres de la famille (en tenant compte du sexe) quant à leur participation au marché du travail. [...]
This article evaluates the importance of family composition in shaping labour supply and establishes the criteria of the different members of the family (according to gender) for participating in the labour market. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 51-70  
3.
14 p, 464.1 KB Geografia, turisme i màrqueting : Una barreja impossible o una barreja necessària? / Mundet i Cerdan, Lluis (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
El postmodernisme ha situat l'economia en una posició central dins de la nostra societat, la racionalitat del mercat ho envaeix tot. Els llocs, seguint aquesta tendència, s'han equiparat a la resta de productes i, per tant, es compren i es venen com a tals, els individus s'identifiquen més aviat com a consumidors que com a ciutadans, i el consumisme apareix com una activitat central dins de la nostra societat. [...]
El postmodernismo ha situado la economía en una posición central dentro de nuestra sociedad, la racionalidad del mercado lo invade todo. Los lugares, siguiendo esta tendencia, se han equiparado al resto de productos y, por tanto, se compran y se venden como tales, los individuos se identifican antes como consumidores que como ciudadanos, apareciendo el consumismo como una actividad central dentro de nuestra sociedad. [...]
Le postmodernisme, a entraîné le positionnement de l'économie au beau milieu de notre société, la rationalité du marché a tout envahi. D'où il suit que les endroits, se sont alignés aux restants produits, de sorte qu'ils sont achetés et vendus comme tels. [...]
The economy has acquired a central position within our society in postmodernism. Market rationality invades everywhere. As a result, places have been commoditized in such a way that they are bought and sold like any other commodity. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 71-86  
4.
21 p, 17.8 MB Orientalisme, colonialisme i gènere. El Marroc sensual i fanàtic d'Aurora Bertrana / Nogué, Joan, 1958- (Universitat de Girona) ; Garcia-Ramon, Maria Dolores 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Albet i Mas, Abel, 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Riudor i Gorgas, Lluís (Universitat Pompeu Fabra)
Els autors s'endinsen en aquest article en l'estudi de les relacions entre geografia, orientalisme i colonialisme a Europa al tombant del segle passat, tot introduint la perspectiva de gènere i en el marc d'un interès més general per la història del pensament geogràfic contemporani. [...]
Los autores se introducen en este artículo en el estudio de las relaciones entre geografía, orientalismo y colonialismo en Europa a finales del pasado siglo, introduciendo la perspectiva de género en el contexto de un interés más general por la historia del pensamiento geográfico contemporáneo. [...]
Dans cet article les auteurs étudient particulièrement les rapports entre la géographie, l'orientalisme et le colonialisme en Europe autour du dernière siècle, en introduisant la perspective du "genre" (ou rapport de sexe) dans le contexte d'un intérêt plus général par l'histoire de la pensée géographique contemporaine. [...]
In this article the authors examine the relationship between geography, orientalism and colonialism in Europe at the end of the last century, introducing a gender perspective within the context of a broader-based interest in the history of contemporary geographical thaught. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 87-107  
5.
15 p, 509.3 KB L'estudi de la despesa de l'Administració local. Una perspectiva geogràfica / Quintana Rubio, Francesc
El desenvolupament de la geografia a Catalunya en relació amb l'estudi de l'Administració ha seguit una línia molt determinada. Més enllà de l'estricte estudi de la seva organització sobre el territori, l'autor apunta la necessitat que la relació entre geografia i Administració s'articuli en base a l'estudi de l'acció d'aquesta. [...]
El estudio de la Administración desde la geografía ha seguido un camino muy particular en Cataluña, haciendo hincapié en el estudio de su organización territorial. El autor apunta la necesidad de superar este enfoque tradicional. [...]
L'étude de l'Admnistration publique a été traitée en Catalogne par la géographie humaine sous l'optique de I'organisation territoriale. L'auteur met en question cette façon d'aborder la relation entre géographie et Administration et i1 propose une nouvelle articulation qui doit être basée sur l'étude des résultats de son action sur le territoire. [...]
In Catalonia, the study of Public Adrninistration from the perspective of Human Geography has traditionally focused on its territorial organization. The author, however, stresses the necessity of developing a new perspective, based on the study of the territorial effects of its measures adopted. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 109-123  
6.
27 p, 997.1 KB Hábitat y ocupación agraria en la definición de la base social del ambientalismo en España : un análisis preliminar / Paniagua Mazorra, Ángel ; Gómez Benito, Cristóbal
La definición de la base social del ambientalismo es una de las principales cuestiones a las que se enfrenta la sociología ambiental. En el presente artículo se pretende introducir la discusión sobre la existencia de una base social que fundamente la introducción de regulaciones ambientales en el medio rural y en la agricultura, que es una de las principales medidas de acompañamiento de la nueva PAC. [...]
La definició de la base social de l'ambientalisme és una de les qüestions principals a les quals s'enfronta la sociologia ambiental. En aquest article es pretén introduir la discussió sobre l'existència d'una base social que fonamenti la introducció de regulacions ambientals en el medi rural i en l'agricultura, que és una de les mesures principals d'acompanyament de la nova PAC. [...]
La définition de la base sociale de 1'"environnementalisme" est une des principales questions à laquelle se trouve enfrontée la sociologie de I'environnement. Cet article essaie d'introduire le débat sur l'existence d'un fondement sociale que justifie la création d'une regulation de l'environnement dans le milieu rural et dans l'agriculture, un des principaux moyens de suivi de la nouvelle PAC. [...]
'The definition of the social basis of environmentalism is one of the main problems facing environmental sociology. This article attempts to initiate discussion on the existence of an underlying social basis for the introduction of environmental regulations in rural areas and in agriculture, one of the principal measures involved in the new PAC. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 127-153  
7.
16 p, 412.2 KB Els sistemes de posicionament global. Una tècnica geogràfica / Pujol i Caussa, Pere ; Pujadas i Tort, Montserrat
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 155-170  
8.
5 p, 186.8 KB "El Mediterráneo en el diálogo Norte-Sur" : III Curso Internacional de Defensa. Jaca (Huesca), 19-23 de septiembre de 1995 / Villanova Valero, José Luis (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Del 19 al 23 de septiembre de 1995 se celebró en Jaca (Huesca) el III Curso Internacional de Defensa, con el titulo "El Mediterráneo en el diálogo Norte-Sur", organizado por la Cátedra Miguel de Cervantes de la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza. [...]
Del 19 al 23 de setembre de 1995 es va celebrar a Jaca (Huesca) el III Curs Internacional de Defensa, amb el títol específic "EI Mediterrani en el Diàleg Nord-Sud", organitzat per la Càtedra Miguel de Cervantes de I'Acadèmia General Militar i la Universitat de Saragossa. [...]
Du 19 au 23 septembre, 1995 a eu lieu à Jaca (Huesca-Espagne) le III Cours International de Défense, avec le titre spécifique "La Méditerranée dans le discours Nord-Sud", organisé par la Chaire Miguel de Cervantes de 1'Académie Générale Militaire et l'Université de Saragosse. [...]
The III International Course on Defence, under the specific heading of "The Mediterranean in the North-South debate", was held at Jaca (Huesca) between 19th and 23rd September 1995. It was organized by the Miguel de Cervantes Chair in the General Military Academy at the University of Zaragoza. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 173-181  
9.
3 p, 105.4 KB XIV Congrés Nacional de Geografia. Salamanca, 5-8 de desembre de 1995 / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Soriano, Juan Manuel (Soriano López) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Organitzat per l'Asociación de Geógrafos Españoles, el XIV Congrés de Geografia es va reunir a Salamanca per tractar dels "Canvis regionals a final del segle XX",, tema que es dividia en tres ponències: els canvis regionals a Espanya (1970-95); l'Europa de les regions (1970-95), i l'aplicació dels SIG i la cartografia automàtica a escales mitjanes.
Organizado por la Asociación de Geógrafos Españoles, el XIV Congreso de Geografia se reunió en Salamanca para tratar de los "Cambios regionales a finales del sigio xx", tema que se dividia en tres ponencias: los cambios regionales en España (1970-95); la Europa de las regiones (1970-95), y la aplicación de los SIG y la cartografía automática a escalas medias.
Organisé par l'Association de Géographes Espagnoles, le XIV Congrès de Géographie se trova à Salamanca pour traiter des "Changements régionau à la fin du xxèm siècle", sujet traité en trois interventions: les changements régionaux en Espagne (1970-95); 1'Europe des régions (1970-95), et l'application des SIG et de la cartogaphie automatique pour des échelles moyennes.
The XIV Geographic Congress, organized by the Association of Spanish Geogaphers, was held in Salamanca. The theme was "Regional change at the end of the twentieth century", sub-divided in three topics: regional changes in Spain, 1970-95; the regions of Europe, 1970-95, and the application of GIS and computer mapping to intermediate scales.

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 183-185  
10.
5 p, 167.3 KB L'Amèrica Llatina en el món : medi ambient, societat i desenvolupament. Dues conferències internacionals a l'Havana, 31 de juliol-5 d'agost de 1995 / Burgués, Anna ; Pujol, Hermínia (Centre d'Estudis Demogràfics)
Aquesta notícia ressenya els continguts generals de dues conferències internacionals que tingueren lloc a 1'Havana entre els dies 31 de juliol i el 5 d'agost de 1995, sota el títol "L'Amèrica Llatina en el món: medi ambient, societat i desenvolupament". [...]
Esta noticia recoge los contenidos generales de dos conferencia internacionales que tuvieron lugar en La Havana entre los dias 31 de julio y 5 de agosto de 1995, bajo el título "América Latina en el mundo: medio ambiente, sociedad y desarrollo". [...]
Cette article fait le compte rendu des deux conferences internationales qu'on eu lieu à 1'Havane entre le 31 juillet et le 5 août, 1995, sous le titre "L'Amérique Latine dans le monde: environnement, société et développement". [...]
This news note outlines the principal contents of two international conferences on "Latin America in a global context: environment, society and development", which were held in La Havana between 31st July and 5th August 1995. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 187-191  
11.
7 p, 243.5 KB Jornades sobre l'aigua a Catalunya. 12-16 de juny de 1995 / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Sota el títol "L'aigua a Catalunya", 1'Escola Tecnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya ha organitzat unes jornades interdisciplinàries que s'han dut a terme els dies 12 al 16 de juny de 1995 i en les quals s'ha debatut la problemàtica que presenta l'aigua en el nostre país. [...]
Bajo el titulo "El agua en Cataluña", la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de Catalunya ha organizado unas jornadas interdisiciplinares que se han llevado a cabo los días 12 al 16 de junio de 1995, y en las que se ha debatido la problemática que el agua representa en nuestro país. [...]
Sous le titre "L'eau en Catalogne", 1'Escola Tecnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya célébra, du 12 au 16 juin de 1995, des journées interdisciplinaires pour débattre de la problématique qui représente actuellement l'eau dans nos pays. [...]
Under the title of "Water in Catalonia", the Universitat Politècnica de Catalunya High Technology School of Civil Engineering organized a series of interdisciplinary meetings between 12th and l6th June 1995. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 193-199  
12.
5 p, 190.8 KB "Littoral 95'". Col·loqui internacional sobre els litorals europeus. Nantes (França), 13-18 de novembre de 1995 / Cebollada Frontera, Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Entre el 13 i el 18 de novembre de 1995 tingué lloc el col·loqui internacional sobre els litorals europeus a Nantes (França), que fou organitzat per les Comissions Internacionals de Geografia del Mar i dels Sistemes Costaners de la Unió Geogriifica Internacional. [...]
Entre el 13 y el 18 de noviembre de 1995 se celebró en Nantes (Francia) el coloquio internacional sobre litorales europeos, organizado por las Comisiones Internacionales de Geografia del Mar y de los Sisternas Costeros de la Unión Geográfica Internacional. [...]
Du 13 au 18 novembre, 1995 eu lieu, à Nantes (France) le colloque international sur les littoraux européens, organisé par les Commissions Internationales de Géographies de la Mer et des Systèmes Côtiers de 1'Union Géographique Internationale. [...]
An international colloquium on European coastlines was held at Nantes (France) between 13th and 18th November 1995. It was organized jointly by the International Geographic Union International Commissions on Maritime Geography and Coastal Systems. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 201-205  
13.
8 p, 288.9 KB "Les relacions entre la Unió Europea i els països de la conca del Mediterrani". Barcelona, 24-28 de novembre de 1995 / Lozano, Gemma (Universitat de Girona. Secció de Geografia) ; Llussà Torra, Rafael (Universitat de Girona. Secció de Geografia) ; Villanova Valero, José Luis (Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Durant els dies 24 al 28 de novembre de 1995 es va celebrar a Barcelona la Conferència Alternativa Mediterrània, convocada per diverses ONG de divuit països de la conca mediterrània, amb l'objectiu de constituir un marc alternatiu d'anàlisi de les relacions entre la Unió Europea i els països de la riba oriental i sud de la Mediterrània i per valorar el projecte d'Associació Euro-Mediterrània que la Conferència Intergovernamental Euro-Mediterrània havia de constituir en la seva reunió a Barcelona els dies 27 i 28 del mateix mes. [...]
Durante los días 24 al 26 de noviembre de 1995 se celebró en Barcelona la Conferencia Alternativa Mediterránea, convocada por varias ONG de dieciocho países de la cuenca mediterránea, con la intención de constituir un foro alternativo de análisis de las relaciones entre la Unión Europea y los países de la ribera oriental y sur del Mediterráneo, y para valorar el proyecto de Asociación Euro-Mediterránea que la Conferencia Intergubernamental Euro-Mediterránea debia aprovar en su reunión de Barcelona los días 27 y 28 del mismo mes. [...]
Des ONG de plusieurs pays du bassin méditerranéen ont convoqué la Conférence Alternative Métditerraneénne qui s'est tenue à Barcelona du 24 au 26 novembre 1995. Le but de la Conférence était de constituer un forum d'analyse alternatif des rélations entre 1'Union Européenne et les pays des rives orientale et sud de la Méditerranée, et du projet d'Association Euro-Méditerranéenne que la Conférence Intergouvenarnentale Euro-Méditerranéenne devait lancer dans sa réunion de Barcelona les 27 et 28 du mêe mois. [...]
An Alternative Mediterranean Conference under the auspices of several NGOs frorn several countries of the Mediterranean basin was held in Barcelona from 24th to 26th Novernber 1995. Its purpose was to discuss the relationships arnong the European Union and the eastern and southern shore countries in the Mediterranean basin from a non-official point of view, and to evaluate the project of a Euro-Mediterranean Association which was to be launched by the Intergovernmental Euro-Mediterranean Conference at its meeting in Barcelona on 27th and 28th November. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 207-214  
14.
5 p, 179.3 KB "XI Jornades de Camp de Geografia Física" de l'Associació de Geògrafs Espanyols. Sant Sebastià, 22-25 de maig de 1995 / Nadal Tersa, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Soriano, Juan Manuel (Soriano López) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Les "XI Jornades de Camp de Geografia Física" de I'AGE, d'acord amb l'estil de trobades anteriors, es van desenvolupar seguint un periple per diverses zones del País Basc i també per les comunitats autònomes veïnes de Cantàbria i la Rioja. [...]
Las "XI Jornadas de Campo de Geografia Física" de la AGE, de acuerdo con el estilo de encuentros anteriores, se desarrollaron siguiendo un periplo por diferentes zonas del País Vasco y también por las comunidades autónomas vecinas de Cantabria y la Rioja. [...]
Les "X I Journées de Terrain de Géographie Physique" de l'AGE, maintenant le traditionnel style des journées précédentes, se sont derroulées par des diverses zones du Pays Basque et des communautés voisines de Cantabria et La Rioja. [...]
The "XI Physical Geography Field Excursion", organized by the Association of Spanish Geographers, followed a similar pattern to previous excursions, tracing a route, on this occasion through the Basque Country and part of the adjacent autonomous communities of La Rioja and Cantabria. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 215-219  
15.
3 p, 121.0 KB Ressenyes / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Walter ACTIS ; Carlos PEREDA ; Miguel A. PRADA (Colectivo IOE/ICEM/TEIM), Marroquins a Catalunya.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 221-223  
16.
5 p, 221.4 KB Ressenyes / Coello González, Mª del Carmen (Universidad de La Laguna. Centro de Estudios de la Mujer)
Index de les obres ressenyades: M. Dolors GARCIA RAMON ; Josefina CRUZ VILLALÓN ; Isabel SALAMAÑA SERRA ; Montserrat VILLARINO PÉREZ, Mujeres y agricultura en España. Género, trabajo y contexto regional.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 223-227  
17.
3 p, 130.1 KB Ressenyes / Tulla i Pujol, Antoni F., 1945- , (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Martin F. PRICE, Mountain Research in Europe. An overview of MAB Research from the Pyrenees to Siberia.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 227-229  
18.
3 p, 107.2 KB Ressenyes / Alegre i Nadal, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Index de les obres ressenyades: Marcel WATELET (dir. ), Gérard Mercator cosmographe : le temps et l'espace.
1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 229-231  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.