Documents de recerca

Documents de recerca 26 registres trobats  inicianterior15 - 24següent  anar al registre: La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
15.
142 p, 1.8 MB Pixar bajo la perspectiva de género : análisis de la evolución de sus personajes femeninos / Martín Mañas, Ana ; Palencia Villa, Rosa María, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta recerca té com a objecte d'estudi analitzar la representació dels personatges femenins en les pel·lícules animades de la companyia Pixar, des dels seus inicis fins a l'actualitat. Per fer-ho, es realitza una anàlisi de contingut quantitatiu i una anàlisi semiòtica-estructural narrativa sobre els personatges, que permeten estudiar la presència i el protagonisme femení així com la perspectiva més descriptiva de la caracterització, el rol dramàtic i la representació de gènere dels mateixos.
Esta investigación tiene como objeto de estudio analizar la representación de los personajes femeninos en las películas animadas de la compañía Pixar, desde sus inicios hasta la actualidad. Para ello, se lleva a cabo un análisis de contenido cuantitativo y un análisis semiótico-estructural narrativo sobre los personajes, que permiten estudiar la presencia y el protagonismo femenino así como la perspectiva más descriptiva de la caracterización, el rol dramático y la representación de género de los mismos.
The object of study of this investigation is to analyse the representation of female characters in animated movies created by Pixar, from its beginnings to the present. With that purpose, a quantitative analysis will be performed, as well as a semiotic-structural narrative analysis focused on the characters that allows the study of the presence and importance of female characters as well as the most descriptive perspective of their characterization, their dramatic role and their gender representation.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
16.
282 p, 7.3 MB L'objectivitat no existeix : anàlisi comparatiu crític entre periodisme literari i periodisme informatiu clàssic / Mearin Puigdellívol, Marta ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El periodisme narratiu fa servir les eines de la narratologia amb l'objectiu d'explicar històries verídiques, donant informació més complexa i aprofundida que els textos de periodisme tradicional. [...]
El periodismo narrativo usa las armas de la narratología con el objetivo de contar historias verídicas, aportando información más compleja y profundizada que los textos de periodismo tradicional. [...]
Narrative journalism uses narratology's tools with the objective of telling real stories, providing more complex and accurate information than traditional journalism. From an analysis of a sexual harassment case that took place between 2001 and 2003 (Nevenka Fernández's case), this investigation compares how traditional media covered the information and how Juan José Millás did it in a non fiction novel. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
17.
125 p, 2.8 MB La publicidad televisiva con protagonistas homosexuales : Un acercamiento exploratorio a su creación y recepción / Font Garcia, Laia ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objecte d'estudi del present treball de recerca és la publicitat televisiva amb protagonistes homosexuals. A partir de dos anuncis amb protagonistes homosexuals; un amb protagonistes homosexuals masculins (Asevi Mio) i un altre amb protagonistes homosexuals femenines (Desigual), es realitzen entrevistes als seus directors creatius i enquestes als receptors (homes i dones: homosexuals i heterosexuals) de la publicitat per tal d'analitzar els punts de vista de la creació i la recepció de la publicitat amb protagonistes homosexuals. [...]
El objeto de estudio del presente trabajo de investigación es la publicidad televisiva con protagonistas homosexuales. A partir de dos anuncios con protagonistas homosexuales; uno con protagonistas homosexuales masculinos (Asevi Mio) y otro con protagonistas homosexuales femeninas (Desigual), se realizan entrevistas a sus directores creativos y encuestas a los receptores (hombres y mujeres: homosexuales y heterosexuales) de la publicidad con tal de analizar los puntos de vista de la creación y la recepción de la publicidad con protagonistas homosexuales. [...]
The object of study of this investigation project is television advertising with homosexual protagonists. From two commercials with homosexuals as main characters; one with male homosexual protagonists (Asevi Mio) and another with female homosexual main characters (Desigual), interviews where made to their creative directors and enquiries where given too the receptors (men and women: homosexual and heterosexual) of the advertisement to analyze the points of view of the creation and the reception of the advertisement with homosexual protagonists. [...]

2016
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
18.
102 p, 16.9 MB L'evolució del rol dramàtic de la Bella Dorment i Malèfica a les adaptacions cinematogràfiques homònimes de 1959 i 2014 / Escobar Pérez, Marina ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball de recerca i investigació és el resultat d'un anàlisi qualitatiu i de gènere realitzat d'acord amb la teoria audiovisual narrativa i la teoria fílmica feminista sobre la representació cinematogràfica dels personatges de la Bella Dorment i Malèfica a les pel·lícules homònimes dels anys 1959 i 2014 amb l'objectiu de determinar l'evolució del seu rol dramàtic.
Este trabajo de investigación es el resultado de un análisis cualitativo y de género realizado en base a la teoría audiovisual narrativa y la teoría fílmica feminista sobre la representación cinematográfica de los personajes de la Bella Durmiente y Maléfica en las películas homónimas de los años 1959 y 2014 con el objetivo de determinar la evolución de su rol dramático.
This research is the result of a qualitative and gender analysis done on the basis of audiovisual narrative theory and feminist film theory about the audiovisual representation of the characters of Sleeping Beauty and Maleficent in the homonymous in the years 1959 and 2014 in order to determine the evolution of their dramatic role.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
19.
335 p, 3.3 MB Usos y gratificaciones en el consumo de las aplicaciones de internet en personas mayores. un estudio desde la perspectiva de género. / Álvarez Arámbula, Erika Guadalupe ; Palencia Villa, Rosa María, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
El siguiente estudio aborda el uso que hacen hombres y mujeres mayores de las aplicaciones de Internet, así como las gratificaciones que esperan y obtienen, antes y después de dicho uso. También explora las motivaciones, necesidades y dificultades que encuentran y que les llevan a aprender y desarrollar nuevas habilidades digitales con el objetivo de afrontar el cambio tecnológico. [...]
This study aims to investigate both the use of internet applications among the elderly and the level of gratifications sought and obtained before and after such use. As well, this study explore the motivations, needs and difficulties encountered that lead the elderly to both learn and develop new digital skills in order to face the current technological shift. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
20.
115 p, 2.1 MB La evolución del rol dramático femenino en las películas de Supermán / Miuccio Arequipeño, Alessandra ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta recerca és el resultat de l'anàlisi semiòtica discursiva i anàlisi de gènere realitzat sobre la representació al cinema dels personatges femenins de la narrativa de Superman amb l'objectiu de comprovar si els personatges femenins evolucionen al llarg de les pel·lícules, en rol dramàtic, arquetips, etc. [...]
Esta investigación es el resultado del análisis semiótico discursivo y análisis de género realizado sobre la representación en el cine de los personajes femeninos de la narrativa de Superman con el objetivo de comprobar si los personajes femeninos evolucionan a lo largo de las películas, en cuanto a rol dramático, arquetipos, etc. [...]
This research is the result of the discursive-semiotic analysis and gender analysis about female characters in Superman films. The main goal is to study the evolve of their dramatic role.

2014
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
21.
58 p, 2.5 MB Reportatge televisiu: El cos de la dona, objecte privat o col·lectiu? / Martínez Moledo, Lorena ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Planificació d'un reportatge televisiu de curta duració centrat en les desigualtats socials vinculades al cos de la dona. Es reflexiona a partir de quatre eixos. Hi ha un cànon de bellesa femení real?; La dona ha de tenir llibertat per decidir si avortar o no?; És possible que les dones puguin dedicar-se a la seva carrera professional i alhora ser mares?; La violència masclista continua existint, què es pot millorar per eliminar-la?. [...]
Planificación de un reportaje televisivo de corta duración centrado en las desigualdades sociales vinculadas al cuerpo de la mujer. Se reflexiona a partir de cuatro ejes: ¿Existe un canon de belleza femenino real?; ¿La mujer debe tener libertad para decidir si abortar o no?; ¿Es posible que las mujeres puedan dedicarse a su carrera profesional y a la vez a ser madre?; ¿La violencia machista continua existiendo, qué se puede mejorar para eliminarla?. [...]
Planning a short television report focused on social inequalities linked to woman's body. It develops from four areas: Does a canon of feminine beauty really exist? Women should be free to decide if abort or not? Is it possible that women could pursue his career while being a mother? Male violence still exists, what can be improved to eliminate it? The project also includes an economical feasibility analysis of it.

2014
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
22.
54 p, 1.7 MB La representació dels personatges de la Família Super3 des d'una perspectiva de gènere / Mejias Muñoz, Marta ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Parteixo de la base de que la perspectiva de gènere és una mirada indispensable en els mitjans de comunicació i de que la infantesa és l'etapa de la socialització en la que es configura amb major força l'imaginari social. [...]
Parto de la base de que la perspectiva de género es una mirada indispensable en los medios de comunicación y de que la infancia es la etapa de la socialización en la que se configura con mayor fuerza el imaginario social. [...]
I consider that there is the need to apply a gender perspective in mass media and I think that childhood is a socialization period when collective imaginary is most constructed. So, it appears the need of knowing how characters which appear in the contents which catalan children consume are represented, specifically the characters of the Familia Super3, the character the star in the channel el Club Super 3.

2014
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
23.
55 p, 1.1 MB Debatre la prostitució: elaboració d'un projecte de reportatge d'investigació per a premsa escrita per tal de fer front a la polèmica actual entre l'abolició o regulació de la prostitució / Guarda Martínez, Laura ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'abolició o regulació com a treball de la prostitució és una qüestió polèmica que avui en dia és poc coberta pels mitjans de comunicació, i en cas de ser-ho, tractada des d'una perspectiva basada en l'escàndol. [...]
2014
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
24.
93 p, 1.6 MB Pétalos : preproducción de un cortometraje de ficción / Olaechea Alforcea, Nadia ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Pétalos" és la història d'una parella que trenca la seva relació per problemes de comunicació en un món en què se suposa que totes les noves tecnologies i mitjans ens permeten estar més connectats que mai. [...]
"Pétalos" es la historia de una pareja de jóvenes que rompe su relación por problemas de incomunicación en un mundo en el que se supone que todas las nuevas tecnologías y medios nos permiten estar más conectados que nunca. [...]
"Pétalos" is the story of a young couple that split up due to lack of communication in a world in which it is assumed that all new technologies and media allow us to be more connected than ever. This project shows the different parts of the pre-production of a short fiction film: the script, the shooting script, the script breakdown, a shooting schedule and the budget. [...]

2014
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  

Documents de recerca : 26 registres trobats   inicianterior15 - 24següent  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
1 Villa, Rodrigo
9 Villà, Rita
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.