Documents de recerca

Documents de recerca 35 registres trobats  inicianterior16 - 25següent  anar al registre: La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
16.
12 p, 1.9 MB Parking assistance for embedded platforms / Lawal, Waziri Ajibola ; Sánchez Albaladejo, Gema, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
ADAS 'Rear View Compact' is a system that aims to assist the driver in parking and reverse maneuvers, providing visual information space, objects around the vehicle, visual and audible warnings of possible collisions. [...]
ADAS 'Rear View Compact' és un sistema que té com a objectiu ajudar al conductor a les maniobres d'estacionament i de marxa enrere, proporcionant un espai d'informació visual, objectes al voltant del vehicle, avisos visuals i audibles de possibles col·lisions. [...]
ADAS 'Rear View Compact' es un sistema que tiene como objetivo ayudar al conductor en las maniobras de estacionamiento y de marcha atrás, proporcionando un espacio de información visual, objetos alrededor del vehículo, avisos visuales y audibles de posibles colisiones. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
17.
7 p, 697.2 KB Retrieval of Visually Similar Images for Handwritten Documents Through Agglomerative Hierarchical Clustering / Boukfal, Mohamed ; Rusiñol Sanabra, Marçal, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
In tasks of handwritten words recognition from a collection of manuscripts, a possible approach consists on grouping images using a measure of similarity in order to get a cluster distribution, aiming to have all the same words in the same cluster. [...]
En les tasques de reconeixement de paraules escrites a mà a partir d'una col·lecció de manuscrits, un possible enfocament consisteix en l'agrupació d'imatges utilitzant una mesura de similitud amb la finalitat d'obtenir una distribució de clúster, amb l'objectiu de tenir tots les mateixes paraules en el mateix clúster. [...]
En las tareas de reconocimiento de palabras escritas a mano a partir de una colección de manuscritos, una posible aproximación consiste en agrupar imágenes usando una medida de similitud para obtener una distribución de clúster, con el fin de tener todas las mismas palabras en el mismo grupo. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
18.
10 p, 1.1 MB Estudi d'optimització per a regression wavelet analysis a través de models de regressió combinats / Martín Somé, Ángel ; Serra Sagristà, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Basant-nos en el treball realitzat a l'article "Regression wavelet analysis for lossless coding of remote-sensing data", es presenta un aprofundiment en la matèria intentant trobar punts de millora pel que fa a rendiment de compressió o el cost computacional de la transformació. [...]
Based on the work of "Regression wavelet analysis for lossless coding of remote-sensing data", a new approach is presented trying to introduce an improvement in matter on compress performance or computational cost. [...]
Basándonos en el trabajo realizado en el artículo "Regression wavelet analysis for lossless coding of remote-sensing data", se presenta una profundización en la materia intentando encontrar puntos de mejora en cuanto al rendimiento de compresión o el coste computacional de la transformación. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
19.
8 p, 846.2 KB Compressió d'imatges de teledetecció / Cortina Méndez, Pedro-José ; Serra Sagristà, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada cop es necessita treballar amb majors volums de dades per poder obtenir informació que processar després, d'aquí la importància de transmetre-les bé i que ocupin poc. Hi ha moltes tècniques amb diferents avantatges i incovenients. [...]
Cada vez más se necesita trabajar con mayores volúmenes de datos para poder obtener información que procesar después, de ahí la importancia de transmitir bien y que ocupen poco. Hay muchas técnicas con diferentes ventajas e inconvenientes. [...]
The need to work with higher volumes of data to process that information later is increasing, hence the importance of transmitting them well and not to take too much data of space. There are many techniques with different advantages and disadvantages. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
20.
12 p, 603.0 KB Desarrollo de cámara multiespectral : captura y análisis de sus imágenes / Lebron Casas, Luis ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Para realizar reconocimiento y clasificación de imágenes tradicionalmente se han usado imágenes en escala de grises o imágenes en color iluminadas con luz dentro del espectro visible, de los 400 nm a los 700 nm, limitando la información que puede captar una máquina fuera de este rango de frecuencias. [...]
Traditionally the image classification and recognition have been done using grey or color images in the boundaries of the human eye, which is between the 400 mm and the 700nm, these limits produce a reduction of the information which a machine can perceive. [...]
Per a realitzar reconeixement i classificació d'imatges tradicionalment s'ha emprat imatges en escala de grisos o imatges a color il·luminades amb llum dintre de l'espectre visible, dels 400 nm als 700 nm, limitant la informació que pot captar una màquina fora d'aquest rang. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
21.
11 p, 1.4 MB ColorSide : Aplicación para cambiar los colores de objetos en imágenes de interiores / Valverde Varas, Melanie ; Benavente i Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto está basado en el procesamiento de imágenes, tales como: la segmentación de objetos y modificación de color. Estas funcionalidades se lograrán mediante el uso de algoritmos y herramientas que faciliten la manipulación de imágenes. [...]
This project is based on image processing, such as object segmentation and changing color. These features are achieved through the use of algorithms and tools that facilitate the manipulation of images, in this case we opted for OpenCV library, which has as principals advantages: versatility and portability. [...]
Aquest projecte està basat en el processament d'imatges, com ara: la segmentació d'objectes i la modificació de color. Aquestes funcionalitats s'aconseguiran mitjançant l'ús d'algoritmes i eines que facilitin la manipulació d'imatges. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
22.
8 p, 4.7 MB AdoptaUnGos APP / García Hinojosa, Javier ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Adopta un Gos nace de la necesidad de un sistema especializado y gratuito que facilite la búsqueda y adopción de perros perdidos y/o abandonados. Esta aplicación web, recoge automáticamente los datos e imágenes de perros, a partir de las webs de protectoras de animales, y les suministra una interfaz de usuario amigable, y una base de datos centralizada a todas las protectoras que deseen insertar a sus animales. [...]
Adopta un Gos was born from the needing of a specialized and free system to facilitates search and adoption of stray dogs and / or abandoned. This web application automatically collects data and images of dogs, from the websites of animal protection, and subminister them a user-friendly interface and a centralized database for all protective wishing to insert their animals. [...]
Adopta un Gos neix de la necessitat d'un sistema especialitzat i gratuït que faciliti la recerca i adopció de gossos perduts i / o abandonats. Aquesta aplicació web, recull automàticament les dades i imatges de gossos, a partir de les webs de protectores d'animals, i els subministra una interfície d'usuari amigable, i una base de dades centralitzada a totes les protectores que desitgin inserir als seus animals. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
23.
9 p, 792.9 KB Validació automàtica d'imatges de comptadors de gas / Lagunas Fernández, Aitor ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en la validació dels números basada en el reconeixement d'imatges, en concret, imatges de comptadors de gas on poden haver-hi diferents models. S'utilitzen uns descriptors de contorn HOG per les imatges, de manera que s'aconsegueix, mitjançant un entrenament, un model. [...]
This project involves the validation of numbers based on image recognition, namely gas meters where images can have different models. HOG descriptors are used for images. A model is achieved through training. [...]
Este proyecto consiste en la validación de números basada en el reconocimiento de imágenes, en concreto, imágenes de contadores de gas donde pueden haber diferentes modelos. Se utilizan unos descriptores de contorno HOG por las imágenes, por lo que se consigue, mediante un entrenamiento, un modelo. [...]

2015-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
24.
11 p, 1021.5 KB Classificació automàtica d'imatges de comptadors de gas / Ruano Zaragoza, Jose ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte pretén estudiar la viabilitat d'un mètode per identificar els diferents tipus (marca i model) de comptadors de gas. Una representació d'imatges fonamentada en el model Bag of Words i un entorn enfocat al tractament d'imatges, com és OpenCV, ens possibilitarà l'opció de realitzar una anàlisi sobre l'efecte que produeix l'utilització de diversos paràmetres que permetin obtenir una representació diferent de característiques d'un mateix conjunt d'imatges, causant una repercussió directa als resultats finals de classificació. [...]
The aim of this project is to evaluate the viability of a method to identify diferent models (brand and type) of gas meters. A representation of images based on the model Bag of Words and an environment focused on image processing, such as OpenCV, will allow us the option to perform an analysis on the effect of the use of several parameters which allow obtaining a different feature representation of a same set of images, causing a direct impact to the final results of classification. [...]
Este proyecto pretende estudiar la viabilidad de un método para identificar diferentes tipos (marca y modelo) de contadores de gas. Una representación de imágenes fundamentada en el modelo Bag of Words y un entorno enfocado al tratamiento de imágenes, como es OpenCV, nos posibilitará la opción de realizar un análisis sobre el efecto que produce la utilización de diversos parámetros que permitan obtener una representación diferente de características de un mismo conjunto de imágenes, causando una repercusión directa a los resultados finales de clasificación. [...]

2015-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
25.
14 p, 2.0 MB Corrector automático de plantillas test con teléfono móvil, tableta o cámara web / Prados Camargo, Jordi ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualmente es muy común el uso de plantillas tipo test para evaluar conocimientos. Estas plantillas suelen corregirse de forma manual o automática, pero en ambos casos el tiempo para notificar los resultados a los interesados no es inmediato. [...]
Today it is very common to use templates to assess knowledge. These templates are usually corrected manually or automatically, but in both instances the timing for reporting results to stakeholders is not immediate. [...]
Actualment és molt comú l'ús de plantilles test per avaluar coneixements. Aquestes plantilles solen ser corregides de forma manual o automàtica, però en ambos casos el temps necessari per notificar dels resultats als interessats no és immediat. [...]

2015-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 35 registres trobats   inicianterior16 - 25següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.