Research literature

Research literature 45 records found  beginprevious36 - 45  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
36.
313 p, 12.2 MB Medi ambient i gestió de les platges de Menorca com a recurs natural turístic / La Clika (Grup de recerca) ; Aguilera, Arantxa ; Aranda, Roger ; Olmedo, Eduard ; Pérez, Héctor ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Duch Cortinas, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
A l'any 2007 es va realitzar un projecte per estimar la qualitat ambiental de les platges de Menorca a partir de la implantació d'un sistema d'indicadors de pressió ambiental. A partir d'aquest projecte, es seleccionen un total de 11 indicadors representatius per implantar-los en el projecte 2014 i es realitza una selecció de 8 platges del sud del litoral de Menorca representatives segons cada tipologia (urbana, semiurbana i verge), ja que el projecte té com a objectiu veure l'evolució que han tingut les diferents tipologies de platges des de l'any 2007 mitjançant la implantació del sistema d'indicadors de pressió ambiental.
En el año 2007 se realizó un proyecto para estimar la calidad ambiental de las playas de Menorca a partir de la implantación de un sistema de indicadores de presión ambiental. A partir de este proyecto, se seleccionan 11 indicadores representativos para implantarlos en el proyecto de 2014 y se realiza una selección de 8 playas del sur del litoral Menorquín según cada tipología (A (urbana), B (semiurbana), C (virgen)), ya que el proyecto tiene como objetivo ver la evolución que han tenido las diferentes tipologías de playas desde 2007 mediante la implantación del sistema de indicadores de presión ambiental.
In the year 2007 a thesis was conducted to estimate the environmental quality of the beaches of Menorca using a system of environmental pressure indicators. From this project, we selected a total of 11 main indicators to use them in the same thesis in the year 2014 we also made a selection of eight beaches in the south coast of Menorca, which could be a representation of each different kind of beach (urban, semiurban and virgin), because the project aims to see the evolution that the different types of beaches have from 2007 until present through the implementation of the system of environmental pressure indicators.

2014
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
37.
189 p, 4.0 MB Un nou present, un millor futur : demanda real i potencialitat de les energies renovables a Menorca / BioERS (Grup de recerca) ; Sancho Estellers, Aina ; Isábal Rami, César ; Sonejee Keswani, Jatin ; Roca Cenzual, Lydia ; Roselló Griera, Rosa ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Duch Cortinas, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El creixement de la demanda elèctrica suposa impactes irreversibles en el medi ambient. L'estudi de BioERS se centra en una avaluació de la demanda real menorquina amb l'objectiu de determinar el pes actual de la producció neta i proposar un escenari mostrant la possibilitat d'assolir l'objectiu 20-20-20 marcat per la Unió Europea. [...]
El crecimiento de la demanda eléctrica supone impactos irreversibles en el medio ambiente. El estudio de BioERS se centra en una evaluación de la demanda real menorquina con el objetivo de determinar el peso actual de la producción limpia y proponer un escenario mostrando la posibilidad de alcanzar el Objetivo 20-20-20 marcado por la Unión Europea. [...]
The electrical growth demand supposes an irreversible impact on the environment. BioERS study focuses on an assessment of real menorcan demand with the aim to determine the current weight of clean production and to propose a plan showing the possibility of reaching the aim 20-20-20 marked by the European Union. [...]

2014
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
38.
130 p, 7.2 MB Caracterització briològica d'hàbitats fontinals de Montsant : els briòfits com a bioindicadors / Llaurador, Paula ; Belmonte, Jordina, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Sáez, Llorenç, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Boada, Martí, 1949- , coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Amb aquest estudi es comprova l'eficàcia de la riquesa de briòfits i la presència d'algunes espècies d'aquest grup taxonòmic per caracteritzar hàbitats fontinals en l'àmbit de la Serra de Montsant. [...]
Con este estudio se comprueba la eficacia de la riqueza de briófitos y la presencia de algunas especies de este grupo taxonómico para caracterizar hábitats fontinales en el ámbito de la Serra de Montsant. [...]
This research verifies the efficiency of the richness of bryophyte species and the presence of some species from this taxonomic group to characterize fontanel habitats in the area of Montsant. So, the main objectives of this research are: 1) to compare bryophytes species sampled in different fontanel habitats which have some of the same conditions (ecologic, climatic and anthropogenic) to determine their biomarker capacity; 2) to value other habitats based on coincident factors and, 3) to establish an action plan to protect species and habitats that require preservation measures according to their characteristics. [...]

2014
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
39.
39 p, 1.9 MB Tendir cap a l'autosuficiència energètica a les Masies de la Vall del Mig / Etnotechnology (Grup de recerca) ; Escursell, Oriol ; Rodríguez, Paula ; Viguera, Cristina ; Boada, Martí, 1949- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
A la Vall d'Alinyà, al nord de la comarca de l'Alt Urgell, a Lleida, es realitza un estudi etnotecnològic com a model per tendir a l'autosuficiència energètica a les Masies aïllades de la Vall del Mig, seguint una doble metodologia. [...]
En la Vall d'Alinyà, situada al norte de la comarca del Alt Urgell, en Lleida, se realiza un estudio etnotecnológico como un modelo para así poder tender a la autosuficiencia energética en las Masías aisladas de la Vall del Mig, utilizando una doble metodología. [...]
In Vall d'Alinyà, placed at the North region of Alt Urgell, LLeida, an etnotechnologic study with the purpose of tending to Self-sufficiency Energy in several Vall del Mig isolated country- houses is being done. [...]

2014
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
3 documents
40.
3 p, 161.2 KB Anàlisi de la petjada de carboni de la gestió i el tractament dels residus municipals a Menorca / Calvo Álvarez, Sergio ; Martínez Reyes, Adrián ; Rieradevall, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Boada, Martí, 1949- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Duch Cortinas, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Marí, Sergi, tutor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta investigació s'analitza l'impacte que ocasiona les emissions de CO2eq en la gestió i tractament dels residus municipals de l'illa de Menorca. El present treball s'ha realitzat mitjançant l'eina innovadora d'anàlisi ambiental CO2ZW que segueix un protocol de càlcul per a la identificació i quantificació dels gasos d'efecte hivernacle al llarg del cicle de vida de la gestió dels residus municipals. [...]
2014
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
41.
5 p, 322.1 KB Patrons de distribució de la flora invasora a la Vall d'Alinyà, evolució de la presència i propostes de gestió des de la perspectiva de l'ecologia aplicada / Invasive Plants (Grup de recerca) ; Hernández-Castellano, Carlos ; Osuna, Javier ; Serra, Jaume ; Boada, Martí, 1949- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Tot i que la creixent amenaça de les plantes exòtiques invasores en els espais naturals és un fet evident, aquest problema és gairebé desconegut a la Vall d'Alinyà. Es van estudiar set punts de mostreig associats a quatre tipologies d'hàbitat per esbrinar la distribució de les plantes invasores en la Vall d'Alinyà, així com canvis recents en la seva composició, abundància i en el rang de distribució a partir de fonts bibliogràfiques. [...]
Aunque la creciente amenaza de las plantas exóticas invasoras en los espacios naturales es un hecho evidente, este problema es casi desconocido en el Valle de Alinyà. Se estudiaron siete puntos de muestreo asociados a cuatro tipologías de hábitat para averiguar la distribución de las plantas invasoras en el Valle de Alinyà, así como los cambios recientes en su composición, abundancia y en el rango de distribución a partir de fuentes bibliográficas. [...]
Although the growing threat of invasive alien plants in natural areas is an evident fact, this problem is almost unknown in the Alinyà Valley. Seven sampling points associated with four types of habitat were studied to find out the distribution of the invasive plants in the Alinyà Valley, as well as recent changes in their composition, abundance and distribution range from literature. [...]

2014
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
4 documents
42.
90 p, 2.3 MB Propuesta de ecoetiqueta para espacios de interés natural. Prueba piloto en la Vall d'Alinyà / GleanGlas (Grup de recerca) ; Nebot Martínez, Saul ; Ruíz Arteu, Adriana ; Saladrigas García, Albert ; Boada, Martí, 1949- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Rieradevall, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Este artículo, presenta una propuesta de ecoetiqueta que evalúa la calidad de los espacios de interés natural. Debido a la inexistencia de una ecoetiqueta de servicios de estas características, se han estudiado antecedentes de certificados ecológicos de servicios y sistemas de evaluación de espacios naturales y urbanos. [...]
Aquest article, presenta una proposta d'ecoetiqueta que avalua la qualitat dels espais d'interès natural. Degut a la inexistència d'una ecoetiqueta de serveis d'aquestes característiques, s'han estudiat antecedents de certificats ecològics de serveis i sistemes d'avaluació d'espais naturals i urbans. [...]
An ecolabel proposal is presented to assess the quality of natural areas. Due to the absence of service ecolabels, precedents of ecological certificates from services and environment and urban evaluation systems have been studied. [...]

2014
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
3 documents
43.
14 p, 521.4 KB Macròfits com a bioindicadors de la conca fluvial d'Alinyà / Ecosalix (Grup de recerca) ; Alcaraz, Sergi ; Petit, Maria ; Saludes, Oriol ; Zaidín, Laura ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquest projecte ha sigut analitzar la qualitat de l'aigua a la Conca fluvial d'Alinyà i esbrinar quins són els factors que la determinen. Per fer-ho s'han utilitzat els macròfits (mitjançant l'índex IM) com a bioindicadors de la qualitat dels boscos de ribera i de manera indirecta determinar la qualitat de l'aigua. [...]
El objetivo de este proyecto ha sido analizar la calidad del agua en la Conca fluvial de Alinyà y descubrir cuáles son los factores que la determinan. Para hacerlo se han utilizado los macrófitos (mediante el índice IM) como bioindicadores de la calidad de los bosques de ribera y de manera indirecta determinar la calidad del agua. [...]
The objective of this project has been to analyze the quality of the water in the basin of Alinyà and try to discover which determinants are. Macrophytes have been used (by means of IM) like bioindicators of quality of river forest and indirectly determinate the quality of the water. [...]

2014
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
44.
130 p, 6.1 MB Evolució i anàlisi del metabolisme ambiental del polígon industrial. El cas de Maó (Menorca) / Álvarez Aranda, Aarón ; Cuadra Fraga, Belén ; González Cordero, Josep ; Gonzàlez Garcia, Rosanna ; Guixé Segura, Laura ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Carreras, David, tutor ; Estradé Niubó, Sònia, tutora ; Marí, Sergi, tutor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El polígon industrial de Maó, POIMA, és un dels principals motors econòmics de l'illa de Menorca. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en col·laboració amb l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), ha fet un projecte d'anàlisi de l'evolució històrica i del metabolisme actual del polígon. [...]
The Mahon industrial park, POIMA, is the major economic driver of the island of Menorca. The university Autònoma de Barcelona (UAB) cooperating with the Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) has a draft a project of analysis the history and the current metabolism of POIMA. [...]

2014
3 documents
45.
8 p, 815.0 KB Seguiment de la diagnosi socioambiental del Camí de Cavalls : sector nord-est / Minguell Manero, Laia ; Montero de Amezaga, Kattalin ; Rossell Suma, Carolina ; Ruiz Rosillo, Mª Belén ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Duch Cortinas, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Garcia Solsona, Ester, tutora ; Marí, Sergi, co-tutor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Camí de Cavalls és un element característic amb una importància històrica, cultural i recreativa considerable a Menorca. Aquesta illa va ser declarada Reserva de la Biosfera per l UNESCO l'any 1993; com a conseqüència, a l'any 2000 es va implantar el Pla Especial del Camí de Cavalls amb diversos objectius: definir les característiques del Camí i els seus instruments de gestió i aplicació; implantar mecanismes i normes que permetin l'ús públic que garanteixin la seva protecció i conservació; i finalment definir polítiques de sostenibilitat i conscienciació ambiental. [...]
El Camí de Cavalls es un elemento característico con una importancia histórica, cultural y recreativa considerable en Menorca. Esta isla fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 1993; como consecuencia, en el año 2000 se implantó el Plan Especial del Camí de Cavalls con diferentes objetivos: definir las características del Camino y sus instrumentos de gestión y aplicación; implantar mecanismos y normas que permitan el uso público y que garanticen su protección y conservación; y finalmente, definir políticas de sostenibilidad y concienciación ambiental. [...]
The path of Camí de Cavalls is a particular element with a remarkable historical, cultural and recreative significance in Menorca. This island was declared National Biosphere Reserve by the UNESCO in 1993; as consequence, in 2000 Spanish government implanted a Special Program of the Camí de Cavalls with several aims: define characteristics of the Path and their strategies of management and enforcement; introduce mechanisms and rules that allow the public use to ensure the protection and conservancy; and finally define sustainable policies and environmental awareness. [...]
The results show a positive global tendency about the condition of the path, as it is described in the project's hypothesis, even had been occurred some drawbacks in the implementation and qualitative evaluation of the indicators. [...]

2014
2 documents

Research literature : 45 records found   beginprevious36 - 45  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.