Research literature

Research literature 251 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
49 p, 1.4 MB Dona i refugi. Quin és el paper de l'administració local i l'Economia Social i Solidària en la seva inserció sociolaboral? / Sanfacundo Flamerich, Eva ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Segons les últimes dades d'ACNUR s'estima que actualment hi ha al món més de 70,8 milions de persones que han estat desplaçades forçosament dels seus països d'origen i que d'aquestes 3,5 milions són sol·licitants d'asil. [...]
Según los últimos datos de ACNUR se estima que actualmente en el mundo hay más de 70,8 millones de personas que han sido desplazadas forzosamente de sus países de origen y que de estas, 3,5 millones son solicitantes de asilo. [...]
According to the latest UNHCR data, it is estimated that there are more than 70. 8 million people in the world who have been forced to move from their countries. 3. 5 million are asylum seekers. We must add to this situation the closing of borders and blockage of the asylum system in most countries. [...]

2019-07-15
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
12.
36 p, 525.3 KB Una Economia del Nosaltres / Papell Garcia, Albert ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El sistema capitalista no pot sobreviure a les seves pròpies dinàmiques depredadores. Exhauriment dels recursos, crisi de reproducció social, augment de les injustícies, precarietat vital. [...]
El sistema capitalista no puede sobrevivir a sus propias dinámicas depredadoras. Agotamiento de los recursos, crisis de reproducción social, aumento de las injusticias, precariedad vital. Una situación inaguantable a la que debemos darle la vuelta. [...]
The capitalist system cannot survive its own predatory dynamics. Depletion of resources, crisis of social reproduction, increase of injustices, vital precariousness. An unbeatable situation that we must turn around. [...]

2019-07-15
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
13.
32 p, 289.1 KB Itinerari de creació i consolidació de startups cooperatives basat en un desenvolupament econòmic local sostenible / Olivares Ponce, Isabel ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La proposta que es presenta en aquest treball tracta de la creació d'un itinerari de creació i consolidació d'empreses cooperatives que serveixi com a eina per a construir un ecosistema en municipis mitjans, d'impuls a empreses cooperatives. [...]
La propuesta que se presenta en este trabajo trata de la creación de un itinerario de creación y consolidación de empresas cooperativas que sirva como herramienta para construir un ecosistema en municipios medianos de impulso a empresas cooperativas. [...]
The proposal presented in this paper deals with the creation of an itinerary of creation and consolidation of cooperative enterprises that serves as a tool to build an ecosystem in medium-sized municipalities, to boost cooperative enterprises. [...]

2019-07-16
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
14.
40 p, 4.5 MB La dimensió ecològica de l'Economia Social i Solidària : situació actual i reptes per a la transició ecològica / Vilaseca Corominas, Eva ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El present estudi, vol ser una primera aproximació a la dimensió ecològica de l'Economia Social i Solidària (ESS). Té com a objectiu visibilitzar i analitzar l'estat actual de la dimensió ecològica de l'ESS a Catalunya en el marc de la transició ecològica. [...]
2019-07-17
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
15.
36 p, 435.2 KB Un nuevo ideal pedagógico : elementos para un modelo educativo solidario en Educación Superior / Rendon Macossay, Miguel ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El present treball té com a objectiu aprofundir en la proposta epistèmic-pedagògica d'acord a un model d'educació superior solidària emanat de la necessitat de plantejar una educació pròpia d'un sistema social postcapitalista, al qual l'economia social i solidària aporten trets destacables del model al qual es podria aspirar. [...]
El presente trabajo tiene como objetivo profundizar en la propuesta epistémico-pedagógica acorde a un modelo de educación superior solidaria emanado de la necesidad de plantear una educación propia de un sistema social postcapistalista, al cual la economía social y solidaria aportan rasgos destacables del modelo al cual se podría aspirar. [...]
The present work aims to deepen the epistemic-pedagogical proposal according to a model of a solidarity higher education arising from the need to propose an education of a post-capitalist social system, to which the social and solidarity economy provide remarkable features of the model to aspire. [...]

2019-07-17
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
16.
162 p, 1.9 MB El despilfarro de alimentos en la Unión Europea y Catalunya en 2019 : análisis político-legislativo sobre la implantación del ODS 12.3 / Ansotegui, Julen ; Pont Castejón, Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El presente trabajo aborda la temática del despilfarro de alimentos en la Unión Europea y Catalunya, una problemática que ha ido mostrando graves repercusiones medioambientales en los más recientes estudios. [...]
The current paper tackles the topic of food waste in the European Union and Catalonia. A matter that previous research has shown serious environmental consequences. The paper is specifically focused on the political and legal response engaged by both territories with regards to the SDG 12. [...]

2019
Graduat o Graduada en Dret [949]  
17.
52 p, 875.2 KB Climate change economics / Tel Hidalgo, Paula ; Cabeza Gutés, Maite, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Climate change is threatening the world's future. With oceans filled with plastic, forests degrading, loss of biodiversity, and CO2 emissions reaching unprecedented levels, humankind still seems not aware of the consequences of its actions. [...]
2019
Graduat o Graduada en Economia [952]
2 documents
18.
63 p, 559.0 KB Los delitos económicos en internet / Rodríguez Rodríguez, Irene ; Salgado Rodríguez, Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Cuando hablamos de delitos económicos en internet, nos situamos en un plano donde se une algo tradicional (los delitos) con algo sumamente novedoso históricamente hablando (internet). Es esta conjunción la que hace que aparezcan sendas dificultades que actualmente aún no gozan de respuesta práctica ni teórica a la que poder acogernos para solventar todas las contingencias presentes y futuras que se presentan y/o podrán presentarse en un futuro próximo. [...]
2019
Graduat o Graduada en Administració i Direcció d'Empreses i Graduat o Graduada en Dret [994]
2 documents
19.
61 p, 2.1 MB Trigonometric Adjustment on Relative Volatility / Rodó Vila, Paula ; Montllor i Serrats, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
This paper aims to analyse the common linear market risk measures and to propose a complementary non-linear and non-parametric risk measure named TARV. Data and methodology have their own chapter in this paper, but they basically comprise the study of ex post returns of six Exchange Traded Products (ETPs) and two market indexes from 2014 until 2018. [...]
2019
Graduat o Graduada en Economia [952]
2 documents
20.
175 p, 1.3 MB La regulación europea de los productos de plástico de un solo uso / Fabrés Garrido, Eva ; Pont i Castejón, Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El presente Trabajo de Fin de Grado tiene el propósito de analizar el régimen jurídico actual de la Unión Europea en materia de plásticos de un solo uso, a través de un análisis de las políticas e instrumentos internacionales y propios de la Unión Europea. [...]
2019
Graduat o Graduada en Dret [949]  

Research literature : 251 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.