Research literature

Research literature 234 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
11.
138 p, 1.6 MB Convergence and integrability of fourier transforms / Debernardi Pinos, Alberto, autor. ; Tikhonov, Sergey, 1976- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques. ; Centre de Recerca Matemàtica.
El propòsit d'aquesta tesi és el d'estudiar dos tipus de problema diferents per a certes transformades de Fourier. Primer investiguem la convergència uniforme d'integrals sinusoidals en una i dos dimensions. [...]
The purpose of this dissertation is to study two different kind of problems for certain types of Fourier transforms. First, we investigate the uniform convergence of one and two-dimensional sine transforms. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
12.
155 p, 3.4 MB Revoicing : estudio de discursos de profesores en clase de matemáticas / Boukafri i Itahriouan, Kaouthar, autor. ; Planas, Núria (Planas i Raig), supervisor acadèmic. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
El trabajo de tesis doctoral Revoicing. Estudio de discursos de profesores en clase de matemáticas constituye una aportación a la investigación en Educación Matemática y discurso en clases de matemáticas. [...]
The doctoral thesis Revoicing. A Study of Teachers' Discourses in Mathematics Class contributes to research in the field of mathematics education and classroom-based discourse. The three complementary perspectives considered are sociocultural theories of learning taken as a general framework, symbolic interactionism and discourse theories. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
2 documents
13.
34 p, 1.8 MB Georreferenciación masiva y visualización de datos de biodiversidad / Órpez Milán, Alberto ; Uribe Porta, Francisco ; Quirós Jiménez, José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Davant la veloç generació de nombroses fonts d'informació sorgeix la necessitat de crear eines que puguin gestionar , emmagatzemar i divulgar l'enorme flux d'informació que produeix l'aparició del Big Data. [...]
Ante la veloz generación de numerosas fuentes de información surge la necesidad de crear herramientas que puedan gestionar, almacenar y divulgar el enorme flujo de información que produce la aparición del Big Data. [...]
Given the rapid production of multiple sources of information comes the need for tools that can manage, store and disseminate the enormous flow of information produced by the emergence of Big Data. This project proposes a method to georreferenciate masive sample banks owned by the Museum of Natural Sciences in Barcelona , so that each record has calculated their geographical coordinates, and the uncertainty associated with the position. [...]

2016  
14.
141 p, 1.5 MB Análisis de las decisiones del profesor de matemáticas en su gestión de aula / Garzón Castro, Diego, autor. ; Fortuny, Josep M. (Josep Maria) supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
El trabajo doctoral "Análisis de las decisiones del profesor de matemáticas en su gestión de aula" contribuye a la investigación en la Didáctica de las Matemáticas al desarrollo profesional del profesor — en lo que refiere al uso provechoso, por parte del profesor, del pensamiento matemático del estudiante— y al estudio de las competencias profesionales del profesor, es decir, identificar, interpretar y decidir cómo responder a la comprensión del estudiante en relación con momentos. [...]
The doctoral work "Mathematics teacher decisions in his classroom management analysis" contributes to mathematics didactics investigation for teacher professional development – with respect to a profitable use, by the teacher side, of student mathematics thought – and professional competences teacher study, that is to say, identify, interpret and decide how to respond to the student's understanding in connection with instances. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
15.
242 p, 7.0 MB Caracterización del contenido matemático subyacente al libro de texto en medida / Mengual Bretón, Elena, autor. ; Gorgorió Solà, Núria, supervisor acadèmic. ; Albarracín i Gordo, Lluís, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
En esta tesis doctoral presentamos un estudio de la propuesta de enseñanza de la medida presente en los libros de texto de matemáticas de la etapa de Educación Primaria (6-12 años) de una de las editoriales más utilizadas en España. [...]
In this doctoral thesis we present a study of the measurement teaching proposal presented in the Primary School mathematics textbooks (6-12 years) of one of the most widely used publishing houses in Spain. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
16.
293 p, 9.6 MB La Aptitud musical y numérica durante la adolescencia : aplicación del test de Seashore y el factor -N- del Bat-7 a un estudio comparativo / Vert Alcover, Carles, autor. ; Serrano Pau, Carrasumada, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Realizamos un trabajo de campo con 200 alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria, y les aplicamos dos pruebas: el Test de aptitud musical de Seashore, y el Test de aptitud numérica del BAT-7; una vez analizados los resultados observamos que existe una relación intrínseca entre el nivel de aptitud musical y numérica de los participantes; respecto al género, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los participantes masculinos y femeninos, y que el nivel educativo ejerce una influencia positiva en la discriminación de las variables que miden la aptitud musical y numérica.
We performed a fieldwork with 200 students of 1st, 2nd, 3rd and 4th of Secondary Education, and we applied two tests: the Seashore Musical Aptitude Test, and the BAT-7 Numerical Aptitude Test; once the results were analyzed we observed that there is an intrinsic relationship between the level of musical and numerical aptitude of the participants; with respect to gender, there are no statistically significant differences between male and female participants, and that the educational level exerts a positive influence on the discrimination of variables that measure musical and numerical aptitude.

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
17.
236 p, 1.7 MB Estudi de la dinàmica d'algunes aplicacions al pla / Llorens Massana, Mireia, autor. ; Gasull i Embid, Armengol, supervisor acadèmic. ; Mañosa Fernández, Víctor, 1971- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és estudiar la dinàmica associada a certes aplicacions en el pla, incloent l'estudi d'objectes com ara les òrbites periòdiques, els continus de punts periòdics, els nombres de rotació i les simetries de Lie, entre d'altres. [...]
The aim of this doctoral thesis is to study the dynamics associated to certain planar maps, including the study of objects such as periodic orbits, continuous periodic points, rotation numbers and Lie symmetries, among others. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
18.
279 p, 3.0 MB Aprenentatge i comprensió dels nombres enters : estudi de significats construïts per alumnes de 15 i 16 anys / Maynou i Terri, Josep, autor. ; Planas, Núria (Planas i Raig) supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
La pregunta que guia la recerca és la següent: "Com comprenen els nombres enters un grup d'alumnes de tercer d'educació secundària obligatòria?" Per tal de donar resposta a la pregunta, es planteja una estratègia d'anàlisi centrada en l'assoliment dels següents objectius: 1) Identificar significats atribuïts als nombres enters atenent a la seva estructura i a la polisèmia del signe 2) Relacionar alguns d'aquests significats mitjançant la construcció de patrons de comprensió. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
19.
192 p, 2.9 MB Conocimiento didáctico matemático de una maestra en un contexto de desarrollo del pensamiento numérico / Moreno de Barreda Ribed, Isabel, autor. ; Badillo Jiménez, Edelmira Rosa, supervisor acadèmic. ; Planas, Núria (Planas i Raig), supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
El trabajo de tesis doctoral "Conocimiento didáctico matemático de una maestra en un contexto de desarrollo del pensamiento numérico" constituye una aportación a la investigación en Didáctica de las Matemáticas en el dominio del desarrollo profesional del profesor. [...]
The PhD Thesis "Didactic mathematical knowledge of a teacher in the context of the development of numerical thinking" is a contribution to the research on Didactics of Mathematics for the teacher's professional development. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
20.
245 p, 1.3 MB Albanese varieties of non-Archimedean uniformized varieties / Giné Vázquez, Iago, autor. ; Xarles Ribas, Francesc Xavier, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
En esta tesis doctoral ofrecemos una construcción conjetural de la variedad de Albanese de una variedad uniformizada no arquimediana fijándonos en una estructura métrica contenida en la última y llamada su esqueleto (que es, esencialmente, una curva tropical). [...]
In this PhD thesis, we give a conjectural construction of the Albanese variety of a non-Archimedean uniformized variety by means of looking at a metrical structure contained in the last one and called its skeleton (which is, essentially, a tropical curve). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  

Research literature : 234 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.