Research literature

Research literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1.
524 p, 5.8 MB La gestión de la responsabilidad social corporativa : el caso Unilever España / Barrio Fraile, Estrella ; Morales Serrano, Francisca, dir. ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
En los últimos años hemos visto que, tanto en nuestro país como a nivel internacional, han salido a la luz escándalos empresariales que han provocado una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las empresas. [...]
In the last years we have seen that, in our country and at international level as well, some corporate scandals has raised-up, which has created an up-growing lack of confidence from the citizenship towards corporations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
182 p, 35.1 MB La Responsabilitat Social Corporativa a les empreses de moda espanyoles: Els casos d' Inditex i Mango / Moure Soler, Carla ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La Responsabilitat Social Corporativa s'ha convertit en un dels intangibles amb una major projecció de futur a les grans empreses. En aquest treball d'investigació s'estudia com gestionen les empreses espanyoles la RSC, i en concret les companyies del sector de la moda, un dels que ha de fer front a més reptes en el camp de la sostenibilitat. [...]
La Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido en uno de los intangibles con mayor proyección de futuro en las grandes empresas. En este trabajo de investigación se estudia cómo gestionan las empresas españolas la RSC, y en concreto las compañías del sector de la moda, uno de los que debe hacer frente a más desafíos en el campo de la sostenibilidad. [...]
Corporate Social Responsibility has become one of the intangibles with better future growing prospects. In this research it's examined how Spanish companies manage CSR, particularly companies in the fashion industry, one of the sectors that must deal with more challenges in the field of sustainability. [...]

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
3.
109 p, 1.8 MB La gestió de la comunicació a les ONG. Estudi dels casos Greenpeace, Médicos Sin Fronteras i Oxfam Intermón / Montes Villasclaras, Anna ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'avantatge competitiu que suposa gestionar la comunicació com una eina estratègica és cada vegada més tingut en compte a les empreses. La concepció de la comunicació com un element estratègic, però, va més enllà del món empresarial. [...]
La ventaja competitiva que supone gestionar la comunicación como una herramienta estratégica es cada vez más tenida en cuenta en las empresas. Pero la concepción de la comunicación como un elemento estratégico va más allá del mundo empresarial. [...]
The competitive advantage of managing communication as a strategic tool is increasingly being taken into account by the companies. However, the concept of communication as a strategic factor goes beyond the business world. [...]

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
4.
97 p, 762.7 KB La gestió de la comunicació organitzacional en els social media. Estudi de cas: Twitter de la Policia Nacional / Garcia Casellas, Marina ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La gestió de la comunicació organitzacional en els social media i en especial en les xarxes socials comença a erigir-se com una de les qüestions més rellevants de les organitzacions. Mitjançant una revisió documental d'aquesta temàtica indagarem en els factors que determinen una òptima comunicació integral en aquest entorn digital per a què aquesta esdevingui un avantatge per a l'organització. [...]
La gestión de la comunicación organizacional en los social media y en especial en las redes sociales empieza a ser una de las cuestiones más relevantes de las organizaciones. Mediante una revisión documental indagaremos en los factores que determinan una óptima comunicación en el entorno digital para que esta devenga una ventaja para la organización. [...]
The management of organizational communication in social media and especially in social networks is becoming one of the most important issues for the organizations. By means of a documentary review on this subject we will investigate the factors that determine an optimum communication in this digital environment so that it can turn in an advantageous aspect for a organization. [...]

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
5.
128 p, 6.2 MB Gestión de la comunicación política en redes sociales en Cataluña / Rico Sánchez, Gaspar ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La comunicació en xarxes socials ha suposat una nova oportunitat per a la comunicació en general, obrint un camp a explorar com una nova via per aplegar als subjectes. No obstant, com a nou canal directe amb la ciutadania, com s'utilitzen les xarxes socials des dels partits polítics? En aquesta investigació s'analitza com es gestiona aquesta comunicació, des de quins són els objectius que es persegueixen fins als processos de monitorització, a partir de l'estudi de cinc partits catalans.
La comunicación en redes sociales ha supuesto una nueva oportunidad para la comunicación en general, abriendo un campo a explorar como una nueva vía para llegar a los sujetos. Sin embargo, como nuevo canal directo con la ciudadanía, ¿cómo se utilizan las redes sociales desde los partidos políticos? En esta investigación se analiza cómo se gestiona esta comunicación, desde qué objetivos se persiguen hasta los procesos de monitorización, a través del estudio de cinco partidos catalanes.
Communication in social networks has become a new opportunity for general communication, opening a new field to explore as a new way to reach the subjects. However, as a new direct channel, how is it used by politics? This investigation analizes how is this communication managed, studying the pursued objectives and the monitoring processes, through the analysis of five Catalan political parties.

2015
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
6.
466 p, 2.8 MB Contextualizacion y conceptualización de la planificación estratégica de la comunicación de marca aplicada al internal branding: propuesta de un modelo teorico / de la Guardia, Carlos ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Enrique, Ana Mª, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Propósito de esta investigación: Saber cómo se está aplicando la planificación estratégica de la comunicación de marca a los empleados en los programas de internal branding y proponer un modelo teórico y una herramienta para facilitar su aplicación. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
7.
112 p, 1.2 MB La gestió de la reputació online : Estudi del cas UOC / Ortiz Fort, Laia ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La reputació corporativa és un actiu intangible que esdevé un avantatge competitiu per a les organitzacions. Perquè generi valor, però, cal gestionar-la proactivament. L'auge d'Internet i dels mitjans socials obliga les empreses i institucions a adaptar la seva comunicació corporativa i actuació a l'entorn digital. [...]
La reputación corporativa es un activo intangible que se convierte en una ventaja competitiva para las organizaciones. Para que genere valor, no obstante, debe ser gestionada proactivamente. El auge de Internet y de los medios sociales obliga a las empresas e instituciones a adaptar su comunicación corporativa y actuación al entorno digital. [...]
Corporative reputation is an intangible asset that becomes a competitive advantage for organizations. However, it must be managed proactively to generate value. Internet and social media boom forces enterprises and institutions to adapt their corporative communication and their action to the digital environment. [...]

2014
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
8.
42 p, 2.8 MB La planificació de la comunicació interna a "Ambiel" (pseudònim). Anàlisi, diagnòstic i estratègia / Sanz Valls, Maria del Mar ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball és un projecte laboral. S'ha pres com a referència una empresa real (de la qual no es revela el nom per raons de confidencialitat) i s'ha analitzat la seva comunicació interna actual. [...]
El presente trabajo es un proyecto laboral. Se ha tomado como referencia una empresa real (de la que no se revela el nombre por razones de confidencialidad) y se ha analizado su comunicación interna actual. [...]
The present work is a work project. A real company (which name is not mentioned for reasons of confidentiality) has been taken as a reference and its current internal communication has been analyzed. [...]

2014
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
9.
105 p, 14.0 MB La publicidad se publicita a sí misma, ¿tendencia o necesidad? / Pedro Costa, Ana ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La societat rebutja des de fa anys la publicitat per considerar-se una activitat de manipulació i generació d'intencions consumistes i perfils socials que poc s'ajusten a la realitat. Aquesta recerca ha tingut com a precedent comprendre la repercussió social de la seva activitat i com la indústria publicitària ha respost al debat generat sobre les seves conseqüències socials, sorgint des de fa uns anys diverses iniciatives per a la defensa dels seus valors. [...]
La sociedad rechaza desde hace años la publicidad por considerarse una actividad de manipulación y generación de intenciones consumistas y perfiles sociales que poco se ajustan a la realidad. Esta investigación ha tenido como precedente comprender la repercusión social de su actividad y como la industria publicitaria ha respondido al debate generado sobre sus consecuencias sociales, surgiendo desde hace unos años varias iniciativas para la defensa de sus valores. [...]
Society has rejected for years advertising because it is considered that its activity promotes consume, manipulate the society and create social profiles, which don't conform to reality. This research has as precedent the social impact understanding of its activity and how the advertising industry has answered to that debate about its social consequences, emerging in recent years several initiatives to defend its values. [...]

2014
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
10.
100 p, 2.5 MB Estudi de cas Unilever : la comunicació interna com a factor diferencial a les empreses / López Albrich, Alba ; Enrique, Ana Ma., (Ana María), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La comunicació interna i la gestió dels actius intangibles ha començat a prendre força recentment. Aquest estudi de cas és una investigació documental d'alguns dels factors que determinen una bona comunicació interna perquè aquesta esdevingui un avantatge per l'empresa. [...]
La comunicación interna y la gestión de los activos intangibles empieza a ser una cuestión relevante en la actualidad para las empresas. Este estudio de caso se basa en una investigación documental de algunos de los factores que determinan una buena comunicación interna para que ésta se convierta en una ventaja para la empresa. [...]
Nowadays the Internal communication and invisible assets' management is becoming increasingly relevant. This case study is a documentary research of some key factors that turns internal communication a business advantage. [...]

2014
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  

Research literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Enrique, Ana M.
14 Enrique, Ana Ma.,
2 Enrique, Ana Mª
1 Enrique, Ana Mª,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.