Research literature

Research literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1.
38 p, 2.5 MB When a love story ends : which biographies become relevant? / Solsona, Montserrat
In this paper I present the results of a qualitative study carried out in Spain with family biographies of men and women who broke their union having had children. The biographic-ethnographic methodology chosen has been implemented in 26 in-depth interviews to 13 men and 13 women of a particular generation, social group and family situation: were all born around 1955, were all middle-class and had had children during the union. [...]
Es presenten els resultats d'un estudi qualitatiu realitzat a Espanya amb biografies familiars d'homes i dones que van trencar la seva unió després d'haver tingut fills. S'ha emprat la metodologia biogràfica-etnogràfica, a través de 26 entrevistes en profunditat a 13 homes i 13 dones seleccionades a partir de la generació de naixement, el grup social i la situació familiar: van néixer al voltant de 1955, eren de classe mitjana i havien tingut fills durant la unió. [...]
Se presentan los resultados de un estudio cualitativo realizado en España con biografías familiares de hombres y mujeres que rompieron su unión después de haber tenido hijos. La metodología seleccionada fue la biográfica-etnográfica, a través de 26 entrevistas en profundidad a 13 hombres y 13 mujeres seleccionadas a partir de la generación de nacimiento, el grupo social y la situación familiar: nacieron alrededor de 1955, eran de clase media y habían tenido hijos durante la unión. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2010 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 361)  
2.
51 p, 1.7 MB Empleo municipal en Chile. Análisis en clave de género de las municipalidades de La Pintana y Las Condes / Marín Nanco, Betzabeth ; Carrasquer, Pilar, 1957-, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El siguiente estudio versa sobre las condiciones laborales del empleo municipal de Chile, desde la perspectiva de género. Para ello, se analizan dos municipalidades de la región metropolitana que se encuentran en los polos de dos indicadores: nivel de pobreza y dependencia del Fondo Común Municipal. [...]
The following study deals with the working conditions of municipal employment in Chile, from a gender perspective. For this purpose, the municipalities of the metropolitan region that are located at the poles of the indicators are analyzed: level of poverty and dependence on the Municipal Common Fund. [...]
El següent estudi versa sobre les condicions laborals de l'ocupació municipal a Xile des de la perspectiva de gènere. Per això, s'analitzen dos municipis de la regió metropolitana que es troben en els pols de dos indicadors: nivell de pobresa i dependència del Fons Comú Municipal. [...]

2018  
3.
81 p, 1.2 MB El lideratge exercit per les investigadores que dirigeixen grups SGR de la Univeristat Autònoma de Barcelona. Estudi de casos múltiples / Zolle-Valero, Txell ; Tomàs i Folch, Marina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Estudi de casos múltiples sobre l'exercici del lideratge de cinc dones investigadores de la UAB de diferents àmbits. Conèixer si han percebut limitacions o entrebancs a causa del gènere. I si les particularitats segons l'àmbit d'estudi han condicionat aquesta percepció. [...]
Multiple case study about the exercise of the leadership of five UAB researchers women from different fields. To know whether they have perceived limitations or obstacles due to the genre. And if the particularities according to the field of study have conditioned this perception. [...]

2018
Graduat o Graduada en Pedagogia [825]  
4.
43 p, 932.4 KB La perspectiva de las mujeres en las negociaciones de paz de La Habana y el impacto de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia / Guarracino, Sara ; Grasa, Rafael, 1953-, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El texto analiza la perspectiva de las mujeres en el proceso de paz de Colombia y el impacto de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el país. Respaldadas por la Resolución 1325, las organizaciones de mujeres colombianas presionaron a la Mesa de Negociación haciendo lobby para que la perspectiva femenina fuese incluida en el proceso de paz. [...]
2018 (Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ; Curs 2017/18)  
5.
47 p, 472.2 KB Traducción experimental con lenguaje inclusivo de «Genderbending at the Madhattered», de Kameron Hurley / Coca Aroz, Daniel ; Alcaina, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Traducción del inglés al español de algunos fragmentos del relato corto Genderbending at the Madhattered, de Kameron Hurley. Explicación del género neutro y por qué es necesario y exposición de algunos casos de uso en España y los equivalentes del género neutro en inglés y en sueco. [...]
Traducció de l'anglès a l'espanyol d'alguns fragments del relat curt Genderbending at the Madhattered, de Kameron Hurley. Explicació del gènere neutre i per què és necessari i exposició d'alguns casos del seu ús a Espanya i els seus equivalents en anglès i en suec. [...]
Translation from English to Spanish of some parts of the short story Genderbending at the Madhattered, by Kameron Hurley. Explanation of the neuter gender and why it is necessary. Presentation of some cases in Spain and the equivalents of neuter gender in English and in Swedish. [...]

2018
Graduat o Graduada en Traducció i Interpretació [1202]  
6.
119 p, 3.2 MB Ver, oír y opinar : valoración de la publicidad sexista por parte de los adolescentes / Ceballos Muñoz, Natalia ; Añaños, Elena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En un panorama on les dones segueixen sent un col·lectiu afectat per la desigualtat de gènere en l'àmbit publicitari i en què la publicitat té una influència directa com a agent de socialització; resulta interessant estudiar en quina mesura els adolescents com a públic sensible als mitjans de comunicació perceben el sexisme publicitari i com això afecta la seva manera d'acceptar o rebutjar aquest tipus de comportaments.
En un panorama donde las mujeres siguen siendo un colectivo afectado por la desigualdad de género en el ámbito publicitario y en el que la publicidad tiene una influencia directa como agente de socialización; resulta interesante estudiar en qué medida los adolescentes como público sensible a los medios de comunicación perciben el sexismo publicitario y cómo esto afecta a su manera de aceptar o rechazar este tipo de comportamientos.
In a scene where women continue to be a collective affected by the gender inequality in the advertising field and where advertising has direct influence as an agent of socialization; it is interesting to study to what extent adolescents, as a public which is sensitive to the means of communications, perceive the advertising of sexism and how that affects their way of accepting or rejecting this type of content.

2018
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]
7 documents
7.
87 p, 68.9 MB La dona a la revista : representació de la imatge, l'aparença i els valors de la figura femenina als anuncis gràfics / Borralleras Maya, Ivette ; Añaños, Elena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Cada dia expliquem amb zero paraules qui som, què volem i com ens sentim en cada moment. No en som conscients, però la manera de moure'ns, els gestos, la mirada, com ens relacionem amb els altres, i fins i tot, la manera de vestir-nos, de pentinar-nos o de maquillar-nos, ens delata. [...]
Cada día explicamos con cero palabras quiénes somos, qué queremos y cómo nos sentimos en cada momento. No somos conscientes, pero la manera de movernos, los gestos, la mirada, como nos relacionamos con los demás, e incluso, la manera de vestirnos, de peinarnos o de maquillarnos, nos delata. [...]
Every day we explain with zero words who we are, what we want and how we feel at all times. We are not aware of it, but the way we move, the gestures, the look, how we relate to others, and even the way we dress, comb or make up, gives us away. [...]

2018
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
8.
7 p, 118.7 KB Dones i usos dels temps / Moreno, Sara, 1978- ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
Barcelona Institut de Ciències Polítiques i Socials 2010 (Materials CiP. Articles feministes ; 5)  
9.
37 p, 1.3 MB Representació de rols de gènere en els llibres de text de japonès per a estrangers / Moyano Anglès, Judit ; Sáiz López, Amelia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball analitza amb perspectiva de gènere i classe els llibres de text per aprendre japonès que s'han utilitzat al llarg del grau d'Estudis d'Àsia Oriental amb l'objectiu de detectar representacions de rols de gènere. [...]
Este trabajo analiza con perspectiva de género i clase los libros de texto para aprender japonés que se han utilizado a lo largo del grado de Estudios de Asia Oriental con el objetivo de detectar representaciones de roles de género. [...]
This essay analyzes Japanese learning textbooks that have been used along the degree in East Asian Studies from a gender and social class perspective, aiming to detect representations of gender roles. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis de l'Àsia Oriental [842]  
10.
107 p, 7.2 MB Estereotipos de género en los informativos de televisión : ¿existen unos patrones fijos en los profesionales que los presentan? / Teruel Centeno, Ana ; Añaños, Elena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els informatius són un dels elements clau en un canal de televisió. Els professionals que s'encarreguen de conduir-los es converteixen, llavors, en representants de la cadena davant de l'audiència. [...]
Los informativos son uno de los elementos clave en un canal de televisión. Los profesionales que se encargan de conducirlos se convierten, entonces, en representantes de la cadena delante de la audiencia. [...]
TV news are one of the key elements in a TV channel. The professionals who are responsible for driving them turn then into channel references in front of the audience. Therefore, it is essential to observe whether there are some patterns in both presenters (men and women) that could be transmitted to viewers in the form of stereotypes. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  

Research literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.