Research literature

Research literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1.
86 p, 2.4 MB ProyGes : soporte de gestión de proyectos / Carrasco Morgado, Javier ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La aplicación tiene como objetivo llegar a la comunidad de alumnos, los cuales no pueden tener reuniones presenciales debido a su situación geográfica. La aplicación dispone de un conjunto de herramientas para poder centralizar toda la información que los usuarios vayan generando durante el desarrollo de los proyectos. [...]
L'aplicació té com objectiu arribar a la comunitat d'alumnes, els quals no poden tenir reunions presencials atesa la seva situació geogràfica. L'aplicació disposa d'un seguit d'eines per poder centralitzar tota la informació que els usuaris vagin generant durant el desenvolupament dels projectes. [...]
The application aims to reach those students who are not able to attend their meetings due to their geographical location. The application has a set of tools to centralize all the information that the university students generate during their projects development. [...]

2013  
2.
136 p, 2.0 MB R/parallel : parallel computing for R in non-dedicated environments / Vera Rodríguez, Gonzalo ; Suppi Boldrito, Remo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Traditionally, parallel computing has been associated with special purpose applications designed to run in complex computing clusters, specifically set up with a software stack of dedicated libraries together with advanced administration tools to manage co Traditionally, parallel computing has been associated with special purpose applications designed to run in complex computing clusters, specifically set up with a software stack of dedicated libraries together with advanced administration tools to manage complex IT infrastructures. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
3.
96 p, 6.3 MB Simulador de productivitat en una explotació lletera per dispositius mòbils / Ramos Morera, David ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un projecte anterior es va desenvolupar una aplicació web.
En un proyecto anterior se desarrolló una aplicación web en.
In a previous project there was developed a web application in.

2013  
4.
81 p, 4.0 MB Cistell de la compra 2.0 / López Jiménez, Laura ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El Cistell de la compra és una eina col·laborativa per a la recol·lecció voluntària de preus de productes de botigues introduïts pels usuaris. La web permetrà, a partir de la base de dades creada de productes i establiments, el càlcul de la ruta a partir d'una llista de la compra.
El Cistell de la compra es una herramienta colaborativa para la recolección voluntaria de precios de productos de tiendas recogidos por los usuarios. La web permitirá, a partir de la base de datos creada de productos y establecimientos, el cálculo de la ruta a partir de una lista de la compra.

2013  
5.
89 p, 2.8 MB Estudi i implementació d'un sistema de computació en núvol / Guerrero Vilarrasa, Carles ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha avaluat la infraestructura de computació en núvol. Concretament, s'ha estudiat el seu funcionament i les diverses implementacions que existeixen, intentant discernir si aquest tipus d'infraestructura informàtica aporta alguna millora respecte a les actuals solucions implantades.
En este proyecto se ha evaluado la infraestructura de computación en nube. En concreto, se ha estudiado su funcionamiento y las diversas implementaciones que existen, intentando discernir si este tipo de infraestructura informática aporta alguna mejora respecto a las actuales soluciones implantadas.

2013  
6.
88 p, 1.8 MB SIMVAC : desenvolupament d'un simulador d'una granja de vaques / Rodríguez Llavet, Sergi ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha desenvolupat una aplicació que permet simular la producció de llet en una granja de vaques. El projecte està enfocat com a una eina d'ensenyament per a la Facultat de Veterinària de la UAB, per facilitar als seus alumnes una forma de realitzar les pràctiques sobre la producció de llet d'una granja de vaques. [...]
En este proyecto se ha desarrollado una aplicación que permite simular la producción de leche en una granja de vacas. El proyecto está enfocado como herramienta de enseñanza para la Facultad de Veterinaria de la UAB, para facilitar a sus alumnos una forma de realizar las prácticas sobre la producción de leche de una granja de vacas. [...]

2013  
7.
88 p, 1.4 MB Simulador de productivitat en una explotació lletera / Espinosa Martin, Guillem ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación de simulación del proceso productivo en una explotación lechera para llevar a cabo las clases prácticas de la asignatura de Producción Bovina en la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
El projecte té com a objectiu el desenvolupament d'una aplicació de simulació del procés productiu en una explotació lletera per dur a terme les classes pràctiques de l'assignatura de Producció Bovina a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2013  
8.
109 p, 2.3 MB Desarrollo de una plataforma bioinformática para la gestión de datos fenotípicos y moleculares / Forte Romera, Adrián ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto está orientado a ayudar a un grupo de investigadores del Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos (UAB), que se dedican a recopilar datos genómicos obtenidos en experimentos. [...]
Aquest projecte està destinat a ajudar a un grup d'nvestigadors del Departament de Ciència Animal i dels Aliments (UAB) que es dediquen a recopilar dades genòmiques obtingudes en els experiments. L'aplicació constarà de dues parts. [...]
This project aims to help a group of researchers from the Department of Animal Science and Food (UAB), which is devoted to collecting genomic data obtained in experiments. The application will consist of two parts. [...]

2012  
9.
109 p, 2.5 MB Avaluació de la tecnologia de les GPUs / Mitjana Trullàs, Jordi ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el projecte s'ha dut a terme un estudi sobre la tecnologia que aporten les targetes gràfiques (GPU) dins l'àmbit de programació d'aplicacions que tradicionalment eren executades en la CPU o altrament conegut com a GPGPU. [...]
En el proyecto se ha llevado a cabo un estudio sobre la tecnología que aportan las tarjetas gráficas (GPU) dentro del ámbito de programación de aplicaciones que tradicionalmente eran ejecutadas en la CPU o también conocido como GPGPU. [...]
This project has carried out a study about the technology that brings the graphics cards (GPU) within the scope of programming applications which traditionally were executed in the CPU or also known as GPGPU. [...]

2012  
10.
61 p, 4.1 MB Generación de interfaces para aplicaciones por línea de comandos / Río García, Marta ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Generación dinámica de interfaces web basadas en ficheros descriptivos XML para el control de la parametrización compleja y ejecución de programas por línea de comandos. La necesidad surge con la aplicación mlcoalsim, utilizada por investigadores de la UAB, cuya parametrización requiere la edición manual de un fichero de texto la sintaxis del cual es complicada y pesada. [...]
Generació dinàmica d'interfícies web basades en fitxers descriptius XML per al control de la parametrització complexa i execució de programes per línia de comandes. La necessitat sorgeix amb l'aplicació mlcoalsim, utilitzada pels investigadors de la UAB, la parametrització de la qual requereix l'edició manual d'un fitxer de text amb una sintaxi complicada i feixuga. [...]
Dynamic generation of web interfaces based on XML descriptive files to control the configuration and execution of complex programs by command line. The need arises from the use of mlcoalsim application by UAB researchers, whose parameterization requires manually editing a text file which syntax is complicated and heavy. [...]

2012  

Research literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.