Research literature

Research literature 27 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
11.
269 p, 1.6 MB Tecnología y estética : los motions graphics como como exponente de la imagen interfaz / Ràfols Cabrisses, Rafael ; Català Domènech, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
El objeto de estudio de esta tesis son los motion graphics (MG), el género audiovisual nacido con la tecnología audiovisual digital y que es resultado de la introducción de la cultura gráfica en la imagen en movimiento. [...]
The study object of this thesis are motion graphics (MG), the audiovisual genre born from digital audiovisual technology and is a result of the introduction of graphic culture in motion pictures. It is a format that incorporates from purely artistic expressions to those with functional character are called audio-visual design. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
12.
8 p, 667.7 KB Interaction with digital objects in JavaScript / Colomer Gallardo, Pere ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Norton, Daniel Alexander, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Interaction with digital objects in JavaScript és un projecte de final de grau que es bassa en la implementació d'un software interactiu multimèdia. Aquest software consta d'una interfície gràfica intuïtiva on l'usuari pot crear animacions digitals en JavaScript a partir de la llibreria Paper. [...]
Interaction with digital objects in Javascript is a degree's final project based on the implementation of an interactive multimedia software. This software consists of an intuitive UI where the user can create digital animations in JS using the Paper. [...]
Interaction with digital objects in JavaScript es un proyecto de final de grado que se basa en la implementación de un software interactivo multimedia. Este software consta de una interfaz gráfica intuitiva donde el usuario puede crear animaciones digitales en JavaScript a partir de la librería Paper. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
13.
El universo paralelo de Pixar : Construcción de un universo narrativo a partir de autorreferencias. / Camacho Sánchez, Olga ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'estil de Pixar no està únicament determinat pel seu desenvolupament narratiu o per la seva estètica d'animació. Una altra característica important pròpia de la productora és el sistema d'autoreferències. [...]
El estilo de Pixar no está únicamente determinado por su desarrollo narrativo o por su estética de animación. Otra característica importante propia de la productora es el sistema de autorreferencias. [...]
The Pixar style is not only determined by its narrative development or animation aesthetics. Another very important feature of the production is the system of self-references. We understand self-reference as elements that Pixar films repeat and borrow from each other. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]
2 documents
14.
27 p, 294.8 KB Los 'seiyuu' como fenómeno de la cultura popular japonesa / Fàbregas Fideu, Laia ; Altimir, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Los elementos más comunes de la cultura popular japonesa son conocidos y apreciados a nivel internacional, siendo el anime el más notable entre ellos. No obstante para que este satisfazca a las masas la figura del seiyuu resulta prácticamente vital. [...]
Els elements més comuns de la cultura popular japonesa són coneguts i apreciats a nivell internacional, sent l'anime el més notable entre ells. No obstant, perquè aquest satisfaci a les masses, la figura del seiyuu esdevé pràcticament vital. [...]
The most common elements of Japanese popular culture are known and appreciated world-wide, being anime the most remarkable among them. However for the latter to please the masses the role of the seiyuu becomes practically vital. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estudis de l'Àsia Oriental [842]  
15.
374 p, 4.8 MB Influència de l'entorn familiar i escolar en l'adquisició de l'hàbit lector / Portell, Joan, 1965- ; Manresa Potrony, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
El Treball de Final de Màster elaborat per l'autor el 2006 amb el títol de Les lectures de la generació nascuda a la dècada dels seixanta a Catalunya, dirigit per la doctora Colomer, va permetre acotar dos entorns sobre els quals aquesta tesi centra la seva investigació: la família i l'escola. [...]
The Final Masters prepared by the author in 2006 with the title of Readings of the generation born in the sixties in Catalonia, led by Dr. Colomer, allowed delimit environments on which this thesis focuses its research: the family and the school. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
16.
65 p, 919.3 KB Traducció per a doblatge d'animació rimada : 'The Gruffalo's child' / Rosa Forés, Clàudia ; Matamala, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball de fi de grau s'uneixen tres camps d'estudi: la traducció per a doblatge, l'animació rimada i l'ajust. El treball està organitzat en tres apartats: marc teòric, anàlisi dels problemes de traducció i conclusions. [...]
En este trabajo de fin de grado se unen tres campos de estudio: la traducción para doblaje, la animación rimada y el ajuste. El trabajo está organizado en tres apartados: marco teórico, análisis de los problemas de traducción y conclusiones. [...]
In this final-year dissertation brings together three fields of study: dubbing translation, rhymed animation and adjustment. The dissertation is organised in three sections: theoretical setting, translation problems analysis and conclusions. [...]

2015-06-10
Graduat o Graduada en Traducció i Interpretació [1202]  
17.
50 p, 3.0 MB Econceptes: diccionari audiovisual animat de conceptes econòmics. Una proposta per al Diari ARA / González Alonso, Patricia ; García Altadill, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Econceptes és un projecte que consisteix en un diccionari audiovisual que s'acoblaria a la secció d'Economia del Diari ARA per aconseguir que el màxim nombre de lectors entenguessin les notícies contingudes a la secció.
Econceptos es un proyecto que consiste en un diccionario audiovisual que se acoplaría a la sección de Economía del Diari ARA para conseguir que el máximo número de lectores entiendan las noticias contenidas en la sección.
Econceptes is a project consisting of a visual dictionary that would engage Economics section Diari ARA to get the maximum number of readers understand the news contained in the section.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
18.
13 p, 1.1 MB Desarrollo de Entornos Virtuales para el Entrenamiento de Clasificadores / Sellart Roldán, Laura ; López Peña, Antonio M., (Antonio Manuel), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Detectar objetos en imágenes es una de las funcionalidades clave de múltiples aplicaciones. Los detectores más pro-metedores se entrenan a partir de muestras etiquetadas, basándose en su apariencia. [...]
Detecting objects in images is a key functionality of multiple applications. The most promising detectors are trained from labeled samples, based on their appearance. This annotation process is a subjective task performed by humans, it requires a lot of ef-fort and results in inaccurate annotations. [...]
Detectar objectes en imatges es una de les funcionalitats clau de múltiples aplicacions. Els detectors més prometedors s'entrenen a partir de mostres etiquetades, basant-se en la seva aparença. Aquest procés d'etiquetatge es una tasca subjectiva realitzada per humans, que requereix d'un gran esforç i resulta en anotacions poc precises. [...]

2015-02-16
Enginyeria Informàtica [958]  
19.
66 p, 28.4 MB DAIX / Godia Montesinos, Arnau ; Ferrete Aymerich, Sergi ; Ribes Guàrdia, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Daix és el resultat del projecte audiovisual d'animació que neix de l'admiració dels components del grup per l'animació stop motion. Aquest projecte vol explorar la tècnica stop motion i satisfer les inquietuds creatives del grup de treball respecte a la tècnica stop motion. [...]
Daix es el resultado del proyecto audiovisual de animación que nace de la admiración de los componentes del grupo por la animación stop motion. Este proyecto quiere explorar la técnica stop motion. [...]
Daix is the result of an audiovisual animation project, that has his origin on the admiration of the members of the group for the stop motion animation. The goal of the project is to explore this animation technique. [...]

2014
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
20.
45 p, 1.2 MB Habits : The hidden déjà vu's / Trias Grande, Eduard ; Lorite, Nicolás, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Habits: The Hidden Déjà Vu's" és un vídeo didàctic fet amb motion graphics en el qual es parla dels hàbits. Des d'un punt de vista científic, s'explica com funcionen els hàbits, com es generen i també s'ofereixen unes pautes que poden ajudar a modificar-los.
"Habits: The Hidden Déjà Vu's" es un video didáctico hecho con motion graphics en el cual se habla sobre los hábitos. Des de un punto de vista científico, se explica como funcionan los hábitos, como se generan y también se ofrecen unas pautas que pueden ayudar a modificar-los.
"Habits: The Hidden Déjà Vu's" is didactic a motion graphics video that talks about habits. From a scientific point of view, the video explain how habits are made, how they work and how to change it or modify it.

2014
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  

Research literature : 27 records found   previous11 - 20next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.