Research literature

Research literature 15 records found  previous11 - 15  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
559 p, 5.8 MB Estudi i edició de les inscripcions llatines falses d'Hispània (ca. 1440-1550) / González Germain, Gerard ; Carbonell i Manils, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Gimeno Pascual, Helena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciencies de l'Antiguitat i de l'Edad Mitjana
Aquesta Tesi Doctoral té per objecte l'estudi i edició del conjunt d'inscripcions llatines falses atribuïdes a l'antiga Hispania i aparegudes durant el primer Renaixement, des de mitjan s. XV i fins l'any 1550. [...]
The focus of this PhD Dissertation is the study and edition of the whole of the Latin spurious inscriptions located in Roman Hispania and created during the early Renaissance, from mid-Fifteenth century until 1550. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, 2012  
12.
254 p, 9.0 MB Anàlisi de la xarxa de comunicacions i del transport a la Catalunya romana : estudis de mobilitat i accessibilitat / Soto i Cañamares, Pau de ; Carreras Monfort, César, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciencies de l'Antiguitat i de l'Edad Mitjana
El concepte elemental sobre el que s'ha articulat aquest treball és que l'anàlisi de l'economia romana també s'ha de reconstruir a partir de la distribució i de la mobilitat de les mercaderies. Diversos són els acostaments metodològics utilitzats fins avui dia que permeten intuir com funcionava el transport romà. [...]
The basic concept which this work has been articulated with is that the analysis of the Roman economy was also reconstructed from the distribution and the mobility of goods. Several methodological approaches are used to these days that also suggest how Roman transport works. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
2 documents
13.
58 p, 412.9 KB Petri Hispani, Questiones super libro "De animalibus" Aristotelis : estudio, edición y traducción del ms. 1877 de la B.N. de Madrid / Navarro Sánchez, Francisca ; Ferrero Hernández, Cándida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciencies de l'Antiguitat i de l'Edad Mitjana
Esta Tesis Doctoral ha consistido principalmente en el estudio, edición latina y traducción al castellano de las Questiones super libro "De animalibus" Aristotelis, obra inédita de Pedro Hispano (1205-1277) contenida en el manuscrito 1877 (folios 256ra-290vb) de la Biblioteca Nacional de Madrid. [...]
This doctoral thesis has consisted mainly of the study, Latin edition and translation into Spanish of the Questiones super libro "De Animalibus" Aristotelis, unpublished work of Pedro Hispano, (1205-1277) contained in the manuscript 1877 (ff. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
6 documents
14.
213 p, 2.5 MB Heraclit el Mitògraf : edició crítica, traducció i comentari / Ramon Garcia, Daniel ; Cuartero, Francesc J., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciencies de l'Antiguitat i de l'Edad Mitjana
La present tesi és una edició crítica del text grec conegut com a Perì Apíston (sobre històries increïbles) d'Heraclit, un opuscle que analitza i interpreta 39 mites grecs des del punt de vista racionalista i al∙legòric. [...]
The present thesis is a critical edition of the Greek text of Heraclitus the Mythographer known as Perí Apíston (on unbelievable tales), an opuscule that analyzes and interprets 39 Greek myths from the rationalist and allegorical point of view. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  
15.
437 p, 10.0 MB L'Arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya : època tardorepublicana i altimperial / Cortès Vicente, Ada ; Guitart i Duran, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciencies de l'Antiguitat i de l'Edad Mitjana
La investigació portada a terme ha determinat els principals models d'arquitectura domèstica localitzats a Catalunya durant la tardorepublica i l'altimperi. El seu anàlisi permet visualitzar el procés d'introducció dels models romans en l'àmbit domèstic, les seves adaptacions i particularitats, així com la seva evolució. [...]
The investigation which has been carried out has determined the major domestic architectural models located in Catalonia during the late republican and early empire era. Its analysis enables to see the process of the introduction of Roman models in the domestic field, its adaptations and peculiarities as well as their evolution. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
2 documents

Research literature : 15 records found   previous11 - 15  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.