Research literature

Research literature 49 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
11.
175 p, 19.0 MB Gestextil. Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) / González Jorge, Mireia ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto se basa en la implementación de un sistema ERP. Para ello, se desarrolla la base principal del sistema, la cual es genérica para todas las empresas. A partir de aquí se realiza el estudio personalizado e individual de los módulos necesarios para una PYME que ofrece servicio en el sector del téxtil y se implementan algunos de estos módulos acorde con las necesidades particulares. [...]
Aquest projecte es basa en la implementació d'un sistema ERP. S'hi desenvolupa la base principal del sistema, genèrica per a qualsevol empresa. A partir d'aquí es realitza l'estudi personalitzat i individual dels mòduls necessaris per a una PIME que ofereix serveis en el sector del tèxtil i s'implementen alguns d'aquests mòduls d'acord amb les necessitats particulars. [...]

2011  
12.
127 p, 1.5 MB MAQU Metodologia d'Assegurament de la Qualitat / Gómez Monfort, Vanessa ; Verge, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Estudi, anàlisi i disseny de "MAQU", la metodologia aplicada a l'etapa de proves d'un producte software basada en els models de qualitat. Per arribar a establir aquesta metodologia s'han estudiat els processos que intervenen en el cicle de vida del software, els models estàndards, models de qualitat i proves disponibles al mercat més apropiats i adequats a les necessitats.
Estudio, análisis y diseño de "MAQU", metodología aplicada a la etapa de pruebas de un producto software basada en los modelos de calidad. Para llegar a establecer dicha metodología se han estudiado los procesos que intervienen en el ciclo de vida del software, los modelos estándard, modelos de calidad y pruebas disponibles en el mercado más apropiados y adecuados a las necesidades.

2011  
13.
111 p, 2.2 MB Sincronización de dispositivos móviles con Coneix / Gallego Yáñez, Sergio ; Cubillo Alonso, Òscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La aplicación presentada trata sobre la sincronización entre diferentes grupos de información dentro de cualquier dispositivo móvil con la intranet Coneix de forma Wi-Fi. El proyecto se ha apoyado en una herramienta OpenSource con la que se puede tratar datos internamente en los dispositivos móviles. [...]
L'aplicació presentada tracta sobre la sincronització entre diferents grups d'informació dintre de qualsevol dispositiu mòbil amb la intranet Coneix de forma Wi-Fi. El projecte s'ha basat en una eina OpenSource amb la qual es poden tractar dades internament en els dispositius mòbils. [...]

2011  
14.
91 p, 2.6 MB Adobe Forms / Domènech Moreno, Laura ; Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La tramitació de les Ajudes i Subvencions es considera un dels procediments claus sobre els quals s'ha d'implementar iniciatives d'Administració Electrònica i d'optimització de la gestió. L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un pilot amb la tecnologia Adobe Forms que implementi el servei de Formularis Electrònics.
La tramitación de Ayudas y Subvenciones se considera uno de los procedimientos claves para implementar iniciativas de Administración Electrónica y de optimización de la gestión. El objetivo de este proyecto es desarrollar un piloto con la tecnología Adobe Forms que implemente el servicio de Formularios Electrónicos.

2011  
15.
99 p, 4.9 MB Entorn web per a consultes on-line sobre bases de dades d'imatges / Sánchez Ramos, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'un entorn web que consisteix en un sistema per fer consultes en línia a bases de dades d'imatges. Aquestes consultes es fan per contingut, a partir de mètodes creats pel grup de recerca CAT (Color and Texture) del CVC (Centre de Visió per Computador). [...]
Creación de un entorno web que consiste en un sistema para hacer consultas en línea a bases de datos de imágenes. Estas consultas se hacen por contenido, a partir de métodos creados por el grupo CAT (Color and Texture) del CVC (Centre de Visió per Computador). [...]

2011  
16.
98 p, 2.7 MB Estudi d'aplicacions tecnològiques per a la detecció de senyals de trànsit / Riera i Marimon, Miquel ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es presenten dos mètodes de detecció de senyals de trànsit que tenen la funció de demostrar que, per mitjà de solucions tecnològiques, és possible fer més segura la circulació en carretera. Aquest projecte es limita a explicar de manera teòrica en què es fonamenta la tecnologia de radiofreqüència i la tecnologia de radiofreqüència amb identificador (RFID). [...]
Se presentan dos métodos de detección de señales de tráfico que tienen la función de demostrar que, mediante soluciones tecnológicas, es posible hacer más segura la circulación en carretera. Este proyecto se limita a explicar de manera teórica en qué es fundamenta la tecnología de radiofrecuencia y la tecnología de radiofrecuencia con identificador (RFID). [...]

2011  
17.
103 p, 2.9 MB CINE-SYS : aplicación web para una comunidad virtual de cine / Quirós de Roa, Javier ; Megías Jiménez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto es la realización de una aplicación web para una comunidad virtual de cine, cuyo objetivo es crear un punto de encuentro entre todos los usuarios que visiten la web.
Aquest projecte és la realització d'una aplicació web per una comunitat virtual de cinema, l'objectiu de la qual és crear un punt de trobada entre tots els usuaris que visitin la web.

2011  
18.
70 p, 1.3 MB Escaneig i processat de factures / Pujol Hosta, Jessià ; Cubillo Alonso, Òscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és automatitzar el procés de fer la comptabilitat i portar l'estoc d'una empresa, és a dir introduir les dades de les factures emeses o rebudes manualment a la comptabilitat, i fer un seguiment dels productes venuts o comprats.
El objetivo de este proyecto es automatizar el proceso de hacer la contabilidad y llevar el stock de una empresa, es decir introducir los datos de las facturas emitidas o recibidas manualmente en la contabilidad, y hacer un seguimiento de los productos vendidos o comprados.

2011  
19.
80 p, 3.7 MB eyePictures / Peris Rodríguez, Pau ; Riera Terrén, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu del projecte és proporcionar un mètode ràpid i intuïtiu per a la visualització d'imatges, així com per al retoc d'aquestes mitjançant filtres fotogràfics. L'aplicació a més incorpora un navegador d'arxius que permet a l'usuari moure's per l'arbre de directoris per cercar imatges.
El objetivo del proyecto es proporcionar un método rápido e intuitivo para la visualización de imágenes, así como para su retoque mediante filtros fotográficos. La aplicación incorpora además un navegador de archivos que permite al usuario moverse por el árbol de directorios para buscar imágenes.

2011  
20.
86 p, 1.8 MB Portal corporatiu : intranet per a la relació treballadors - empresa / Navarrete Salmerón, José Antonio ; Benítez Fernández, Yolanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aplicació web per a empreses mitjanes amb un nombre considerable de treballadors per tal que puguin mantenir un control sobre les seves activitats i poder automatitzar unes altres. També serà per als treballadors ja que es fomentarà la comunicació entre iguals. [...]
Aplicación web para empresas medianas con un considerable número de trabajadores, para mantener un control y poder automatizar algunas de sus actividades. Servirá también para fomentar la comunicación entre los trabajadores. [...]

2011  

Research literature : 49 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.