Research literature

Research literature 36 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
11.
448 p, 11.4 MB Evaluación de los modelos creativos de Goldenberg, Mazursky & Solomon para el desarrollo y análisis de anuncios publicitarios / Aguilera Hernández, Raúl Alejandro ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.
Esta investigación tiene como objeto de estudio la creatividad publicitaria a través del uso de los 8 modelos creativos sugeridos por los investigadores Goldenberg, Mazursky & Solomon. El uso de estas técnicas creativas y su importancia en el desarrollo de publicidad está avalado por diversos estudios que las determinan como patrones para dirigir la creatividad y generar la idea que sustenta a anuncios publicitarios efectivos. [...]
This research aims to study creativity from advertising perspective using the 8 Creative Models suggested by researchers Goldenberg, Mazursky and Solomon. The use of these creative techniques and their importance in the development of advertisements is supported by several studies that determinate them as valid patterns to guide creativity and generate the idea that supports effective and creative advertising. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
12.
105 p, 2.0 MB Publicidad 360 : una mirada transgresora a la publicidad de la protección íntima / Cazorla Castella, Marta ; Amado Garrido, Melani ; Sánchez Casals, Laia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte té el proposit de realitzar una campanya publicitaria 360, la qual permet generar major impacte en la societat, ja que, actualment, la manera de publicitar-se ha canviat i les plataformes digitals juguen un paper fonamental en la viralització del contingut. [...]
El proyecto tiene el propósito de realizar una campaña publicitaria 360, la cual permite generar un mayor impacto en la sociedad, ya que, actualmente, la forma de publicitarse ha cambiado y las plataformas digitales juegan un papel fundamental en la viralización del contenido. [...]
The project has the idea to make an advertising 360, which allows to generate a greater impact in the society, reason why, actually, the way of advertising has changed and the digital platform have a fundamental role in the viralization of contents. [...]

2017
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
13.
206 p, 4.6 MB Optimització de la visibilitat d'una marca local a través d'una estratègia digital / Ponsa Andreu, Olivia ; Valli, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte que es presenta a continuació és una estratègia de branded content pels canals digitals d'una marca de mobiliari infantil, XO-IN MY ROOM, de característiques diferencials com són: l'artesania (handmade), la sostenibilitat, l'ecologisme i el comerç local i de proximitat. [...]
El proyecto que se presenta a continuación es una estrategia de branded content para los canales digitales de una marca de mobiliario infantil, XO-IN MY ROOM, de características diferenciales cómo son: la artesanía (handmade), la sostenibilidad, el ecologismo y el comercio local y de proximidad. [...]
The project presented below is a strategy of brand content for the digital channels of a kids furniture brand, XO-IN MY ROOM, which has different characteristics such as: handmade, sustainability, environmentalism and local business. [...]

2017
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
14.
102 p, 8.4 MB Rutinas de producción radiofónica, uso del lenguaje y rol del entretenimiento y la publicidad en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE / Benito Boada, Alejandro ; Fernández Peña, Emilio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta investigació tracta d'arribar al més profund del programa líder d'audiència de les retransmissions esportives a Espanya: el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. Per això, s'han analitzat les rutines de producció presents i l'ús que es fa del llenguatge radiofònic durant el programa. [...]
Esta investigación trata de llegar a lo más profundo del programa líder de audiencia de las retransmisiones deportivas en España: el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. Para ello, se han analizado las rutinas de producción presentes y el uso que se hace del lenguaje radiofónico durante el programa. [...]
The main purpose of this research is based on reaching the deepest side of the audience leader on sport broadcasting in Spain, called 'Tiempo de Juego', by COPE channel. To achieve a breakdown inside the show 'Tiempo de Juego', current radio-production standards as well as the use of radio broadcast language within the program have been emphasized. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
15.
39 p, 1.9 MB Regulación y control de la publicidad de productos dirigidos al público infantil. Leyes y códigos de Publicidad televisiva de juguetes y alimentos dirigidos al target infantil en Cataluña y España. / Alsina Torra, Aida ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'infància és un sector molt vulnerable davant els estímuls publicitaris. És per aquest motiu que la publicitat dirigida a aquest públic està especialment regulada y que existeixen diferents òrgans que controlen el compliment de les lleis reguladores. [...]
La infancia es un sector de la población muy vulnerable ante los estímulos publicitarios. Es por esta razón que la publicidad dirigida a este público está especialmente regulada y que existen distintos organismos que controlan el cumplimiento de las leyes reguladoras. [...]
Childhood is a very vulnerable sector in front of advertising stimuli. That's the reason why childhood advertising is specially regulated and there are organizations that control the fulfilment of those regulation laws. [...]

2017
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]
2 documents
16.
108 p, 3.0 MB Publicitat 360 : una mirada transgressora a la publicitat de la protecció íntima. / Amado Garrido, Melani ; Cazorla Castella, Marta ; Sánchez Casals, Laia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte té el proposit de realitzar una campanya publicitaria 360, la qual permet generar major impacte en la societat, ja que, actualment, la manera de publicitar-se ha canviat i les plataformes digitals juguen un paper fonamental en la viralització del contingut. [...]
El proyecto tiene el propósito de realizar una campaña publicitaria 360, la cual permite generar un mayor impacto en la sociedad, ya que, actualmente, la forma de publicitarse ha cambiado y las plataformas digitales juegan un papel fundamental en la viralización del contenido. [...]
The project has the idea to make an advertising 360, which allows to generate a greater impact in the society, reason why, actually, the way of advertising has changed and the digital platform have a fundamental role in the viralization of contents. [...]

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
17.
56 p, 1.8 MB La financiación de RTVE : consecuencias de un modelo inestable / Garcia Navarro, Judith ; Martí Martí, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El canvi de finançament de la Corporació RTVE va marcar un abans i un després a la televisió pública a Espanya. Des de la supressió de la publicitat, l'Entitat ha hagut de dependre en excés de les subvencions i això ha dificultat la seva capacitat per a mantenir una economia i una gestió estables. [...]
El cambio de financiación de la Corporación RTVE marcó un antes y un después en la televisión pública en España. Desde la supresión de la publicidad, el Ente ha tenido que depender en exceso de las subvenciones y esto ha dificultado su capacidad para mantener una economía y una gestión estables. [...]
The funding change of RTVE Corporation was a turning point for the economic running of public television in Spain. Since the abolition of advertising, the broadcasting entity has had to rely in excess on subsidies and this has hindered its ability to maintain a stable economy and management. [...]

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
18.
170 p, 8.3 MB Modelos del deseo : modelado de los rasgos visuales y evaluación de valores de los estereotipos mujer objeto de deseo en las revistas de moda / Lage Fombuena, Ana, autor ; Rodríguez Bravo, Ángel, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Resums pendents.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
5 documents
19.
36 p, 1.7 MB Kaelum : emprender y crear una nueva agencia de comunicación / Gallés Faz, Carlota ; Entenza Rodríguez, Ana I., (Ana Isabel), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte pensat per a posar fonament a una nova agència de comunicació que actuaria en el món de la comunicació digital, els esdeveniments i les solucions TIC.
Proyecto pensado para marcar las bases de una nueva agencia de comunicación que actuaria en el ámbito de la comunicación digital, los eventos y las soluciones TIC.
Project designed to lay the technical basics for starting a new communications agency who is going to intervene on the digital communication, events and TIC sphere.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
20.
601 p, 7.7 MB Credibilidade e valores : análise de estratégias persuasivas através da imagem fixa. Na imagem política / Pinto Salgado, Andre Wilson Archer ; Mas Manchón, Lluís, dir. ; Montoya Vilar, Norminanda, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Con la creciente tendencia de la mediatización y personificación de la imagen del político, la imagen fija ha conquistado importancia en el proceso de la comunicación político, esto por el facto del poder de eternizar un momento y poseer carga de verdad por reproducir lo real con calidad. [...]
Com a crescente tendência de midiatização e personificação da imagem do político, a imagem fixa tem conquistado importância no processo de comunicação política, isto pelo fato de poder eternizar um momento e possuir carga de verdade por reproduzir o real com qualidade. [...]
With the constant mediafication and personification of the politician's image, the fixed image has conquered importance in the political communication process, due to the fact of a possible power to make a moment eternal and having real load by reproducing the reality with quality. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Research literature : 36 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.