Research literature

Research literature 20 records found  previous11 - 20  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
11.
152 p, 3.6 MB Tropospheric ozone concentrations in the Catalan Pyrenees and their effects on Mountain pine (Pinus uncinata Ram.) / Díaz de Quijano Barbero, Maria ; Peñuelas, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Ribas Artola, Àngela, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
L'objectiu d'aquesta tesi és estudiar la concentració d'O3 al Pirineu i el seu efecte sobre el pi negre (Pinus uncinata Ram. ), l'espècie dominant als boscos subalpins d'aquesta serralada. Vàrem estudiar l'evolució en la concentració d'O3 al llarg dels darrers 16 anys en el Pirineu català, així com també el patró de distribució de l'O3 i el seu possible origen, en un gradient altitudinal al Pirineu central català. [...]
This thesis aimed to study the O3 concentrations in the Pyrenees and their effects on Montain pine (Pinus uncinata Ram. ), the dominant tree species of the subalpine forests of this mountainous range. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
12.
10 p, 724.0 KB Influència del clima en la fenologia de la floració de Globularia alypum : anàlisi a partir de mostres d'herbari / Clavaguera Casadevall, Albert ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Estiarte, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Globularia alypum és un arbust termòfil típic de la regió oest del Mediterrani. Aquest nanofaneròfit té un patró de floració molt ampli. Les poblacions primerenques floreixen des del Juliol fins al Desembre i les poblacions tardanes des del Gener fins a l'Abril. [...]
Globularia alypum es un arbusto termófilo típico de la región oeste del Mediterráneo. Este nanofanerófito tiene un patrón de floración muy amplio. Las poblaciones tempranas florecen desde Julio hasta Diciembre y las poblaciones tardías desde Enero hasta Abril. [...]
Globularia alypum is a thermophile shrub typical of western Mediterranean region. This nanophanerophyte has a broad flowering pattern. Early populations flower from July to December and late populations flower from January to April. [...]

2012
2 documents
13.
176 p, 7.7 MB Emissió de compostos orgànics volàtils en vegetació mediterrània : COVs oxigenats de cadena curta, interacció entre organismes i impacte atmosfèric / Seco Guix, Roger ; Peñuelas, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Filella Cubells, Iolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Els compostos orgànics volàtils (COVs) presents a l'atmosfera poden tenir fonts naturals o antròpiques. Els COVs estan implicats en reaccions químiques que afecten la química atmosfèrica i poden tenir impactes indirectes sobre el clima a través de la generació d'aerosols i compostos oxidants. [...]
Volatile organic compounds (VOCs) present in the atmosphere can have natural or anthropic sources. VOCs are involved in atmospheric chemistry reactions that can have indirect climatic impacts through the generation of aerosols and oxidant compounds. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
14.
143 p, 3.2 MB On the remote sensing of the radiation use efficiency and the gross primary productivity of terrestrial vegetation / Garbulsky, Martín Fabio ; Peñuelas, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Filella Cubells, Iolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
La captación de carbono por la vegetación es a escala global el flujo más grande de CO2 e influencia en gran medida el funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, su variabilidad temporal y espacial sigue siendo poco conocida y difícil de estimar. [...]
Carbon uptake by vegetation is the largest global CO2 flux and greatly influences the ecosystem functions. However, its temporal and spatial variability is still not well known and difficult to estimate. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
15.
200 p, 1.6 MB Exchange rates and content of VOCs in Mediterranean soils : their responses to drought and warming and their linkage with biotic factors / Asensio Abella, Ma. Dolores ; Peñuelas, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Llusià Benet, Joan, dir. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Unidad de Ecofisiología y Cambio Global)
Los organismos vivos intercambian gases con la atmósfera. Estos gases llamados Compuestos Orgánicos Volátiles Biogénicos (COVBs) son muy importantes para la química de la troposfera y el ciclo global del carbono. [...]
Living organisms exchange trace gases with the atmosphere. These gases named biogenic volatile organic compounds (BVOCs) are very important for the global tropospheric chemistry and the global carbon cycle (Fehsenfeld et al, 1992; Singh and Zimmerman, 1992). [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
16.
84 p, 749.3 KB Els fenols, entre el carboni i el nitrogen : resposta als increments del CO2 atmosfèric i interacció amb el cicle del nitrogen / Castells, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia) ; Peñuelas, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Els fenols són metabòlits secundaris d'un gran interès en ecologia ja que poden regular la intensitat de diverses interaccions entre la planta i el seu entorn. Les concentracions de fenols en planta estan determinades per factors abiòtics, especialment per la relació entre la disponibilitat de C i la disponibilitat de N per a la planta. [...]
Phenolic compounds are plant carbon-based secondary metabolites of high interest in ecological studies because they can regulate the strength of some biotic interactions. At specific level, phenolic compound concentrations are determined by abiotic factors such as plant C and N availability. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
3 documents
17.
44 p, 1.9 MB La Fitotoxicitat de l'ozó a Catalunya : bioindicació i ecofisiologia / Ribas Artola, Àngela (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Peñuelas, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Filella Cubells, Iolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Aquesta tesis es centra en descriure els nivells de la fitotoxicitat de l'O3 a Catalunya. En un primer bloc vam descriure els patrons temporals i espacials d'aquesta fitotoxicitat, i en un segon bloc vam estudiar quines són les causes que la produeixen des d'una perspectiva ecofisiologica. [...]
These thesis is focused in the ozone phytotoxicity levels in Catalonia. In a first block we have make a temporal and spatial description of ozone phytotoxicity levels in Catalonia and in a second block we have studied what causes it below an ecophysiological perspective. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents
18.
246 p, 3.7 MB Phenology, biomass and community composition changes in European shrublands submitted to experimental warming and drought / Prieto Calvo, Patricia ; Peñuelas, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Estiarte, Marc, dir. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Esta tesis se ha desarrollado como parte del proyecto VULCAN (Vulnerabibilty assessment of shrubland ecosystems under climatic changes), un proyecto de investigación llevado a cabo en seis ecosistemas de matorrales europeos (Gales-Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Hungría, Cerdaña-Italia y Catalunya-España), distribuidos en un gradiente de temperatura (8. [...]
This PhD thesis has been developed as part of the VULCAN project (Vulnerabibilty assessment of shrubland ecosystems during climatic changes), a research project conducted in six European shrublands (Wales, United Kingdom, Denmark, Holland, Hungary, Italy-Cerdagne and Catalonia-Spain), distributed in a gradient of temperature (8. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
19.
117 p, 1.4 MB Plant ecophysiological responses to a field experimental drought in the Prades holm oak forest / Ogaya Inurrigarro, Romà (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Peñuelas, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
S'ha muntat un sistema experimental a l'alzinar de Prades per simular la sequera prevista per a les properes dècades al bosc mediterrani. S'ha realitzat el seguiment de la fotosíntesi, la morfologia i demografia foliar, la fenologia i el creixement de les espècies llenyoses dominants. [...]
An experimental system was installed in Prades holm oak forest to simulate the drought conditions predicted for the next decades in Mediterranean forests. Photosynthetic activity, leaf morphology and demography, phenology and growth of the dominant woody species are monitored. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004  
20.
242 p, 1.4 MB Plant ecophysiological responses to experimentally drier and warmer conditions in European shrublands / Llorens i Guasch, Laura ; Peñuelas, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Aquesta tesi s'ha desenvolupat en el marc d'un projecte europeu anomenat CLIMOOR; en aquest projecte s'ha utilitzat una nova aproximació metodològica per perllongar el període de sequera i augmentar la temperatura en ecosistemes arbustius. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003  

Research literature : 20 records found   previous11 - 20  jump to record:
See also: similar author names
7 Penuelas, J.
7 Peñuelas, J.
7 Peñuelas, J.
299 Peñuelas, Josep
299 Peñuelas, Josep
19 Peñuelas, Josep,
3 Peñuelas, Juan de
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.