Research literature

Research literature 18 records found  previous11 - 18  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
11.
150 p, 21.3 MB El fenomen Laia Sanz i la seva influència en el trial femení a Espanya / Jiménez Corbacho, Meritxell ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball analitza la importància de Laia Sanz en el trial femení, l'augment de participants femenines en les diferents categories del Campionat d'Espanya de Trial i la possible influència de Laia Sanz en aquest augment. [...]
El presente trabajo analiza la importancia de Laia Sanz en el trial femenino, el aumento de participantes femeninas en las diferentes categorías del Campeonato de España de Trial y la posible influencia de Laia Sanz en este aumento. [...]
This study examines the importance of Laia Sanz in women's trial, the increase of female participants in different categories of the Spanish Trial Championship and her possible influence on this increase. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
12.
79 p, 3.8 MB El tractament de l'informe McLaren a la premsa esportiva espanyola / Suárez Font, Alex ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El 19 de Juliol de 2016 va ser una data clau a la historia de l'esport mundial. Un informe dirigit per Richard McLaren va destapar un sistema de dopatge a Rússia. Institucions governamentals, organismes antidopatge, delegacions esportives, esportistes i entrenadors formaven una cadena per subministrar substàncies dopants, fer desaparèixer mostres als controls antidopatge i en definitiva, millorar el rendiment de l'esport rus amb la infracció constant i premeditada de la legislació esportiva internacional. [...]
El 19 de Julio de 2016 fue una fecha clave en la historia del deporte mundial. Un informe dirigido por Richard McLaren destapó un sistema de dopaje en Rusia. Instituciones gubernamentales, organismos antidopaje, delegaciones deportivas, deportistas y entrenadores formaban una cadena para suministrar sustancias dopantes, hacer desaparecer muestras en los controles antidopaje y en definitiva, mejorar el rendimiento del deporte ruso con la infracción constante y premeditada de la legislación deportiva internacional. [...]
19th July, 2016 was a key date in the history of world sport. A report managed by Richard McLaren uncovered a system of doping in Russia. Government institutions, Anti-doping organizations, sports delegations, athletes and coaches formed a chain to provide doping substances, make positive samples disappear and in conclusion, improve the performance of Russian sport with the regular and deliberate infraction of international sport legislation. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
13.
79 p, 3.0 MB La cobertura informativa de la boxa a la premsa esportiva espanyola / Sánchez Ríos, Adrián ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball analitza la cobertura informativa sobre la boxa a la premsa esportiva impresa espanyola. La boxa tant a Catalunya com a Espanya és considerada més un actor il·legal que una disciplina olímpica. [...]
El presente trabajo analiza la cobertura informativa sobre el boxeo en la prensa deportiva impresa española. El boxeo tanto en Cataluña como en España es considerado más un actor ilegal que una disciplina olímpica. [...]
This paper analyzes the boxing news coverage in the Spanish printed sports press. Boxing, both in Catalonia and Spain, is considered an illegal actor rather than an Olympic discipline. The sections that make up this research want to describe the current situation of the bulwark of contact sport.

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
14.
27 p, 438.4 KB Màrqueting olímpic : una perspectiva històrica / Puig Lobató, Josep M.
A partir dels Jocs de Los Ángeles'84, el Moviment Olímpic té el control directe dels programes de màrqueting olímpic. Aquests acords comercials han permès ampliar la magnitud dels Jocs Olímpics, que han experimentat un creixement accelerat tant en número d'atletes com en països competidors i disciplines olímpiques. [...]
A partir de los Juegos de Los Ángeles'84, el Movimiento Olímpico tiene el control directo de los programas de marketing olímpico. Estos acuerdos comerciales han permitido ampliar la magnitud de los Juegos Olímpicos, que han experimentado un crecimiento acelerado tanto en número de atletas como en países competidores y disciplinas olímpicas. [...]
Since the Olympic Games Los Angeles'84, the Olympic Movement has a direct control over the Olympic marketing programmes. These commercial agreements have made possible the increase of the Olympic Games in terms of magnitude, which have experienced an accelerated growth in the number of participating athletes and countries, as well as Olympic disciplines. [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Lliçons universitàries, 12)
3 documents
15.
228 p, 8.4 MB Líbero vs. Panenka. Análisis comparativo del nuevo periodismo deportivo español / Calderón Martínez, Naila ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta recerca es basa en l'anàlisi comparativa entre les revistes Líbero i Panenka, ambdues especialitzades en futbol. El treball tenia com a objectiu trobar les principals diferències i similituds entre aquestes dues publicacions, per a conèixer si es s'assemblaven o no. [...]
Esta investigación se basa en el análisis comparativo entre las revistas Líbero y Panenka, ambas especializadas en fútbol. El trabajo tenía como objetivo encontrar las principales diferencias y similitudes entre estas dos publicaciones para conocer si se parecían o no. [...]
This research is based on the comparative analysis between the magazines Libero and Panenka, both specialised in soccer magazines. The study aimed to find the main differences and similarities between these two publications in order to know if they looked like or not. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
16.
83 p, 2.9 MB El papel del análisis táctico en la prensa deportiva digital española / Blasco Varón, Christian ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball analitza la funció de l'anàlisi tàctic en el panorama del periodisme esportiu digital actual. Les ambicions de l'estudi són precisar el paper d'aquest tipus de contingut en el mitjans i aprofundir en les diferències que poden existir entre la premsa més tradicional i els blocs especialitzats en aquest contingut, que han aparegut en el nou context 2. [...]
El presente trabajo analiza la función del análisis táctico en el panorama del periodismo deportivo digital actual. Las ambiciones del estudio son precisar el rol de este tipo de contenido en los medios y profundizar en las diferencias que pueden existir entre la prensa más tradicional y los blogs especializados en este contenido, que han aparecido en el nuevo contexto 2. [...]
This work analyses the role of tactical analysis in the current context of digital sports journalism. The ambitions of the study are to clarify the role of this type of content in the media and to deepen the differences that may exist between the more traditional press and blogs specialised in this content, which have appeared in the new context 2. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
17.
74 p, 1.8 MB El model d'explotació dels drets audiovisuals de la Lliga de Futbol Professional / Park Viñas, Sergi ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La temporada 2015/16 ha estat la primera en que s'ha aplicat la venta centralitzada, tot i no ser obligatòria fins la 2016/17. Aquest fet és un canvi significatiu en els drets audiovisuals del futbol espanyol i en el model d'explotació d'aquests. [...]
La temporada 2015/16 ha sido la primera en que se ha aplicado la venta centralizada, aunque no es obligatoria hasta la 2016/17. Este hecho es un cambio significativo en los derechos audiovisuales del fútbol español y en el modelo de explotación de los mismos. [...]
The 2015/16 season was the first one which has been implemented the centralized sale, although is not compulsory until 2016/17. This is a significant change in the audiovisual rights of Spanish football and the operating model of these. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
18.
71 p, 1.3 MB Evolució i normalització del llenguatge futbolístic a les transmissions radiofòniques en català / Petit Petit, Oriol ; Puig Lobató, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball consisteix en un anàlisi lingüístic de les transmissions radiofòniques de partits de futbol en català. S'estudia l'evolució terminològica i la seva contribució a la normalització del llenguatge futbolístic, des de la primera transmissió que va realitzar Joaquim Maria Puyal l'any 1976 fins a l'actualitat. [...]
Este trabajo consiste en un análisis lingüístico de las transmisiones radiofónicas de partidos de fútbol en catalán. Se estudia la evolución terminológica y su contribución a la normalización del lenguaje futbolístico, desde la primera transmisión que realizó Joaquim Maria Puyal en el año 1976 hasta la actualidad. [...]
The present work consists in an linguistic analysis of football radio broadcasts in Catalan. The study focuses on the terminological evolution and its contribution to the normalisation of the football language, from the first broadcast by Joaquim Maria Puyal in 1976 until now. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  

Research literature : 18 records found   previous11 - 18  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.