Research literature

Research literature 32 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
404 p, 3.8 MB The Advertising creative process : insights from the Brazilian AD industry / Felipetti, Daniel ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Esta investigación busca verificar y explorar el alejamiento entre la academia y la industria publicitaria. Más allá de esto, intenta confirmar si estas dos realidades comparten conocimiento común en algún punto. [...]
This investigation aims to verify and explore the estrangement between the academia and the advertising industry. Beyond this, intend to verify if these two realities share common knowledge in some extent. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
12.
109 p, 27.4 MB Mujeres en Publicidad : Líderes creativas en un mundo de hombres / Montes Mojonero, Clara ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
De la intersecció entre lideratge, creativitat i estudis de gènere, neix la primera investigació que entén a les directores creatives publicitàries com a líders, centrant-se en la seva presència als departaments creatius, enlloc d'en la seva absència. [...]
De la intersección del liderazgo, la creatividad y los estudios de género, nace la primera investigación que entiende a las directoras creativas publicitarias como líderes, centrándose en su presencia en los departamentos creativos, en vez de en su ausencia, Median e la realización de entrevistas a 6 directoras crea -vas españolas, este estudio desvela cómo piensan, ejercen, autoperciben y proyectan su liderazgo las pocas mujeres que consiguen, no sólo llegar a directoras creativas sino también mantenerse como tales en una industria liderada por hombres como es la publicidad. [...]
From the intersection of leadership, creativity and gender studies concepts the first research that sees female creative directors in advertising as leaders, focusing on their presence in the creative departments rather than in its absence. [...]

2016
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
13.
12 p, 8.7 MB Desenvolupament d'una aplicació de reportatge d'incidències sobre DTN / Cara Roca, David ; Navarro-Arribas, Guillermo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La xarxa DTN (Delay and Disruption Tolerant Network) permet la comunicació suportant llargues interrupcions i endarreriments en l'enviament de informació entre xarxes. Ha revolucionat les possibilitats de la comunicació inalàmbrica, trencant amb les limitacions de mobilitat dels dispositius. [...]
The DTN network (Delay and Disruption Tolerant Network), allows communication supporting long interruptions and delays in sending information between networks. It has incredibly increased the possibilities of wireless communication, solving the devices mobility limitations. [...]
La red DTN (Delay and Disruption Tolerant Network) permite la comunicación soportando largas interrupciones y retrasos en el envío de información entre redes. Ha revolucionado las posibilidades de la comunicación inalámbrica, rompiendo con las limitaciones de movilidad de los dispositivos. [...]

2015-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
14.
78 p, 2.5 MB La eficacia de las modelos delgadas vs las modelos normales en anuncios de lencería ¿Quién vende más? / Peña Guardia, Mariona Ariadna ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La industria de la moda ha tendit a utilitzar models excessivament primes des de l'entrada als anys 80. A partir d'aleshores, aquest patró s'ha vist com l'únic viable per anunciar productes de moda dirigits a un públic femení. [...]
La industria de la moda tiende a utilizar modelos excesivamente delgadas desde los inicios de los 80. Desde entonces, este patrón ha sido el único considerado válido para anunciar productos de moda dirigidos a un públcio femenino. [...]
Since 80' the Fashion Industry increase to contract extremley thin models . From the beganings, this patern as been the only one that they consider to announce fashion clothe's for female. This study are based on the models with a norml BMI will increase the eficiency of lingerie advertising by the perception of the announcement, perception of the brand and the intention.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
15.
125 p, 1.2 MB One Direction : las claves del éxito de una boy band / Pardo Calvo, Sheila ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les boy bands compleixen una fórmula o patró que garanteix el seu èxit entre les adolescents des de finals dels 80. A partir de l'anàlisi d'aquesta fórmula i de la realització d'entrevistes i enquestes a fans de One Direction s'han identificat els punts d'aquesta que són imprescindibles i també aquells que ja no funcionen actualment. [...]
Las boy bands cumplen una fórmula o patrón que garantiza su éxito entre las adolescentes desde finales de los 80. A partir del análisis de esta fórmula y de la realización de entrevistas y encuestas a fans de One Direction se han identificado los puntos de ésta que son imprescindibles y también aquellos que ya no funcionan en la actualidad. [...]
Boy bands play a classic formula or pattern that ensures its success among teenagers since the late 80's. From the analysis of this formula and conducting interviews and surveys to One Direction fans, essential formula points have been identified. [...]

2015
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
16.
103 p, 2.8 MB La dona publicitària al llarg de la historia de la publicitat / Murgui Díaz, Amaya ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Estudi de la figura de la dona publicitària americana al llarg de la historia de la publicitat. S'estudien quatre dones que van lluitar per destacar a la indústria publicitària dels anys 60 i 70, un món dominat principalment pels homes: Mary Wells Lawrence, Jane Maas, Charlotte Beers i Linda Kaplan-Thaler. [...]
Estudio de la mujer publicitaria americana a lo largo de la historia de la publicidad. Se estudian cuatro mujeres que lucharon por destacar en la industria publicitaria de los años 60 y 70: Mary Wells Lawrence, Jane Maas, Charlotte Beers y Linda Kaplan-Thaler. [...]
Research of the american female figure in the advertising history. Study of four women that fought to stand out in the advertising industry in the '60s and '70s, which was essentially dominated by men: Mary Wells Lawrence, Jane Maas, Charlotte Beers and Linda Kaplan-Thaler. [...]

2015
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
17.
74 p, 5.4 MB El disseny en la identitat visual corporativa dels jocs olímpics d'estiu. Projecte: Hamburg 2024 / Guillén Miralles, Manuel ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte d'elaboració de la identitat visual corporativa en els Jocs Olímpics d'Estiu per a una suposada celebració a Hamburg 2024. També es realitza un estudi sobre les característiques de la imatge en els Jocs Olímpics i de les funcions dels diferents elements gràfics que conformen l'arquitectura corporativa d'uns Jocs.
Proyecto de elaboración de la identidad visual corporativa en los Juegos Olímpicos de Verano para una supuesta celebración en Hamburgo 2024. También se realiza un estudio sobre las características de la imagen en los Juegos Olímpicos y de las funciones de los diferentes elementos gráficos que conforman la arquitectura corporativa de unos Juegos.
Project to develop corporate visual identity in the Summer Olympics for an alleged celebration in Hamburg 2024. A study on the characteristics of the image in the Olympics and the roles of different graphic elements that make up the corporative architecture of the Games.

2015
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
18.
69 p, 31.1 MB Ogilvy s'equivocava / Piquer Bacardit, Marc ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En la publicitat, com el cas de la psicologia, no existeixen lleis o normes generals que poden ser plenament compreses i aplicades, donant pes als raonaments empírics. Per això s'acostuma a dir que la publicitat és un art. [...]
En la publicidad, como el caso de la psicología, no existen leyes o normas generales que pueden ser plenamente comprendidas y aplicadas, dando peso a los razonamientos empíricos. Por eso se suele decir que la publicidad es un arte. [...]
In advertising, as in the case of psychology, there are no laws or general rules that can be fully understood and applied, giving weight to empirical reasoning. So they say that advertising is an art. [...]

2014
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
19.
130 p, 2.8 MB Óvulo creativo / Torrentó Canaleta, Mar ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Óvulo Creativo és una plataforma que pretén donar visibilitat i reconeixement al talent de les directores creatives. La dona té una baixa representació dins dels departaments creatius, especialment en la direcció creativa. [...]
Óvulo Creativo es una plataforma que pretende dar visibilidad y reconocimiento al talento de las directoras creativas. La mujer tiene una baja representación dentro de los departamentos creativos, especialmente en la dirección creativa. [...]
Óvulo Creativo is a platform that is attempting to give visibility and reconition to female creative directors. Women have a low representation inside creative departments, especially in creative direction. [...]

2014
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
20.
81 p, 1.6 MB La figura del planner en el mundo de la publicidad / Kwak, Jiwon ; Roca, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest estudi, s'investiga la figura dins de l'estructura de les agències, integrant les opinions dels professionals en la planificació estratègica. Per conèixer amb més detall la situació actual del planner a Espanya, s'ha entrevistat a cinc planners. [...]
En este estudio, en base a la investigación de la figura del planner dentro de la estructura de agencias, se han integrado las opiniones de los profesionales de la planificación estratégica. Para conocer la situación actual del planner en España, se han entrevistado cinco planners. [...]
This study, based on the investigation of the planner in the agency structure, contains the opinions from the professionals in the strategic planning. To get to know more about the actual situation of planners in Spain, a total of five planners were interviewed. [...]

2014
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  

Research literature : 32 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
25 Roca, David,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.