Research literature

Research literature 22 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
11.
1 p, 368.7 KB Fisicochemical variables afecting the formation and ageing in caseinate gels. / Gutiérrez Mérida, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Dairy products are very important in the food industry, however it is less known to the public, the physical aspects of the milk, which must be combined naturally with the chemical and biological aspects. [...]
2013
Graduat o Graduada en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
12.
1 p, 2.8 MB Itinerari naturalista de plantes amb principis actius pel campus de la UAB / Martín Agut, Miquel ; Pérez Obiol, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2014
Graduat o Graduada en Biologia [812]  
13.
1 p, 422.5 KB Itinerari naturalista-Plantes invasores més representatives de la UAB / Toro Rodríguez, Eduardo de ; Pérez Obiol, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2014
Graduat o Graduada en Biologia [812]  
14.
1 p, 5.7 MB Xarxa de hotspots ornitològics del campus de la UAB / García Cárdenas, David ; Pérez Obiol, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2014
Graduat o Graduada en Biologia ambiental [813]  
15.
73 p, 1.8 MB Influència dels desitjos, les necessitats i les xarxes familiars i d'amistat dels estudiants universitaris de la UAB en els seus itineraris formatius en els estudis superiors / Campuzano Puntí, Joaquim ; Noguera, José Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Miguel Quesada, Francisco J., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del treball és ajudar a la descripció del fenomen del canvi en els itineraris formatius superiors dels estudiants. L'anàlisi es realitza a partir de dades empíriques generades a la UAB durant l'any 2012 i en base als factors contextuals – socio-demogràfics, de perfil i context de l'estudiant – i motivacionals – de vocació acadèmica, vocació laboral, resultats acadèmics, condicions facilitadores, condicions d'empleabilitat, condicions econòmiques, influència de les amistats, estratègies adaptatives o d'oportunitat – que influeixen en les decisions de canvi dels estudiants. [...]
El objetivo del trabajo es ayudar a la descripción del fenómeno del cambio en los itinerarios formativos superiores de los estudiantes. El análisis se realiza a partir de datos empíricos generados en la UAB durante el año 2012 y en base a los factores contextuales - socio-demográficos, de perfil y contexto del estudiante - y motivacionales - de vocación académica, vocación laboral, resultados académicos, condiciones facilitadoras, empleabilidad, condiciones económicas, influencia de las amistades, estrategias adaptativas o de oportunidad - que influyen en las decisiones de cambio de los estudiantes. [...]
The aim of this work is to help in the description of the phenomenon of change in itineraries by higher education students. The analysis is performed based on empirical data generated at UAB in 2012 and based on contextual - socio-demographic profile and background of the student - and motivational factors - the academic vocation, labor vocation, academic achievement, enabling conditions, employability, economic conditions, influence of friends, adaptive or opportunity strategies - that influence the decisions of the exchange students. [...]

2013  
16.
430 p, 4.9 MB Condicionantes de la trayectoria académica y del acceso a las cátedras en la institución universitaria desde la perspectiva de la movilidad ocupacional, la orientación profesional y el sexo [Recurs electrònic] : estudio de caso de la Universitat Autònoma de Barcelona / Duarte Campderrós, Laura ; Izquierdo, María Jesús, 1945- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
Los estudios sobre universidad, ciencia y género han descrito la situación de las mujeres en el ámbito de la ciencia en general y en la institución universitaria en particular, evidenciando la baja presencia de éstas entre el profesorado y en particular en las categorías más altas. [...]
Research about university, science, and gender has described women's general situation in science, as well as their particular place at the university, showing the low presence of women among the teaching staff and, especially, in the higher categories. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, Departamento de Sociologia, 2012  
17.
10 p, 580.1 KB Estalvi energètic a la Vila Universitària 1 de la UAB : solucions tècniques i solucions socials / Romeu Escolà, Maria ; Gabarrell Durany, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Catalunya és un país energèticament dependent d'altres països. A part d'això, la seva producció i el seu consum d'energia provenen de fonts no renovables. Catalunya queda molt lluny de la majoria de països europeus els quals tenen un desenvolupament molt avançat en quan l'explotació de les energies renovables. [...]
Cataluña es un país energéticamente dependiente de otros países. A parte de esto, su producción y su consumo de energía provienen de fuentes no renovables. Cataluña queda muy lejos de la mayoría de países europeos que tienen un desarrollo muy avanzado en la explotación de energías renovables. [...]
Catalonia is an energy-dependent country. Apart from this, its production and consumption of energy comes from non-renewable sources. Catalonia is far from most European countries, which are developing a very advanced production of renewable energy. [...]

2012
2 documents
18.
84 p, 962.1 KB Adaptació dels espais de la Biblioteca de Veterinària a les necessitats del nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Gómez Escofet, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
Aquest projecte té com objectiu analitzar les necessitats espacials que existeixen a la Biblioteca de Veterinària davant l'adaptació als requeriments d'alumnes i professorat per portar a terme les noves metodologies docents en un entorn optimitzat per dur a terme les activitats docents i d'aprenentatge necessàries per portar a terme el seu projecte curricular i docent. [...]
2006
2 documents
19.
60 p, 4.4 MB Biblioteca de Veterinària UAB / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; González Quesada, Alfons (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana. Àrea de Biblioteconomia i Documentació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball presenta dues parts diferenciades: La primera, introductòria, pretén servir de presentació a l'estat de la qüestió de la disciplina veterinària en els seus diferents entorns: indirectes emmarcant la disciplina, i directes, posant-la en el marc de la docència general i pròpia, serveis d'informació especialitzats i el Servei de Biblioteques UAB (SdB) com a referent funcional. [...]
2004  
20.
148 p, 1.2 MB Actituds, opinions i tendències vocacionals cap a la psiquiatria dels estudiants de medicina de la UAB / Pailhez Vindual, Guillem ; Bulbena Vilarrasa, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i Medicina Legal
Cada vegada hi ha més preocupació en molts països pel baix nombre de metges que escullen psiquiatria com a especialitat a la fi de la llicenciatura. Això ha comportat un interès en la literatura especialitzada, amb estudis centrats en els següents objectius: analitzar les opinions i actituds dels estudiants de medicina cap a la psiquiatria; avaluar els factors que intervenen en l'elecció de psiquiatria com a futur professional; i, finalment, observar la influència de la formació en psiquiatria en aquestes opinions i actituds. [...]
In many countries there is an increasing concern regarding the low number of medical students who choose psychiatry at graduation, and specialised literature has focused on studies to: analyse opinions and attitudes of medical students towards psychiatry; assess factors that intervene in the choice of psychiatry as professional future; and, finally, observe how psychiatry training can affect these opinions and attitudes. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona, 2010  

Research literature : 22 records found   previous11 - 20next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.