Research literature

Research literature 15 records found  previous11 - 15  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
50 p, 453.9 KB Aproximacions i estudis a nous CSAs : adamantil, fluorenil i altres derivats tipus pirkle / Almer i Surribas, Sandra ; Virgili, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En la present tesi s'ha avançat en el coneixement de la influència de l'estructura molecular en la capacitat d'acció com a agent de solvatació quiral (CSA). S'han preparat i estudiat diversos compostos derivats de l'alcohol de Pirkle, substituint la part aromàtica per grups fluorenil o naftacenil i modificant el substituent del carboni quiral per grups adamantil o tert-butil. [...]
The present work it's a progress in the knowledge of the influence of the molecular structure in its acting capacity as a chiral solvating agent (CSA). There are a study and preparation of several compounds coming from derived of Pirkle's alcohol where the anthryl ring is substituted by fluorenyl and naphtacenyl groups. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
11 documents
12.
29 p, 452.7 KB Disseny i avenços en nous agents de solvatació quiral : biantril i altres derivats tipus pirkle / Sánchez Aris, Marta ; Virgili, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La present tesi doctoral es basa en la síntesi de nous agents de solvatació quiral (CSA) que siguin més eficaços i/o més versàtils que els existents al mercat actual. Per aconseguir aquest objectiu s'han introduït una sèrie de modificacions en les estructures dels CSA més comunament usats, com són l'alcohol de Pirkle i la 1-(1-naftil)etilamina, i s'ha avaluat l'efecte que aquests canvis confereixen a les noves molècules pel que fa a la seva capacitat d'acció com a agents de solvatació quiral. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
13 documents
13.
42 p, 673.7 KB Estudi de nous agents de solvatació quiral : [alfa,alfa']-bis(trifluorometil)-9,10-antracendimetanol i altres / Pomares Marco, Marta ; Virgili, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El present treball es basa en la síntesi de nous agents de solvatació quiral els quals són més eficients i versàtils que els ja existents en el mercat. Per tal d'assolir aquest objectiu s'han realitzat diverses modificacions a l'estructura dels CSA més habituals, tal i com els comercials alcohol de Pirkle i la 1-(1-naftil)etilamina. [...]
The present work is based on the synthesis of new chiral solvating agents which are more efficient and versatile than the ones in the current market. In order to reach this objective a number of modifications have been introduced in the structure of the common CSA, such as Pirkle's alcohol, and 1-(1-naphtyl)ethylamine, and then the effect of these changes in the behaviour of these new compounds as chiral solvating agents has been evaluated. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
10 documents
14.
164 p, 5.9 MB Preparació enantioselectiva i estructura de l'[alfa],[alfa]-bis(trifluorometil)-9,10-antracendimetanol(abte), l'[alfa],[alfa]-bis(trifluorometil)-9,10-antracendimetanamina(abta) i aproximació a l'[alfa]-triflurometil-9-[10-(2,2,2-trifluroetanamino)]antracenmetanol(abtea) : RMN: utilització com a CSAs i estudi dels complexes bidentats / Estivill Doménech, Carla ; Virgili, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
A la present tesi doctoral es desenvolupen nous estudis sobre agents de solvatació quiral (CSA) difuncionals. Els CSAs tenen la capacitat d'interaccionar de forma diferencial amb cada un dels enantiòmers d'una mescla d'un substrat quiral, mitjançant la formació d'enllaços no covalents, és a dir, de tipus àcid-base, ponts d'hidrògen, dipolars,. [...]
In the current thesis new studies about difunctional chiral solvating agents (CSA) are developed. CSAs have the ability to interact differentially with each of the enantiomers of a chiral substrate, through non covalent bonds, like acid-base interactions, hydrogen bonds, dipolar interactions…giving diastereomeric associative complexes. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007
2 documents
15.
277 p, 7.3 MB Preparació i estudi de nous derivats antracènics de reconeixement quiral : aplicació a les cicloaddicions i a la ressonància magnètica nuclear / Palomino, Martina ; Virgili, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Jaime Cardiel, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La present tesi doctoral es situa a l'àmbit de la recerca de nous mètodes per a la síntesi enantioselectiva i la determinació de la puresa enantiomérica. En un primer apartat s'han sintetitzat dos nous receptors quirals tipus pinça i s'ha realitzat el seu estudi estructural i conformacional mitjançant RMN i mecànica molecular. [...]
This thesis deals with the development of new methods in asymmetric synthesis and determination of the enantiomerical purity. In the first part of the thesis, two molecular tweezers were synthesized by simple esterification from fumaryl chloride and enantiopure ?,?'-bis(trifluorometil)-9,10-antracendimethanol. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Research literature : 15 records found   previous11 - 15  jump to record:
See also: similar author names
5 Virgili, A.
15 Virgili, Albert,
12 Virgili, Antoni
18 Virgili, Antoni,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.