Research literature

Research literature 26 records found  beginprevious14 - 23next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
14.
38 p, 466.8 KB Análisis y comparación de las traducciones al castellano y catalán de los nombres propios en la saga 'Harry Potter' de J. K. Rowling / Mut Miralles, Francisca Maria ; López Guix, Juan Gabriel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en el análisis y la comparación de la traducción de los nombres propios con carga semántica que aparecen a lo largo de las siete novelas de Harry Potter, de J. [...]
Aquest Treball de Fi de Grau consisteix en l'anàlisi i la comparació de la traducció dels noms propis amb càrrega semàntica que apareixen al llarg de les set novel·les de "Harry Potter", de J. [...]
The following assignment consists of the analysis and comparison of the translation of the proper names with a semantic load that appear through the seven novels of "Harry Potter", by J. K. Rowling. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
15.
159 p, 1.5 MB Modernització dels criteris de subtitulació en alemany > català. Cas d'estudi : 'Tatort' / Dalmau Escué, Arnau ; Igareda González, Paula, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La intenció d'aquest Treball de Fi de Grau és fer una proposta de modernització dels criteris de subtitulació per adaptar-los al format i a l'estil actuals de producció audiovisual, ja que els criteris que trobem en àmbit acadèmic se solen centrar en l'anglès i no contemplen els problemes particulars de l'alemany. [...]
La intención de este Trabajo de Fin de Grado es hacer una propuesta de modernización de los criterios de subtitulación para adaptarlos al formato y al estilo actuales de producción audiovisual, ya que los criterios que encontramos en el ámbito académico suelen centrarse en el inglés y no contemplan los problemas particulares del alemán. [...]
The purpose of this thesis is to suggest an updated subtitling criteria in order to adapt them to the new and updated format and styles in audiovisual production. The criteria we find right now in the academic field usually focuses on the English language and ignores the specific problems we encounter in German. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1204]  
16.
71 p, 505.8 KB Evolución de la traducción en títulos de películas de comedia : inglés-castellano e inglés-catalán / Ribes Pereira, Maria ; Julià Luna, Carolina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El presente trabajo analiza las diferentes técnicas de traducción de los títulos cinematográficos traducidos del inglés al español y del inglés al catalán, además de estudiar qué técnicas de traducción han predominado en cada década desde 1920. [...]
El present treball analitza les diferents tècniques de traducció dels títols cinematogràfics traduïts de l'anglès a l'espanyol i de l'anglès al català, a més d'estudiar quines tècniques de traducció han predominat en cada dècada des de 1920. [...]
This piece of work analyses the different translation techniques applied to film titles translated from english into spanish and from english into catalan, whilst also studying the translation techniques which prevailed in each decade from 1920. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1204]  
17.
41 p, 646.4 KB Traduir Joyce : 'A portrait of the artist as a young man'. Estudi i comparació de les versions en català i castellà / Bertran Salceda, Aleida ; Butterfield, Eamon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Treball acadèmic centrat en l'anàlisi comparativa de les traduccions al català i castellà respecte l'obra A Portrait of the Artist as a Young Man de James Joyce. L'estudi comprèn una justificació de la rellevància i complexitat de l'obra original que introdueix l'anàlisi comparativa representada per taules. [...]
Trabajo académico centrado en el análisis comparativo de las traducciones al catalán y castellano respecto la obra A Portrait of the Artist as a Young Man de James Joyce. El estudio comprende una justificación de la relevancia y complejidad de la obra original que introduce el análisis comparativo representado por tablas. [...]
Academic project based on the comparative analysis between the Catalan and Spanish translation in relation to the original work A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce. This study comprises a statement on the relevance and complexity of the original work that precedes the comparative analysis illustrated by tables. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
18.
60 p, 1.6 MB Directorio de escritores africanos lusófonos / Hurtado Fernández, Ainoa ; Martínez Alfaro, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este TFG está compuesto por una introducción general, una inmersión en la lusofonía y los autores representativos de la literatura lusoafricana, seguido de un breve estudio de dicha literatura en cada país lusófono, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Guinea Bissau. [...]
Aquest TFG està compost por una introducció general, una immersió a la lusofonía y als autors representatius de la literatura lusoafricana, seguit d'un breu estudi d'aquesta literatura en cada país lusòfon, Angola, Moçambic, Cap Verd, São Tomé i Guinea Bissau. [...]
This TFG is made up of a general introduction, a dip in the Lusophone and lusoafricana representative authors of literature, followed by a brief study of such literature in every Portuguese-speaking country, Angola, Mozambique, Cape Verde, Sao Tome and Guinea Bissau. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1203]  
19.
45 p, 1.0 MB Anàlisi dels referents culturals en les traduccions catalana i castellana de la pel·lícula 'El castell ambulant' / Gorgas Canals, Maria ; Mas, Jordi 1972-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els referents culturals són un fenomen que ha estat molt estudiat en el camp de la traducció a causa de la complexitat que suposa expressar una realitat pròpia d'una llengua i d'una cultura en una altra llengua diferent. [...]
Los referentes culturales son un fenómeno que ha sido muy estudiado en el campo de la traducción a causa de la complejidad que supone expresar una realidad propia de una lengua y una cultura en otra lengua distinta. [...]
Cultural references are a much studied phenomenon in the translation field because of the complexity of expressing a reality inherent to a language and a culture into another different language. The objective of this final year dissertation is to make an analysis and a classification of the cultural references which appear in the Japanese animation film Howl's Moving Castle and their translation in the Spanish and the Catalan versions. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
20.
55 p, 1.5 MB Traducció comentada del videojoc 'Kohaku no yume' (Somni en blanc) / Orizaola Altimiras, Lara ; Mangiron i Hevia, Carme, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'evolució dels videojocs japonesos ha marcat la necessitat d'estendre aquest mercat per tot el món, fent necessàries traduccions i adaptacions d'aquests de forma que s'adaptin a la cultura dels diferents països als que poden arribar. [...]
La evolución de los videojuegos japoneses ha marcado la necesidad de extender este mercado por todo el mundo, haciendo necesarias traducciones y adaptaciones de estos de forma que se adapten a la cultura de los diferentes países a los que pueden llegar. [...]
The evolution of Japanese video games has created the need to extend this market worldwide, making necessary translations and adaptations of these so that they fit the culture of the different countries they may reach. [...]

2016
Estudis d'Àsia Oriental [842]  
21.
65 p, 919.3 KB Traducció per a doblatge d'animació rimada : 'The Gruffalo's child' / Rosa Forés, Clàudia ; Matamala, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball de fi de grau s'uneixen tres camps d'estudi: la traducció per a doblatge, l'animació rimada i l'ajust. El treball està organitzat en tres apartats: marc teòric, anàlisi dels problemes de traducció i conclusions. [...]
En este trabajo de fin de grado se unen tres campos de estudio: la traducción para doblaje, la animación rimada y el ajuste. El trabajo está organizado en tres apartados: marco teórico, análisis de los problemas de traducción y conclusiones. [...]
In this final-year dissertation brings together three fields of study: dubbing translation, rhymed animation and adjustment. The dissertation is organised in three sections: theoretical setting, translation problems analysis and conclusions. [...]

2015-06-10
Traducció i Interpretació [1202]  
22.
24 p, 455.0 KB Traducció i comentari de 'Kaze no Uta o Kike' (Escolta la cançó del vent) de Haruki Murakami / Artigas Ruf, Sergi ; Nolla, Albert, 1974-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Traducció del la novel·la Kaze no uta o kike (Escolta la cançó del vent) de Haruki Murakami (1979) del japonès al català, i comentari del procés de documentació, traducció i revisió del text final. [...]
Traducción del la novel·la Kaze no uta o kike (Escolta la cançó del vent) de Haruki Murakami (1979) del japonés al catalán y comentario sobre el proceso de preparación, traducción y revisión del texto final. [...]
Japanese-Catalan translation of Kaze no Uta o Kike (Hear the Wind Sing/Escolta la cançó del vent) by Haruki Murakami (1979) and report on the process of documentation, translation and revision of the final text. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1202]  
23.
64 p, 5.5 MB La traducció de Mafalda al català : anàlisi contrastiva, lingüística i cultural / Arbella Flores, Alba ; Solà i Pujols, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
A partir d'un breu estudi sobre les característiques principals dels còmics i de les dificultats que comporta traduir aquest gènere, aquest treball té per objectiu fer una anàlisi contrastiva d'aquells elements conflictius sorgits de la traducció de les tires còmiques de Mafalda cap al català. [...]
A partir de un breve estudio sobre las características principales de los cómics y de las dificultades que conlleva traducir este género, este trabajo tiene por objetivo llevar a cabo un análisis contrastivo de aquellos elementos conflictivos surgidos de la traducción de les tiras cómicas de Mafalda hacia el catalán. [...]
From a brief study of the main features of the comics and of the difficulties of translating this genre, this essay aims to carry out a contrastive analysis of those points at issue from the translation of the Argentinian comic Mafalda to Catalan. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1202]  

Research literature : 26 records found   beginprevious14 - 23next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.