Research literature

Research literature 167 records found  beginprevious157 - 166next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
157.
231 p, 3.4 MB Inestabilitat cromosòmica transgeneracional i radioprotecció en rata / Camats Tarruella, Núria ; García, M., (Montserrat) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia) ; García Haro, Francisca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona)
La radioteràpia és un dels tractaments indicats contra el càncer. En el cas de les dones, l'exposició a la radiació ionitzant (RI) pot produir una fallada en la funció ovàrica. Per tant, l'estudi exhaustiu dels efectes dels raigs X en les gònades femenines, i, més concretament, en les seves cèl·lules germinals, es fa necessari; així com la cerca d'un agent radioprotector, per tal de disminuir-ne aquests efectes secundaris. [...]
Radiotherapy is one of the indicated treatments against cancer. In women, exposure to ionising radiation (IR) can induce a failure in the ovarian function. Therefore, there is a need for an exhaustive analysis of the X-ray effects in the female gonads and to search for a radio protector agent, so as to decrease these secondary effects. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  
158.
42 p, 3.6 MB Selecció d'espais oberts a recuperar i propostes d'ús : una aproximació per anàlisi espacial i multicriteri / Lobo Aleu, Agustín ; Vega García, Cristina ; Baró Porras, Francesc
Dins de matrius eminentment forestals, els espais oberts agrícoles juguen un paper important diversificant els hàbitats i, de retruc, donant cabuda a l’ecosistema a un nombre d’espècies que d’ells depenen en tots o en alguns moments del seu cicle biològic. [...]
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 2007 (Reports on Environmental Sciences ; 6) (Reports on Environmental Sciences ; 7)
2 documents
159.
27 p, 5.5 MB Local perception in Dandeli Wildlife Sanctuary - Karnataka, India / Triguero Mas, Margarita ; Olomí i Solà, Marc ; Reyes García, Victoria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The main goal of this research is to assess the socio-economic and perception correlates of local resident's knowledge and gladness towards a protected area. For the case study we selected Dandeli Wildlife Sanctuary and populations living in and around the protected area, as well as a nearby local city.
2008
2 documents
160.
107 p, 5.8 MB Caracterització de l'avifauna de la conca del riu Quiroz : identificació de les zones amb potencial aviturístic i d'interès per a la conservació / Pérez García, Elvira ; Rodrigo Domínguez, Anselm, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Soler Zurita, Jaume, tutor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La conca del riu Quiroz, al nord del Perú, està influenciada per dues zones d'endemisme d'aus i conté quatre àrees importants per a la conservació d'aus. Malgrat això, la informació sobre l'avifauna present a la conca és poc coneguda ja que no s'ha realitzat, fins al moment, cap estudi avifaunístic del global de la conca. [...]
La cuenca del río Quiroz, en el norte de Perú, está influenciada por dos zonas de endemismo de aves y contiene cuatro áreas importantes para la conservación de las aves. A pesar de esto, la información acerca de la avifauna presente en la cuenca es poco conocida ya que no se ha realizado, hasta el momento, ningún estudio avifaunístico del global de la cuenca. [...]
Quiroz river basin (north of Peru) is influenced by two zones containing endemic birds and four important areas for bird conservation. Nevertheless, there's a lack of information in terms of bird communities knowlegement due to the lack of studies run up in the area, and no research has been done to have a wide view on the whole basin. [...]

2008
3 documents
161.
27 p, 232.0 KB The making of international environmental agreements / Courtois, Pierre ; Haeringer, Guillaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
We examine in this paper the formation and the stability of international environmental agreements when cooperation means to commit to a minimum abatement level. Each country decides whether to ratify the agreement and this latter enters into force only if it is ratified by a number of countries at least equal to some ratification threshold. [...]
2006 (Working papers ; 652.05)  
162.
33 p, 150.0 KB Análisis de las emisiones de CO2 y sus factores explicativos en las diferentes áreas del mundo / Alcántara, Vicent (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Padilla, Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada
En el presente artículo se analiza la evolución de las emisiones de CO2 –el principal gas de efecto invernadero– en las diferentes áreas del mundo, prestando mayor atención a lo ocurrido en la Unión Europea y España. [...]
2006 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; 0507)  
163.
234 p, 1.9 MB Las Áreas naturales protegidas en México : un ejemplo de propuesta de gestión de un área protegida y plan de manejo en "La Sierra de Monte Escobedo" (Zacatecas, México) / Valle Rodríguez, Santiago ; Boada, Martí 1949- , dir. (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Inicialmente, se presenta una introducción donde se describe una información global histórica de la conservación y protección de la naturaleza. El papel, función e importancia de la gestión en las áreas Naturales protegidas (ANP) y la situación actual de México en estos temas. [...]
We present an introduction where global historic information about conservation and wilderness protection is described. The role, function and importance of natural protected areas (NPA) management and the situation in Mexico respect to this matter. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  
164.
172 p, 2.8 MB Contributions to record linkage for disclosure risk assessment / Nin Guerrero, Jordi ; Torra i Reventós, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Cada dia una gran quantitat de dades són recollides pels instituts d'estadística. Aquest fet combinat amb el creixement que ha experimentat Internet en els darrers anys fa que hom es pregunti si les seves dades confidencials són emmagatzemades i distribuïdes d'una manera privada i segura. [...]
Every day, a large amount of data is collected by statistical agencies. This fact combined with the growth that the Internet has experimented during the recent years makes one wonders whether its confidential data is stored and distributed in a secure way. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
165.
101 p, 664.4 KB Efecte del genotip halotà i la línia paterna en el comportament, productivitat, qualitat de canal i carn i benestar animal en porcí / Fàbrega i Romans, Emma ; Manteca Vilanova, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Diestre, Alejandro, dir.
El gen de l'halotà ha estat vinculat a un augment de la qualitat de canal porcina, que s'acompanya, però, d'una disminució de la qualitat de carn i del benestar animal. Per aquest motiu, aquest treball pretenia respondre si existirien alternatives econòmicament viables a l'ús del gen halotà, que permetessin disminuir les seves repercussions negatives a nivell de qualitat de carn i benestar sense afectar els seus avantatges en qualitat de canal. [...]
Halothane gene has been associated with an increase in porcine carcass quality, alongside a negative effect on meat quality and animal welfare. For this reason, the main objective of this work was to determine whether there would be feasible alternatives on economical grounds to the use of the gene that could bring similar positive effects on carcass quality without compromising meat quality and animal welfare. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
2 documents
166.
84 p, 562.4 KB Enforcement of pollution regulation in China / Lin, Liguo ; Pérez-Castrillo, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
La tesis estudia como las firmas cumplen con la regulación de impuestos de contaminación en China y como las agencias ambientales de China imponen la regulación ambiental eficaz a firmas. Nuestro estudio proporciona pruebas claras que las firmas considerablemente underreport su contaminación y acciones de imposición por agencias ambientales son principalmente eficaces en la verificación de la contaminación relatada de las firmas e inducción de firmas a relatar su contaminación más exactamente. [...]
The thesis studies how firms comply with pollution taxation regulation in China and how China's environmental agencies impose effective environmental regulation on firms. Our study provides clear evidence that firms significantly underreport their pollution and enforcement actions by environmental agencies are mainly effective in verifying firms' reported pollution and inducing firms to report their pollution more accurately. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  

Research literature : 167 records found   beginprevious157 - 166next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.