Research literature

Research literature 25 records found  beginprevious16 - 25  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
16.
152 p, 1.5 MB Compact, adaptive and discriminative spatial pyramid for improved scene and object classification / Elfiky, Noha ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
Laparici de bases de dades amb un gran nombre dimatges requereix del desen- volupament de representacions dimatge eficients i algorismes que siguin capaos de manipular dades a gran escala de manera eficient. [...]
La aparicin de bases de datos con un gran nmero de imgenes requiere del de- sarrollo de representaciones de imagen eficientes y algoritmos que sean capaces de manipular datos a gran escala de manera eficiente. [...]
Abstract The release of challenging datasets with a vast number of images, re- quires the development of efficient image representations and algorithms which are able to manipulate these largescale datasets efficiently. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
17.
134 p, 2.0 MB Motion priors for efficient Bayesian tracking in human sequence evaluation / Rius Ferrer, Ignasi ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
La reconstrucció del moviment huma mitjançant l'analisi visual és una area de recerca de la visió per computador plena de reptes amb moltes aplicacions potencials. Els enfocs de seguiment basat en models, i en particular els fltres de partícules, formulen el problema com una tasca d'inferencia Bayesiana l'objectiu de la qual és estimar seqüencialment la distribució sobre els parametres d'un model del cos huma al llarg del temps. [...]
Recovering human motion by visual analysis is a challenging computer vision research area with a lot of potential applications. Model based tracking approaches, and in particular particle flters, formulate the problem as a Bayesian inference task whose aim is to sequentially estimate the distribution of the parameters of a human body model over time. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
18.
185 p, 3.2 MB Understanding image sequences : the role of ontologies in cognitive vision / Fernández Tena, Carles ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
La gran importància i omnipresència de la informació digital ha posicionat el vídeo com a vehicle preferent per a transmetre informació, i ha donat lloc a un espectacular creixement en la generació de multimèdia a les xarxes socials i de material de vídeo vigilància. [...]
The increasing ubiquitousness of digital information in our daily lives has positioned video as a favored information vehicle, and given rise to an astonishing generation of social media and surveillance footage. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
19.
164 p, 2.7 MB Foreground object segmentation and shadow detection for video sequences in uncontrolled environments / Huerta Casado, Iván ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
Aquesta tesis esta dividida en dos parts principalment. A la primera, es presenta un estudi dels problemes que es poden trobar en la segmentació per moviment, basant-se en aquest estudi es presenta un algoritme genèric el qual es capaç de solucionar d'una forma acurada la majoria dels problemes que es poden trobar en aquest tipus de segmentació. [...]
This Thesis is mainly divided in two parts. The first one presents a study of motion segmentation problems. Based on this study, a novel algorithm for mobile-object segmentation from a static background scene is also presented. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
20.
70 p, 4.9 MB Aplicación web para gestionar el plan docente de la Facultad de Traducción e Interpretación / Berrocal García, Irene ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte va ser creat per organitzar el pla docent de la Facultat de Traducció i Interpretació, controlant de forma automàtica les hores dedicades d'un professor al llarg d'un curs. L'aplicació ajuda a emmagatzemar tota la informació necessària i útil referent a totes les funcions d'un professor dins d'una facultat. [...]
Este proyecto fue creado para organizar el plan docente de la Facultad de Traducción e Interpretación, controlando de forma automática las horas dedicadas de un profesor a lo largo de un curso. La aplicación, ayuda a almacenar toda la información necesario y útil referente a todas las funciones de un profesor dentro de una facultad. [...]
This project was created to organize the educational plan of the faculty of translation and interpretation, controlling of automatic form the hours dedicated of a teacher along a course. The application, it helps to store all the necessary and useful information relating to all the functions of a teacher inside a faculty. [...]

2011
2 documents
21.
14 p, 448.0 KB Creació d'un portal corporatiu amb LifeRay, connectat a un ERP. Part : Back-end / Ayllón Muñoz, Joan ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011
3 documents
22.
13 p, 491.5 KB Creació d'un portal corporatiu amb LifeRay (R), connectat a un ERP. Part : Front-end / Delgado Barroso, Marcos ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2011
3 documents
23.
157 p, 2.8 MB Modeling human behavior for image sequence understanding and generation / Baiget Arasanz, Pau ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
La comprensió del comportament dels animals, i en especial dels humans, és un dels problemes més antics i estudiats al llarg de la història, quasi des del inici de la civilització. La quantitat de factors diferents que actuen alhora de determinar les accions d'una persona requereixen la participació de diferents disciplines, com la psicologia, biologia, o sociologia. [...]
The comprehension of animal behavior, especially human behavior, is one of the most ancient and studied problems since the beginning of civilization. The big list of factors that interact to determine a person action require the collaboration of different disciplines, such as psichology, biology, or sociology. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  
24.
106 p, 1.7 MB Incorporació del català en agent conversacional animat per computador / Soto Targa, Joan ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Dins del marc del projecte europeu HERMES, al Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona s'està desenvolupant un agent conversacional animat per ordinador el qual haurà de ser capaç d'interactuar amb l'usuari a través de diferents canals de forma simultània, o, el que és el mateix, parlar, gesticular, expressar emocions. [...]
2006  
25.
194 p, 1.9 MB Human sequence evaluation : the key-frame approach / Gonzàlez i Sabaté, Jordi ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Informàtica) ; Varona Gómez, Javier, dir. (Universitat de les Illes Balears. Departament de Matemàtiques i Informàtica)
L'anàlisi de seqüències d'imatges on apareixen éssers humans permet desenvolupar múltiples aplicacions, però també comporta moltes dificultats. Aquest àmbit de recerca tan complexe s'anonema Human Sequence Evaluation (HSE). [...]
The analysis of image sequences involving human agents allows to develop multiple applications, but it implies also lots of difficulties. This challenging domain is referred here as Human Sequence Evaluation (HSE). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  

Research literature : 25 records found   beginprevious16 - 25  jump to record:
See also: similar author names
1 Roca, Francesc,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.